Verbs 1 - czasowniki 1

 0    30 fiche    jadwigawie3
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ask a question
I want to ask a question about my reservation.
commencer à apprendre
zadaj pytanie
Chcę zadać pytanie dotyczące mojej rezerwacji.
prefer
I don't like beer. I prefer red wine.
commencer à apprendre
woleć
Nie lubię piwa. Wolę czerwone wino.
change
I want to change a room because it is too small.
commencer à apprendre
zmienić
Chcę zmienić pokój ponieważ jest za mały.
sign
Sign the documents please.
commencer à apprendre
podpisać
Podpisz proszę dokumenty.
leave
What time do you want to leave?
commencer à apprendre
wyjść / opuścić
O której chcesz wyjechać?
take out
Wait, I must take out the ticket from my bag.
commencer à apprendre
wyjąć
Poczekaj, muszę wyjąć bilety z mojej torby.
switch on
Can I switch on my mobile now?
commencer à apprendre
włączać
Mogę teraz włączyć mój telefon?
switch off
Switch of the light, because I want to sleep.
commencer à apprendre
wyłączać
Wyłącz światło ponieważ chcę spać
look for
My grandson always looks for keys because he doesn't know where he puts the keys.
commencer à apprendre
szukać
Mój wnuk zawsze szuka kluczy ponieważ nie wie gdzie je kładzie.
put
Where can I put my bag?
commencer à apprendre
wkładać / położyć
Gdzie mogę włożyć torbę?
wait for
I often wait for my older grandson because he is always late.
commencer à apprendre
czekać na
Często czekam na mojego starszego wnuka, ponieważ jest zawsze spóźniony.
hug
I like hugging my grandchildren.
commencer à apprendre
przytulić
Lubię przytulać moje wnuki.
answer
Please, answer the question.
commencer à apprendre
odpowiedz
Proszę, odpowiedz na pytanie.
like
They like visiting their children.
commencer à apprendre
lubić
Oni lubią odwiedzać swoje dzieci.
send
I send documents to tax office.
commencer à apprendre
wysyłać
Wysyłam dokumenty do urzędu skarbowego.
sing
I sing in church every Sunday.
commencer à apprendre
śpiewać
Śpiewam w kościele w każdą niedzielę.
sit down
Please, sit down and give me your documents.
commencer à apprendre
usiąść
Proszę usiądź i daj mi swoje dokumenty.
ski
I don't ski but my son goes skiing to Czech Republic.
commencer à apprendre
jeździć na nartach
Nie jeżdżę na nartach ale mój syn jeździ na narty do Czech.
speak
I don't speak Chinese but I speak English.
commencer à apprendre
mówić
Nie mówię po chińsku ale mówię po angielsku.
spell
How do you spell your surname?
commencer à apprendre
literować
Jak się pisze Twoje nazwisko?
stand up
Please, stand up. I need a chair.
commencer à apprendre
wstawać
Proszę wstań. Potrzebuję krzesło.
start
I start work in the morning.
commencer à apprendre
zaczynać
Zaczynam pracę rano.
tell
Tell me what you need and I can help you.
commencer à apprendre
powiedzieć
Powiedz mi czego potrzebujesz, a ja Ci pomogę.
tell about
Tell me about your country.
commencer à apprendre
Opowiedz o
Opowiedz mi o Twoim kraju.
understand
I don't understand Spanish but I understand German a little bit.
commencer à apprendre
zrozumieć
Nie rozumiem hiszpańskiego ale rozumiem niemiecki trochę.
visit
I visit my sister when she has a birthday party.
commencer à apprendre
zwiedzać / odwiedzać
Odwiedzam moją siostrę kiedy ma imprezę urodzinową
want
I want a cup of coffee and a good cake.
commencer à apprendre
chcieć
Chcę filiżankę kawy i dobre ciasto.
work
I work with my son's wife.
commencer à apprendre
pracować
Pracuję z żoną mojego syna.
work in
I work in an office on Barlickiego street.
commencer à apprendre
pracować w
Pracuję w biurze na Barlickiego.
work with
My first son works with me.
commencer à apprendre
pracować z
Mój pierwszy syn pracuje ze mną.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.