Unit 8 Important events

 0    21 fiche    monikagrzanka1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pounding
Wendy's heart was pounding as she stepped onto the platform, clutching the scrap of paper.
commencer à apprendre
łomotanie
Serce Wendy łomotało kiedy stąpała po platformie, trzymając się kurczowo świstka papieru.
come as a shock
For some parents, the recent news came as a shock.
commencer à apprendre
okazać się szokiem
Dla niektórych rodziców ostatnie wiadomości okazały się szokiem.
packed
The train was packed.
commencer à apprendre
zatłoczony
Pociąg był zatłoczony.
drop off
During his journey Tom dropped off to sleep.
commencer à apprendre
przysnąć
W czasie podrózy Tom przysnął.
dash
I dashed straight round to hospital.
commencer à apprendre
spieszyć się, zasuwać
Zasuwałem prosto do szpitala.
hospital trolley
I saw him there lying on the hospital trolley.
commencer à apprendre
nosze szpitalne
Zobaczyłam go tam leżacego na noszach szpitalnych
stunned
Andy is still stunned by his good fortune.
commencer à apprendre
zaszokowany, ogłuszony
Andy jest nadal ogłuszony swoim szczęściem/powodzeniem.
collect rare coins
Ruby collects rare coins.
commencer à apprendre
kolekcjonować, zbierać rzadkie monety
Ruby kolekcjinuje
do amateur dramatics
Lucy dreams to do amateur dramatics.
commencer à apprendre
robić teatr amatorski
Lucy marzy o zrobieniu teatru amatorskiego.
go waterskiing
Go waterskiing is his hobby.
commencer à apprendre
jeździć na nartach wodnych
Jazda na nartach wodnych to jego hobby.
learn how to draw
Sarah wants to learn how to draw.
commencer à apprendre
uczyć się rysunku
Sarah chce się nauczyć rysunku.
make models
He makes car models.
commencer à apprendre
wykonywać modele
On wykonuje modele samochodów.
play Monopoly
My children loves to play Monopoly.
commencer à apprendre
grać w Monopol
Moje dzieci uwielbiają grać w Monopol.
get off
You will not get off with this.
commencer à apprendre
ujść na sucho, nie zostać ukaranym
Nie ujdzie Ci to na sucho.
get back
Can our relationship get back? I want to be your friend again.
commencer à apprendre
wrócić do poprzedniego stanu
Czy nasz związek może wrócić do poprzedniego stanu? Chcę znów być Twoim przyjacielem.
get on
How did you get on at the oral exam?
commencer à apprendre
radzić sobie, dawać sobie radę
Jak sobie poradziłeś na egzaminie ustnym?
get up to
I just have to tell you what I've been getting up to.
commencer à apprendre
dojśc do, dochodzić do czegoś (wniosków)
Właśnie chciałam Ci powiedzieć, do jakich wniosków doszłam.
get over
Last time I was getting over the death of my pet rat.
commencer à apprendre
przezwyciężyć, dojśc do siebie
Ostatnio dochodziłam do siebie po smierci mojego szczurka.
get round
I managed to get round him in the end - it took me two weeks.
commencer à apprendre
urobić, namówić, przekonać
W końcu dałam radę go namówić - to zajęło mi dwa tygodnie.
get together
Maybe we could get together some time and talk about it.
commencer à apprendre
zbierać się, zgromadzić się
Może moglibyśmy kiedyś zebrać się razem i porozmawiać o tym.
get by
"How do you get by?" "I guess I manage."
commencer à apprendre
dawać sobie radę
"Jak sobie radzisz?" "Wydaje mi się, że w miarę".

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.