Unit 6 - Mother Earth

 0    98 fiche    pwl_ziel
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
air polution
commencer à apprendre
zanieczyszczenia powietrza
crops fail
commencer à apprendre
zbiory są słabe
cut down on
commencer à apprendre
ograniczyć, redukować
disappear
commencer à apprendre
znikać
drought
commencer à apprendre
susza
environmental group
commencer à apprendre
grupa aktywistów ochrony środowiska
flood
commencer à apprendre
powódź
global warming
commencer à apprendre
globalne ocieplenie
go up
commencer à apprendre
wzrosnąć, podnieść się
join
commencer à apprendre
przyłączyć się
level
commencer à apprendre
poziom
lose
commencer à apprendre
zagubić, utracić
low-laying area
commencer à apprendre
depresja, obszar położony poniżej poziomu morza
melt
commencer à apprendre
topnieć, roztapiać się
polar ice caps
commencer à apprendre
polarne czapy lodowe
reduce
commencer à apprendre
redukować, zmiejszać
rise
commencer à apprendre
podnosić się, rosnąć
save energy
commencer à apprendre
oszczędzać energię
temperature
commencer à apprendre
temperatura
turn off the lights
commencer à apprendre
wyłączyć światła
weather pattern
commencer à apprendre
typ pogody
acid rain
commencer à apprendre
kwaśny deszcz
aerosol can
commencer à apprendre
puszka aerozolu, aerozol
appliance
commencer à apprendre
urządzenie, sprzęt gospodarstwa domowego
be home to
commencer à apprendre
byś naturalnym środowiskiem danego gatunku
cardboard
commencer à apprendre
karton
charity
commencer à apprendre
organizacja charytatywna
climate change
commencer à apprendre
zmiana klimatu
conservation group
commencer à apprendre
grupa działaczy ochrony przyrody
damage
commencer à apprendre
uszkodzić
disappear
commencer à apprendre
zniknąć, wyginąć
donate
commencer à apprendre
ofiarować
drop
commencer à apprendre
kropla
egg carton
commencer à apprendre
karton jajek
endangered species
commencer à apprendre
gatunki zagrożone wyginięciem
envelope
commencer à apprendre
koperta
exhaust fumes
commencer à apprendre
spaliny
extinct
commencer à apprendre
wymarły
fizzy drink can
commencer à apprendre
napój gazowany - puszka
fossil fuel
commencer à apprendre
paliwo kopalne
gas
commencer à apprendre
gaz
have an impact on sth
commencer à apprendre
mieć duży wpływ na coś
magazine
commencer à apprendre
czasopismo, magazyn
miss
commencer à apprendre
tęsknić za
notebook
commencer à apprendre
zeszyt, notatnik
paper cup
commencer à apprendre
papierowy kubeczek
phoebook
commencer à apprendre
książka telefoniczna
plant
commencer à apprendre
roślina
pollute
commencer à apprendre
zanieczyszczać
protect
commencer à apprendre
chronić
rainforest
commencer à apprendre
las deszczowy, las tropikalny
recycle
commencer à apprendre
przetwarzać
rubbish
commencer à apprendre
śmieci
save
commencer à apprendre
ratować, oszczędzać
shoe box
commencer à apprendre
pudełko po butach
shower curtain
commencer à apprendre
zasłona prysznicowa
soil
commencer à apprendre
gleba
take down
commencer à apprendre
zdjąć
throw away
commencer à apprendre
wyrzucać
tin foil
commencer à apprendre
folią aluminiową
waste
commencer à apprendre
marnować
a flap of metal
commencer à apprendre
metalowa klapa
audience
commencer à apprendre
widownia, publiczność
breathe fire
commencer à apprendre
zionąć ogniem
by the end
commencer à apprendre
pod koniec
electric motor
commencer à apprendre
silnik elektryczny
flame
commencer à apprendre
płomień
gas flame
commencer à apprendre
płomień gazowy, płomień powstający w wyniku spalania gazu
install
commencer à apprendre
zainstalować
neck
commencer à apprendre
szyja
petrol motor
commencer à apprendre
silnik benzynowy
put on
commencer à apprendre
przygotować, wystawić
raise
commencer à apprendre
podnieść
scrap material
commencer à apprendre
odpady
second-hand parts
commencer à apprendre
części używane
shoot out
commencer à apprendre
wystrzelić
spare part
commencer à apprendre
część zapasowa
wheelchair
commencer à apprendre
wózek inwalidzki
wide
commencer à apprendre
szeroki
wing
commencer à apprendre
skrzydło
average
commencer à apprendre
przeciętny, zwyczajny
billion
commencer à apprendre
miliard
citizen
commencer à apprendre
obywatel
continuous cycle
commencer à apprendre
cykl ciągły - powtarzający się
cycle
commencer à apprendre
cykl
drinking water
commencer à apprendre
woda pitna
drip
commencer à apprendre
kapać
drop
commencer à apprendre
kropla
fresh water
commencer à apprendre
woda słodka
go down the drain
commencer à apprendre
(o wodzie) zostać wylanym do zlewu
leave the tap on
commencer à apprendre
zostaw kran niezakręcony
litre
commencer à apprendre
litr
move
commencer à apprendre
wykonać ruch
run down
commencer à apprendre
(o wodzie) spływać
running tap water
commencer à apprendre
bieżąca woda z kranu
salt water
commencer à apprendre
słona woda
space
commencer à apprendre
kosmos, przestrzeń kosmiczna
surface
commencer à apprendre
powierzchnia

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.