Unit 2, cz. 9.

 0    30 fiche    Lokinho7
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
bezwzględnie, całkowicie
commencer à apprendre
unquestioningly
uległość
.../...
commencer à apprendre
compliance / conforming
dziwaczny
.../...
commencer à apprendre
bizarre / peculiar
wychwalać, sławić
formal
commencer à apprendre
extol
szersza perspektywa
commencer à apprendre
the bigger picture
liczyć na kogoś w czymś
commencer à apprendre
look to sb for sth
zdecydowanie, o wiele
commencer à apprendre
by far
nie być podobnym do
commencer à apprendre
be nothing like sb
tak samo dobry
commencer à apprendre
every bit as good
oznaczenie, znak
commencer à apprendre
indication
= sign
skłonny do / podatny na
commencer à apprendre
prone to
luksusowy, kosztowny
commencer à apprendre
fancy
daleko od bycia tak ładnym jak ktoś inny
commencer à apprendre
nowhere near as pretty as sb
popaść w depresję, zdołować się
commencer à apprendre
get depressed
do rzeczy
commencer à apprendre
to the point
wyrażać, komunikować, oddawać
commencer à apprendre
convey
= express
stanowić przejaw
commencer à apprendre
epitomise
poddać pod rozwagę
commencer à apprendre
submit
= consider
pościć
commencer à apprendre
fast
wstawić poprawny wyraz
commencer à apprendre
insert the correct word
być prawie takim samym jak
commencer à apprendre
be nothing short of
zabiegać się, dopraszać się
commencer à apprendre
solicit
być lepszym od kogoś
commencer à apprendre
have the better of somebody
mieć związek z czymś, mieć na coś wpływ
commencer à apprendre
have a bearing on something
spowodowany przez
commencer à apprendre
triggered by
z czyjegoś punktu widzenia
commencer à apprendre
from one's standpoint
radca prawny, adwokat
w Wielkiej Brytanii
commencer à apprendre
solicitor
= barrister
wynikać z, być skutkiem
commencer à apprendre
arise from
arose - arisen
zdarzyć się, nadarzyć się (zwykle niespodziewanie)
.../...
commencer à apprendre
come about / arise
wskazywać
commencer à apprendre
indicate
= show, signify

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.