Un futuro difícil

 0    91 fiche    kacperkosa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
tolerancja
commencer à apprendre
tolerancia
główne problemy
commencer à apprendre
principales problemas
zagrażać ludzkości
commencer à apprendre
amenazan a la humanidad
podsumować w akapicie
commencer à apprendre
resumir en un párrafo
ziemia w niebezpieczeństwie
commencer à apprendre
la tierra en peligro
w XXI wieku
commencer à apprendre
en el siglo XXI
zmiana klimatyczna
commencer à apprendre
el cambio climático
globalna średnia temperatura Ziemi
commencer à apprendre
la temperatura media global de la Tierra
rośnie w przyspieszonym tempie
commencer à apprendre
está aumentando a un ritmo acelerado
to ma wpływ na środowisko
commencer à apprendre
eso está afectando al medio ambiente
według naukowców
commencer à apprendre
según los científicos
efekty są już zauważane
commencer à apprendre
ya se están notando los efectos
wzrost poziomu mórz
commencer à apprendre
aumento del nivel del mar
bardziej dotkliwe susze
commencer à apprendre
sequías más graves
w niektórych krajach Azji i Afryki
commencer à apprendre
en algunos países de Asia y África
mocniejsze deszcze
commencer à apprendre
lluvias más intensas
tsunami
commencer à apprendre
tsunami
duże pożary lasów
commencer à apprendre
grandes incendios forestales
jeśli nie uda nam się zatrzymać zmian klimatycznych
commencer à apprendre
si no logramos frenar el cambio climático
konsekwencje mogą być katastrofalne
commencer à apprendre
las consecuencias pueden ser catastróficas
wiele rządów nie jest jeszcze w pełni zaangażowanych
commencer à apprendre
muchos gobiernos no están aún completamente implicados
zaangażowany w walkę ze zmianami klimatu
commencer à apprendre
implicado en la lucha contra el cambio climático
przede wszystkim
commencer à apprendre
sobre todo
są czymś zainteresowani
commencer à apprendre
están interesados en algo
topnienie Oceanu Arktycznego
commencer à apprendre
el deshielo del Océano Ártico
szlaki handlowe
commencer à apprendre
las rutas comerciales
otworzą się między Azją a Europą
commencer à apprendre
se abrirán entre Asia y Europa
bez przechodzenia przez Kanał Sueski
commencer à apprendre
sin pasar por el Canal de Suez
Jeśli to się stanie
commencer à apprendre
si eso ocurre
pytania są oczywiste
commencer à apprendre
las preguntas son obvias
Czy Ziemia oprze się globalnemu ociepleniu?
commencer à apprendre
¿Resistirá la Tierra el calentamiento global?
Do kiedy będziemy mogli dysponować wodą?
commencer à apprendre
¿Hasta cuándo podremos disponer de agua?
zasobem tak potrzebnym i ważnym jak woda
commencer à apprendre
un recurso tan necesario e importante como el agua
Czy będziemy w stanie walczyć z interesami gospodarczymi, które uniemożliwiają znalezienie rozwiązań?
commencer à apprendre
¿Podremos luchar contra los intereses económicos que impiden encontrar soluciones?
jasne jest, że musimy coś zrobić
commencer à apprendre
lo que está claro es que tenemos que hacer algo
i to szybko
commencer à apprendre
y pronto
zagraża światu
commencer à apprendre
amenaza el mundo
ekspertka ds. zmian klimatycznych
commencer à apprendre
una experta en el cambio climático
jej prognozy
commencer à apprendre
sus pronósticos
branże przemysłowe
commencer à apprendre
las industrias
płacić coraz więcej podatków
commencer à apprendre
pagar cada vez más impuestos
podatki od emisji paliw kopalnych
commencer à apprendre
impuestos por la emisión de combustibles fósiles
ludzie będą musieli emigrować
commencer à apprendre
la gente tendrá que emigrar
korzystanie z samochodu będzie zabronione
commencer à apprendre
estará prohibido usar el coche
obszary przybrzeżne
commencer à apprendre
zonas de costa
być w niebezpieczeństwie
commencer à apprendre
estar en peligro
będzie nowa wojna światowa
commencer à apprendre
habrá una nueva guerra mundial
wiele gatunków zniknie
commencer à apprendre
desaparecerán muchas especies
ona jest geologiem
commencer à apprendre
es geóloga
od dawna
commencer à apprendre
desde hace un tiempo
współpracownik kilku organizacji pozarządowych
commencer à apprendre
colaboradora en varias ONG
ma bloga
commencer à apprendre
tiene un blog
często publikuje artykuły na ten temat
commencer à apprendre
publica con frecuencia artículos sobre ese tema
trudno jest sporządzić taką prognozę
commencer à apprendre
es difícil hacer este tipo de pronósticos
jeśli wszyscy będziemy współpracować
commencer à apprendre
si todos colaboramos
oszczędzać energię
commencer à apprendre
ahorrar energía
zmniejszyć emisje gazów
commencer à apprendre
disminuir las emisiones de gases
gazy cieplarniane
commencer à apprendre
gases de efecto invernadero
środowiskowy
commencer à apprendre
medioambiental
Co ma Pani na myśli?
commencer à apprendre
¿A qué se refiere?
jeśli globalna temperatura wzrośnie
commencer à apprendre
si la temperatura global aumenta
obecnie
commencer à apprendre
actualmente
prowokować
commencer à apprendre
provocar
zagrozi ludności zamieszkującej obszary przybrzeżne
commencer à apprendre
pondrá en peligro a la población que vive en zonas de costa
narazić na niezbezpieczeństwo
commencer à apprendre
poner en peligro
w miejscach tropikalnych
commencer à apprendre
en lugares tropicales
w miejscach subtropikalnych
commencer à apprendre
en lugares subtropicales
kraje Europy Południowej
commencer à apprendre
los países del sur de Europa
uprawiać żywność
commencer à apprendre
cultivar alimentos
to spowoduje problemy
commencer à apprendre
eso desencadenará problemas
sprowokować konflikt
commencer à apprendre
provocar conflictos
ludzie będą zmuszeni do emigracji
commencer à apprendre
la gente se verá obligada a emigrar
jest głód i jest nędza
commencer à apprendre
hay hambre y hay miseria
wiele zagrożonych gatunków zniknie
commencer à apprendre
desaparecerán muchas especies en extinción
Czy przewiduje Pani rozwiązania?
commencer à apprendre
¿Prevé soluciones?
poczynić dużo wysiłku żeby
commencer à apprendre
hacer muchos esfuerzos para
osoby prywatne
commencer à apprendre
los individuos
odnawialne źródła energii
commencer à apprendre
energías renovables
to jest niezbędne
commencer à apprendre
eso es esencial
radzić sobie z rosnącymi cenami ropy
commencer à apprendre
hacer frente a la subida del precio del petróleo
wszystkie rządy będą musiały współpracować
commencer à apprendre
todos los gobiernos tendrán que colaborar
rozwiązać ten problem
commencer à apprendre
solucionar este problema
będziemy uczestniczyć w porozumieniach międzynarodowych
commencer à apprendre
asistiremos a acuerdos internacionales
porozumienie międzynarodowe
commencer à apprendre
el acuerdo internacional
wyzwanie (2)
commencer à apprendre
el desafío / el reto
podnosić świadomość w społeczeństwie
commencer à apprendre
concienar a la sociedad
wpływ globalnego ocieplenia
commencer à apprendre
el impacto del calentamiento global
emigracja
commencer à apprendre
la emigración
zniknięcie
commencer à apprendre
la desapareción
oszczędzanie
commencer à apprendre
el ahorro
gatunek na wymarciu
commencer à apprendre
la especie en extinción

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.