Tunnel jokes

 0    25 fiche    klaudia17871303
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Chcemy założyć rodzinę. (Staramy się o dziecko)
commencer à apprendre
We want to start a family. (We're trying for a baby)
Mieszczą się 3 samochody. (na statku)
commencer à apprendre
It takes 3 cars.
Przez pierwszy tunel jedzie się około 5 minut.
commencer à apprendre
The first tunnel is about 5 minutes long.
Przez ostatni tunel jedzie się 50 minut.
commencer à apprendre
The last tunnel is 50 minutes.
bardzo ciemno
commencer à apprendre
pitch dark
A ja robie tak:
commencer à apprendre
And I'm like this
Spotykaliśmy się.
commencer à apprendre
We were seeing each other.
Widywaliśmy się jak przyjaciele.
commencer à apprendre
We were seeing each other as friends.
Byliśmy w kontakcie. (widywaliśmy się)
commencer à apprendre
We kept in touch.
przez 5 lat
commencer à apprendre
for 5 years
za kilka tygodni
commencer à apprendre
in a few weeks
Miał pomysł żeby pojechać do Rzymu.
commencer à apprendre
He had an idea to go to Rome.
Był zafascynowany swoją pracą.
commencer à apprendre
He was passionate about his job.
Byłem podekscytowany.
commencer à apprendre
I was thrilled.
Byłam dobra z matematyki.
commencer à apprendre
I was good at maths.
Nie byłam dobra z fizyki.
commencer à apprendre
I wasn't good at physics.
Chciałem być prawnikiem, ale historia mnie zniechęciła.
commencer à apprendre
I wanted to be a lawyer but history put me off.
Byłam na kursie plastycznym.
commencer à apprendre
I did an art course.
on the Internet
commencer à apprendre
online
Zrozumiałam prawie wszystko.
commencer à apprendre
I got almost everything.
Nie zrozumiałam żartów.
commencer à apprendre
I didn't get the jokes.
wsiadać do autobusu / tramwaju / pociągu / samolotu
commencer à apprendre
on the bus / tram / train / plain
wysiadać z autobusu / tramwaju / pociągu / samolotu
commencer à apprendre
off the bus / tram / train / plain
Wsiadaj do samochodu!
commencer à apprendre
Get in the car!
Wynoś się z samochodu!
commencer à apprendre
Get out of the car!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.