Top 1000 Latvian Words 651 - 700

 0    50 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to press
also: persuade
My boss is pressing me to give the speech.
commencer à apprendre
piespiest kaut ko darīt
Mans priekšnieks spiež mani teikt runu.
its
The dog was chasing its tail for almost half an hour.
commencer à apprendre
savu
Suns gandrīz pusstundu ķēra savu asti.
to experience
She experienced some pain in her life.
commencer à apprendre
piedzīvot
Viņa savā dzīvē ir piedzīvojusi daudz slikta.
community
I want to feel like a part of the community.
commencer à apprendre
kopiena
Es gribu būt daļa šīs kopienas.
management
Good management is the key to success.
commencer à apprendre
vadīšana
Laba pārvaldība ir galvenā panākumu atslēga.
experience
Your job experience is really impressive!
commencer à apprendre
pieredze
Jūsu darba pieredze ir tiešām iespaidīga!
mission
for example, about a group of priests
The early Catholic missions were not popular among the natives.
commencer à apprendre
misija
Agrīnās katoļu misijas nebija populāras iezemiešu vidū.
+43 fiche
La leçon fait partie du cours
"Top 1000 Latvian Words"
(Un total de 999 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.