Top 1000 Latvian Words 301 - 350

 0    50 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
problem
You have to deal with this problem no matter how difficult it may seem.
commencer à apprendre
problēma
Tev ir jāstājas pretī šai problēmai, neskatoties uz to, cik sarežģīta tā ir.
until
You can't go home until you finish your work.
commencer à apprendre
līdz
Tu nevari iet mājās līdz neesi pabeidzis darbu.
phone
What's your phone number?
commencer à apprendre
telefons
Kāds ir tavs telefona numurs?
change
Sorry, but I have to make a lot of changes to your project.
commencer à apprendre
izmaiņas
Atvaino, bet man ir jāveic daudz izmaiņu tavā projektā.
times
I go to the gym three times a week.
commencer à apprendre
reizes
Es eju uz sporta zāli trīs reizes nedēļā.
part
It's only a part of the story.
commencer à apprendre
daļa
Tā ir tikai daļa stāsta.
comes
She always comes to visit me in the afternoon.
commencer à apprendre
darbības vārds "nākt" tagadnes trešajā personā
Viņa vienmēr nāk mani apciemot pēcpusdienā.
+43 fiche
La leçon fait partie du cours
"Top 1000 Latvian Words"
(Un total de 999 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.