theme activator

 0    9 fiche    marudna
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
powtarzające się, powracające
To jest powracające w twoim życiu pytanie.
commencer à apprendre
recurring
This is a recurring question in your life
przyznawać
Możesz przyznawać, że analiza ma swoje zastosowanie, ale wiesz, żebtylko dzialanie jest realne.
commencer à apprendre
concede
You may concede that analysis has its uses, but you know only action is real.
skutkować, dawać (wynik)
Debata i dyskusja mogą czasem dać wartosciowy wgląd w sprawę.
commencer à apprendre
yield
Debate and discussion can occasionally yield some valuable insights.
stanąć, przestać działać, opóźniać
Sprawiasz, że rzeczy posuwają się naprzod gdy projekt zwalnia/staje
commencer à apprendre
stall
You get things moving when projects stall
zbliżać się, nadchodzić
commencer à apprendre
approach
zaraźliwy, zakaźny
Mają słonność do zarażania energią
commencer à apprendre
contagious
They tend to have a contagious energy
dreszcz emocji, ekscytacja
Ekscytacja jest w momencie startu, nie przy końcu działania
commencer à apprendre
thrill
The thrill is in the start-up, not the wind-down.
kończyć działalność czegoś, zwijać coś
commencer à apprendre
wind something down
The thrill is in the start-up, not the wind-down.
niepewny, niesolidny, zawodny
Niektórzy mogą postrzegać ich jako niesolidnyc.
commencer à apprendre
unreliable
Some may see them as unreliable.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.