text mission1 str. 107

 0    52 fiche    kasiabialek2
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
z łatwością
commencer à apprendre
with ease
wytrwałośc w pokonywaniu
commencer à apprendre
persistence in overcoming
pułapka na myszy
commencer à apprendre
mousetrap
świat przybiegnie do twoich drzwi
commencer à apprendre
the world will come running to your door
co smutne
commencer à apprendre
sadly
dowiadywać się
commencer à apprendre
find out
odniesienie sukcesu marketingowego
commencer à apprendre
making financial success
poza
commencer à apprendre
out of
wstępne pomysły
commencer à apprendre
initial ideas
pochłaniający czas
commencer à apprendre
time consuming
nagroda czyni wysiłek wartym
commencer à apprendre
the reward makes the effort worthwhile
kartonowe napoje Karton
commencer à apprendre
card board drinks Carton
zarobić fortunę
commencer à apprendre
make a fortune from
multi milioner
commencer à apprendre
multi millionaire
na drodze stoi szereg trudności
commencer à apprendre
a number of difficulties stand in the way
uzyskanie patentu
commencer à apprendre
obtaining a patent
musi być znaleziona
commencer à apprendre
must be found
rozwijać, stworzyć
commencer à apprendre
develop
wprowadzić na rynek
commencer à apprendre
market
międzynarodowa sprzedaż
commencer à apprendre
international sales
to musi być również brane pod uwagę
commencer à apprendre
this must be considered as well
idealnie
commencer à apprendre
ideally
luka w rynku zbytu
commencer à apprendre
gap in the commercial markets
wypełnić lukę
commencer à apprendre
fill the gap
rozwinąć swoje pomysły
commencer à apprendre
to take their ideas further
zakres od
commencer à apprendre
range from
małe zmiany
commencer à apprendre
small developments
narzędzia codziennego użytku
commencer à apprendre
everyday tools
Separator oleju
commencer à apprendre
Oil separator
menedżer do spraw marketingu
commencer à apprendre
marketing manager
pojawiać się jako
commencer à apprendre
come in
utalentowani amatorzy
commencer à apprendre
talented amateurs
pierwsza myśli
commencer à apprendre
the first thought
istotne
commencer à apprendre
vital
złożyć podanie
commencer à apprendre
to apply for
uzmysłowić
commencer à apprendre
to give sb idea of
charakterystyczne dla
commencer à apprendre
characteristic of
chciane, potrzebne
commencer à apprendre
wanted
przeoczyć
commencer à apprendre
overlook
robić ekonomicznie, wyprodukować oszczędnie
commencer à apprendre
make economically
margines zysku
commencer à apprendre
profit margin
namawiać
commencer à apprendre
persuade
wziąć to, podjąć się tego
commencer à apprendre
to take it up
jednorazowy produkt
commencer à apprendre
one-time product
utrzymywać sprzedaż przez lata
commencer à apprendre
keep sales going on for years
wpaść na coś, wymyślić coś
commencer à apprendre
come up with
planszówka
commencer à apprendre
board game
jednak
commencer à apprendre
yet
przebrnąć przez
commencer à apprendre
make it through
bariery
commencer à apprendre
barriers
kończy się + ing
commencer à apprendre
end up +ing
czy
commencer à apprendre
whether

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.