Teoria czynności prawnych i podział

 0    11 fiche    mjereminm
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
czynność prawna
commencer à apprendre
oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych
zdarzenie prawne
commencer à apprendre
Zdarzenia które wywołują skutki prawne. czyny i czynności - zależne od woli człowieka; niezależne od woli człowieka np: upływ czasu
formalne / nieformalne
commencer à apprendre
ważność zależy od zachowania ściśle określonej formy / ważność nie zależy od zachowania formy
(czyn. formalna) MANCYPACJA
commencer à apprendre
czynność prawna służąca przeniesieniu władztwa nad osobą lub rzeczą. zbywca i nabywca spotykali się w obecności człowieka trzymającego wagę i świadków
jednostronne / dwustronne
commencer à apprendre
złożenie oświadczenia woli przez jedną ze stron stosunku prawnego np; testament / zgodne oświadczenie woli dwóch stron
inter vivos / mortis causa
commencer à apprendre
między żyjącymi - od razu ważna skutki mogą być przesunięte w czasie ale są za życia/ na wypadek śmierci - ważna z chwilą dokonania, skutki następują po śmierci jednej ze stron
rozporządzające / zobowiązujące
commencer à apprendre
skutkują natychmiastową, bezpośrednią zmianą majątku rozporządzającego np: municypacja / nakładają obowiązek wykonania czynności w przyszłości (przeniesienia władztwa np: przyrzeczenie posagu
odpłatne / nieodpłatne
commencer à apprendre
sttony udzielają sobie korzyści majątkowych / zw. czynności pod tytułem darmym -tylko jedna strona uzyskuje korzyść majątkową np; darowizna
abstrakcyjne / kauzalne
commencer à apprendre
czynności oderwane od causa (przyczyny prawnej) gdy causa nie istnieje np: zwrot kozy nie temu sąsiadowi / przyczynowe - ich ważność zależy od istnienia causa czyli celu społeczno - gospodarczego chronionego przez prawo np wymiana towaru
czynności fiducjarne
commencer à apprendre
oparte na zaufaniu np: fiducja cum creditore contracto
fiducja cum creditore contracto
commencer à apprendre
dłużnik przenosi na wierzyciela własność jakiejś rzeczy a wierzyciel zobowiązuje się zwrócić tę rzecz po spełnieniu świadczenia "zastawionego" tym przedmiotem

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.