Talking about oneself

 0    23 fiche    wiktoriasocinska4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jak się nazywasz?
commencer à apprendre
What's your name?
Mam na imię John
commencer à apprendre
My name is John
Mam 16 lat
commencer à apprendre
I'm 16 years old
Czy może pan powtórzyć swoje imię?
commencer à apprendre
Can you repeat your name?
Jak ma pan na nazwisko?
commencer à apprendre
What's your surname?
Kiedy się urodziłeś?
commencer à apprendre
When were you born?
Urodziłam się 6 czerwca 2004 roku
commencer à apprendre
I was born on June 6, 2004
Kiedy są twoje urodziny?
commencer à apprendre
When is your birthday?
Jestem żonaty i mam 2 dzieci: chłopca i dziewczynkę
commencer à apprendre
I'm married and I have 2 children: a boy and a girl
Chłopiec ma na imię Jake, a dziewczynka - Paula
commencer à apprendre
The boy's name is Jake and the girl's - Paula
Jaki jest twój adres?
commencer à apprendre
What's your adress?
Mieszkam na ulicy Zdrojowej, numer 17
commencer à apprendre
I live at Zdrojowa Street, number 17
Jakiej jesteś narodowości?
commencer à apprendre
What nationality are you?
Jestem Szwedem.
commencer à apprendre
I'm Swedisch
Mam tutaj wielu przyjaciół
commencer à apprendre
I have a lot of friends here
Masz chłopaka / dziewczynę?
commencer à apprendre
Do you have a boyfriend / girlfriend?
Jaki jest twój numer telefonu?
commencer à apprendre
What's your phone number?
A twój adres e-mail?
commencer à apprendre
And your e-mail address?
Tamten mężczyzna i tamta kobieta mają dziecko.
commencer à apprendre
That man and that woman have a child
Ile mają dzieci?
commencer à apprendre
How many children do they have?
Ludzie chcą teraz pozostać singlami.
commencer à apprendre
People want to stay single now.
Jest też wielu rozwiedzonych
commencer à apprendre
There are also a lot of divorced people
Kim jest tamta osoba?
commencer à apprendre
Who is that person?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.