Szkoła- miejsca i pomieszczenia/nauka w szkole

 0    45 fiche    guest1640921
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
stołówka
commencer à apprendre
canteen/dining room
klasa/sala lekcyjna
commencer à apprendre
classroom
świetlica
commencer à apprendre
common room
pracowania komputerowa
commencer à apprendre
computer room
korytarz
commencer à apprendre
corridor
sala gimnastyczna
commencer à apprendre
gym
gabinet dyrektora
commencer à apprendre
headmaster's office
pracowania
commencer à apprendre
laboratory/lab
biblioteka
commencer à apprendre
library
sekretariat
commencer à apprendre
office
boisko do zabawy
commencer à apprendre
playground
sala do nauki biologii, chemii, fizyki
commencer à apprendre
science lab
boisko sportowe
commencer à apprendre
sports field
pokój nauczycielski
commencer à apprendre
staffroom
nieobecność
commencer à apprendre
absence
nieobecność
commencer à apprendre
absence
obecność
commencer à apprendre
attendance
przerwa
commencer à apprendre
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
commencer à apprendre
bully
lekcja
commencer à apprendre
class
kółko zainteresowań
commencer à apprendre
club
olimpiada przedmiotowa
commencer à apprendre
competition
obowiązkowy
commencer à apprendre
compulsory
program nauczania
commencer à apprendre
curriculum
termin wykonania pracy
commencer à apprendre
deadline
zajęcia pozalekcyjne
commencer à apprendre
extracurricular activities
stopień/ocena
commencer à apprendre
grade/mark
stypendium
commencer à apprendre
scholarship/grant
wakacje
commencer à apprendre
holiday
trudności w nauce
commencer à apprendre
learning difficulties
lekcja
commencer à apprendre
lesson
przerwa na lunch
commencer à apprendre
lunch break
nowy uczeń
commencer à apprendre
newcomer
nieobowiązkowy
commencer à apprendre
optional
świadectwo szkolne
commencer à apprendre
school certificate
czesne
commencer à apprendre
school fee
wycieczka szkolna
commencer à apprendre
school trip
lektury szkolne
commencer à apprendre
set books
SKS(Szkolny Klub Sportowy)
commencer à apprendre
sports club
rada pedagogiczna
commencer à apprendre
staff meeting
surowe zasady
commencer à apprendre
strict rules
semestr
commencer à apprendre
term
plan lekcji
commencer à apprendre
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie)
commencer à apprendre
tutorial
praca pisemna
commencer à apprendre
written work

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.