Szkoła i Edukacja - School and Education

5  1    164 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wykształcony / wykształcona
commencer à apprendre
educated
absolwent
commencer à apprendre
graduate
akademia muzyczna
commencer à apprendre
conservatory
akademia sztuk pięknych
commencer à apprendre
faculty of fine arts
akademik
commencer à apprendre
residence (hall)
akademik
nieformalnie
commencer à apprendre
dorm
badać
robić badania
commencer à apprendre
to research
badać
robić badania
commencer à apprendre
to investigate
badania
naukowe
commencer à apprendre
research
boisko do zabawy
commencer à apprendre
playground
być dobrym z
commencer à apprendre
to be good at
certyfikat
commencer à apprendre
certificate
chemia
commencer à apprendre
chemistry
chętny / skłonny do współpracy
commencer à apprendre
cooperative
czesne
commencer à apprendre
school fee
doktorat
commencer à apprendre
doctorate
dostać się na uczelnię
commencer à apprendre
to get into university
dostać wyniki testu
commencer à apprendre
to get the results (of a test)
dyktando
commencer à apprendre
dictation
dyplom
uniwersytecki
commencer à apprendre
degree
dzienniczek
commencer à apprendre
pupil's record book
dziennik
z ocenami
commencer à apprendre
class register
edukacja
wychowanie
commencer à apprendre
upbringing
egzamin poprawkowy
commencer à apprendre
recovery exam
egzamin wstępny
commencer à apprendre
admission exam
encyklopedia
commencer à apprendre
encyclopedia
etyka
commencer à apprendre
ethics
fizyka
commencer à apprendre
physics
fizyka jądrowa
commencer à apprendre
nuclear physics
fizyka teoretyczna
commencer à apprendre
theoretical physics
gabinet dyrektora
commencer à apprendre
headmaster's office
gąbka
do tablicy
commencer à apprendre
eraser
geniusz
commencer à apprendre
genius
godzina wychowawcza
commencer à apprendre
form period
gumka
commencer à apprendre
rubber
gumka
commencer à apprendre
eraser
inauguracja roku akademickiego
commencer à apprendre
inauguration of the academic year
inauguracja roku szkolnego
commencer à apprendre
inauguration of the school year
indywidualne podejście
commencer à apprendre
individual approach
informatyka
commencer à apprendre
computer science
iść na wagary / wagarować
[BrE]
commencer à apprendre
to play truant
iść na wagary / wagarować
[AmE]
commencer à apprendre
to play hooky
konferencja
commencer à apprendre
lecture
koniec roku akademickiego
commencer à apprendre
end of the academic year
koniec roku szkolnego
commencer à apprendre
end of the school year
konkurs
commencer à apprendre
competition
kontynuacja
commencer à apprendre
continuation
korepetytor
commencer à apprendre
private tutor
kreda
commencer à apprendre
chalk
kultura fizyczna
wychowanie fizyczne
commencer à apprendre
physical education
kultura fizyczna
WF
commencer à apprendre
P.E.
kurs przygotowawczy
commencer à apprendre
preparative course
legitymacja studencka
commencer à apprendre
student's ID
lekcje indywidualne
commencer à apprendre
individual classes
liceum
[AmE]
commencer à apprendre
high school
liceum
[BrE]
commencer à apprendre
secondary school
linijka
commencer à apprendre
ruler
magister
commencer à apprendre
master's degree
matematyka
commencer à apprendre
mathematics
matura
commencer à apprendre
secondary school exam
mądrala
commencer à apprendre
know-it-all
mieć w małym palcu
znać na pamięć
commencer à apprendre
to know by heart
mieszkaniec
commencer à apprendre
inhabitant
nadrobić zaległości
commencer à apprendre
to catch up on
nagana
commencer à apprendre
reprimand
nauczyć się na pamięć
commencer à apprendre
to learn by heart
nauki ścisłe
commencer à apprendre
exact sciences
naukowiec
praktyka, nauki ścisłe
commencer à apprendre
scientist
naukowiec
badacz ogólnie
commencer à apprendre
researcher
nie cierpieć kogoś / czegoś
commencer à apprendre
can't stand somebody / something
nie zdać egzaminu
commencer à apprendre
to fail
niechętny do współpracy
commencer à apprendre
uncooperative
niepiśmienny
nie umiejący pisać
commencer à apprendre
illiterate
notatki
commencer à apprendre
notes
notes
commencer à apprendre
notepad
obecność
commencer à apprendre
attendance
obowiązkowy
np. przedmiot
commencer à apprendre
obligatory
obrona doktoratu
[AmE]
commencer à apprendre
Ph.D. thesis defense
obrona doktoratu
[BrE]
commencer à apprendre
Ph.D. thesis defence
ocena
[AmE]
commencer à apprendre
grade
ocena
w szkole [BrE]
commencer à apprendre
mark
opuszczać zajęcia
commencer à apprendre
to skip classes
opuszczać zajęcia
commencer à apprendre
to miss school
osiągnięcie
commencer à apprendre
achievement
otrzymać naganę
commencer à apprendre
to be told off
pilny uczeń
commencer à apprendre
diligent pupil / student
plan zajęć
commencer à apprendre
class timetable
płacić czesne
commencer à apprendre
to pay school fees
politechnika
commencer à apprendre
technical university
ponownie przystępować do egzaminu
commencer à apprendre
to retake an exam
postępy w nauce
commencer à apprendre
progress in studies
powtórka
commencer à apprendre
review
praca doktorska
commencer à apprendre
doctoral thesis
praca doktorska
commencer à apprendre
Ph. D. thesis
praca licencjacka
commencer à apprendre
licentiate thesis
praca magisterska
commencer à apprendre
M.A. thesis
praca magisterska
commencer à apprendre
thesis
pracownia
np. chemiczna
commencer à apprendre
lab
profesor
stopień naukowy [BrE]
commencer à apprendre
lecturer
profesor
katedry
commencer à apprendre
head of department
prorektor
commencer à apprendre
vice-rector
prorektor
commencer à apprendre
deputy rector
przedmioty ścisłe
w szkole
commencer à apprendre
general science
przełożyć egzamin
commencer à apprendre
to postpone an exam
przestronny
commencer à apprendre
spacious
przystąpić do egzaminu
commencer à apprendre
to take an examination
rozwiązać zadanie
problem
commencer à apprendre
to resolve a problem
rozwinąć temat
commencer à apprendre
to develop a topic
segregator
commencer à apprendre
file
skończyć
szkołę, studia
commencer à apprendre
to graduate
skończyć studia
commencer à apprendre
to end the studies
skończyć studia licencjackie
commencer à apprendre
to graduate from the bachelor's studies
skończyć studia magisterskie
commencer à apprendre
to graduate from the master's studies
słabo wykształcone społeczeństwo
commencer à apprendre
poorly educated society
słownik dwujęzyczny
commencer à apprendre
bilingual dictionary
słownik kieszonkowy
commencer à apprendre
pocket dictionary
słownik monolingwalny
commencer à apprendre
monolingual dictionary
sprawdzać testy
np. klasówki
commencer à apprendre
to mark exam papers
stopień naukowy
commencer à apprendre
university degree
streszczenie
commencer à apprendre
summary
streścić książkę
commencer à apprendre
summarize a book
strój gimnastyczny
commencer à apprendre
PE kit
studia wyższe
commencer à apprendre
higher education
stypendium
commencer à apprendre
grant
stypendium
naukowe
commencer à apprendre
scholarship
stypendium badawcze
commencer à apprendre
research scholarship
stypendium naukowe
commencer à apprendre
study scholarship
stypendysta
commencer à apprendre
scholarship student
szafka
ucznia w szkole
commencer à apprendre
locker
szkoła filmowa
commencer à apprendre
cinematography school
szkoła pedagogiczna
commencer à apprendre
pedagogy school
szkoła podstawowa
pierwszego stopnia
commencer à apprendre
primary school
szkoła średnia
drugiego stopnia
commencer à apprendre
secondary school
szkoła wyższa
commencer à apprendre
superior school
tłumaczenie
commencer à apprendre
translation
tom
commencer à apprendre
volume
uczeń
commencer à apprendre
school student
uczęszczać na lekcje
commencer à apprendre
to attend classes
uważać
na zajęciach
commencer à apprendre
to pay attention
uważać
na zajęciach
commencer à apprendre
to be focused
uzyskać dyplom
commencer à apprendre
to receive a diploma
wagarowicz
commencer à apprendre
truant
wkuwać
commencer à apprendre
to swot
wpaść w zaległości
commencer à apprendre
to fall behind with
wstęp
commencer à apprendre
introduction
wychowawca
commencer à apprendre
form teacher
wychowawca
commencer à apprendre
class tutor
wychowywać
commencer à apprendre
to bring up
wycieczka szkolna
commencer à apprendre
school outing
wydalenie
z uniwersytetu
commencer à apprendre
expulsion (from a university)
wydalić kogoś
ze szkoły
commencer à apprendre
to expel somebody (from school)
wydział
commencer à apprendre
faculty
wykład
uniwersytecki
commencer à apprendre
lecture
wymiana
commencer à apprendre
exchange
wynająć mieszkanie
komuś
commencer à apprendre
to let out (a flat)
wypracowanie
commencer à apprendre
composition
zachowanie
commencer à apprendre
behaviour
zadawać wypracowanie
commencer à apprendre
to set an essay
zdać egzamin
commencer à apprendre
to pass an exam
zdawać egzamin poprawkowy
commencer à apprendre
to retake an exam
znać coś na wylot
commencer à apprendre
to know something inside out
znęcać się nad młodszymi
w szkole
commencer à apprendre
to bully
ZPT
commencer à apprendre
manual arts
związek studencki
commencer à apprendre
students' association

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.