szkoła cz.2

 0    57 fiche    patixowa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
projekt
commencer à apprendre
project
Praca nad projektem
commencer à apprendre
project work
uczeń
commencer à apprendre
pupil
czytać
commencer à apprendre
read
powtarzać do egzaminu
commencer à apprendre
revise for an exam
rozmawiać w klasie
commencer à apprendre
speak in class
uczyć się o drugiej wojnie światowej
commencer à apprendre
study the Second World War
osiągnąć sukces
commencer à apprendre
succeed
podejść do testów/egzaminów
commencer à apprendre
take tests / exams
uczyć
commencer à apprendre
teach
semestr
commencer à apprendre
term
sprawdzian
commencer à apprendre
test
trenować
commencer à apprendre
train
trener
commencer à apprendre
trainer
korzystać ze słownika
commencer à apprendre
using a dictionary
w klasie VIII
commencer à apprendre
in year 8
dogonić
commencer à apprendre
catch up with
Zostawać w tyle
commencer à apprendre
Fall behind
dowiedzieć się
commencer à apprendre
find out
wręczyć
commencer à apprendre
hand in
zanotować
commencer à apprendre
note down
zadanie
commencer à apprendre
assingment
zadanie
commencer à apprendre
assingment
zajęcia pozalekcyjne
commencer à apprendre
extra-curricular activities
czas wolny
commencer à apprendre
leisure
relaks
commencer à apprendre
relax
zadanie
commencer à apprendre
task
zajęcia plastyczne
commencer à apprendre
arts and crafts
szachy
commencer à apprendre
chess club
gry komputerowe
commencer à apprendre
computer games
gotowanie
commencer à apprendre
cookery
taniec
commencer à apprendre
dance class
piłka nożna
commencer à apprendre
football
grafika komputerowa
commencer à apprendre
graphic design
wspinaczka na ściance
commencer à apprendre
indoor wall climbing
klub pływacki
commencer à apprendre
swim club
klarnet
commencer à apprendre
clarinet
perkusja
commencer à apprendre
drums
flet
commencer à apprendre
flute
gitara
commencer à apprendre
guitar
pianino
commencer à apprendre
piano
skrzypce
commencer à apprendre
violin
przygotowywać się
commencer à apprendre
get ready
Wyglądać brzydko
commencer à apprendre
Look ugly
zarabiać pieniądze
commencer à apprendre
make money
podejmować decyzję
commencer à apprendre
take/make a decision
wydawać pieniądze
commencer à apprendre
spend money
zainteresować się
commencer à apprendre
take a interest
Nosić mundurek szkolny
commencer à apprendre
Wear a school uniform
być gotowym
commencer à apprendre
be ready for
być zmartwionym czymś
commencer à apprendre
be upset about
być znudzonym czymś
commencer à apprendre
be/get bored with
należeć do
commencer à apprendre
belong to
pożyczać od
commencer à apprendre
borrow from
nie zgadzać się z
commencer à apprendre
disagree with
Przygotowywać się do
commencer à apprendre
prepare for
powtarzać do
commencer à apprendre
revise for

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.