Symfonia w romantyzmie

 0    14 fiche    aapacanowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
W jakich kierunkach rozwijała się symfonia w romantyzmie?
commencer à apprendre
Symfonia w romantyzmie rozwijała się w 3 kierunkach jako symfonia KLASYCYZUJĄCA (kontynuacja tradycji klasycznych), symfonia PROGRAMOWA i symfonia WOKALNO-INSTRUMENTALNA.
Czym charakteryzowała się symfonia klasycyzująca?
commencer à apprendre
Symfonia klasycyzująca charakteryzowała się przejęciem tradycyjnego UKŁADU SYMFONII KLASYCZNEJ, ale z odstępstwami (np.: obecność walca zamiast scherza) oraz wykorzystaniem klasycznych TECHNIK KOMPOZYTORSKICH (praca przetworzeniowa).
Jaki jest tradycyjny układ symfonii klasycznej?
commencer à apprendre
Symfonia klasyczna składałą się najczęściej z 4 części (cykl sonatowy): I część - FORMA SONATOWA, II część - WOLNA (forma ABA lub wariacje), III część - MENUET/SCHERZO, IV część - RONDO, FORMA SONATOWA, rondo sonatowe.
Co to jest forma sonatowa?
commencer à apprendre
Forma sonatowa jest to forma charakterystyczna dla klasycyzmu, której podstawą jest KONTRAST 2 tematów
Z jakich ogniw składa się forma sonatowa?
commencer à apprendre
Forma sonatowa składa się z 3 ogniw: EKSPOZYCJI, PRZETWORZENIA i REPRYZY.
Co to jest praca przetworzeniowa?
commencer à apprendre
Praca przetworzeniowa (motywiczna, tematyczna) jest to muzyczne ROZWIJANIE i PRZEKSZTAŁCANIE tematu muzycznego w formie sonatowej.
Jakie były różnice między symfonią klasycyzującą a klasyczną?
commencer à apprendre
Różnice dotyczyły przede wszystkim POWIĘKSZANIA rozmiarów niektórych części, ROZBUDOWANIA aparatu orkiestrowego, rozbudowania czynników formy sonatowej.j
Dzięki czemu osiągnięto ujednolicenie cyklu?
commencer à apprendre
Ujednolicenie cyklu osiągnięto poprzez POWIĄZANIE TEMATYCZNE poszczególnych części.
Do jakich symfonii zaliczane są symfonie Franciszka Schuberta?
commencer à apprendre
Symfonie Franciszka Schuberta zaliczane są do symfonii KLASYCYZUJĄCYCH.
Dlaczego symfonie Franciszka Schuberta zaliczane są do symfonii klasycyzujących?
commencer à apprendre
Symfonie Franciszka Schuberta zaliczane są do symfonii klasycyzujących ze względu na zachowanie KLASYCZNEGO UKŁADU CZĘŚCI.
Przykład symfonii Franciszka Schuberta.
commencer à apprendre
VIII Symfonia "Niedokończona" h-moll
Czym charakteryzuje się VIII Symfonia "Niedokończona" h- moll Franciszka Schuberta?
commencer à apprendre
VIII Symfonia "Niedończona" h-moll Franciszka Schuberta charakteryzuje się tym, iż składa się z 2 części i posiada ciekawą INSTRUMENTACJĘ.
Do jakich symfonii zaliczane są symfonie Felixa Mendelssohna?
commencer à apprendre
Symfonie Felixa Mendelssohna zaliczane są do symfonii KLASYCYZUJĄCYCH.
Jakie są najbardziej znane symfonie Felixa Mendelssohna?
commencer à apprendre
Najbardziej znane symfonie Felixa Mendelssohna są symfonie późniejsze, czyli III Symfonia a-moll "Szkocka" oraz IV Symfonia A-dur "Włoska".

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.