Steve Morris 12

 0    92 fiche    edytaks
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
well maintained
commencer à apprendre
dobrze utrzymany
spotlessly clean
commencer à apprendre
nieskazitelnie czyste
yard
commencer à apprendre
dziedziniec, podwórko
driveway
commencer à apprendre
podjazd
the hard area or road between your 1. house and the street
commencer à apprendre
twardy teren lub droga między 1. domem a ulicą
wonder
commencer à apprendre
zastanawiać się
at worst
commencer à apprendre
w najgorszym przypadku
in excellent condition
commencer à apprendre
w doskonałej kondycji
at best
commencer à apprendre
w najlepszym wypadku
what make is it?
commencer à apprendre
co to jest (o samochodzie) jakiej jest marki?
ease
commencer à apprendre
łatwość
save for a rainy day
Kate is saving for a rainy day, she's afraid of being sacked.
commencer à apprendre
odkładać na czarną godzinę
Kasia oszczędza na czarną godzinę, boi się, że zwolnią ją z pracy.
find fault with sth
commencer à apprendre
znaleźć błąd w czymś, czepiać się czegoś
pry
commencer à apprendre
Wtrącać się, być wścibskim
personality
commencer à apprendre
osobowość
to try to find out details about someone else's private life in an impolite way;
commencer à apprendre
próbować dowiedzieć się szczegółów dotyczących czyjegoś życia prywatnego w nieuprzejmy sposób;
personality
commencer à apprendre
osobowość
she couldn't help feeling
commencer à apprendre
nie mogła oprzeć się wrażeniu
miserly
commencer à apprendre
skąpy, chciwy
intrude on sb's privacy
commencer à apprendre
ingerować w czyjąś prywatność
domineering
commencer à apprendre
apodyktyczny, władczy
walk out on sb
commencer à apprendre
porzucić kogoś
to leave sb suddenly and go and live somewhere else;
commencer à apprendre
opuścić kogoś nagle i zamieszkać gdzie indziej;
pick sb up
commencer à apprendre
poderwać kogoś
farther and farther from
commencer à apprendre
coraz dalej od
sense sb's sincerity
commencer à apprendre
odczuć czyjąś szczerość
something clicked
commencer à apprendre
coś zaskoczyło
confide in sb
commencer à apprendre
zaufać, zwierzać się komuś
stretched her arms
commencer à apprendre
wyciągnęła (wyprostowała) ramiona
yawn
commencer à apprendre
ziewać
contagious
I have chicken pox and it's probably contagious, so you'd better not come near me.
commencer à apprendre
zaraźliwy
Mam ospę wietrzną, która chyba jest zaraźliwa, więc lepiej się do mnie nie zbliżaj.
behind the wheel
commencer à apprendre
za kierownicą
they burst out laughing
commencer à apprendre
wybuchali śmiechem
laughter
commencer à apprendre
śmiech
it put them in a good mood
commencer à apprendre
wprawiało ich to w dobry nastrój
warmth
commencer à apprendre
ciepło
children's home
commencer à apprendre
Dom dzieci
abandon sb
commencer à apprendre
porzucić kogoś
accompany sb
commencer à apprendre
towarzyszyć komuś
fill the void
commencer à apprendre
wypełnić pustkę
void
commencer à apprendre
pustka, próżnia
flood sb's heart
commencer à apprendre
przepełniać (zalewać) czyjeś serce
humiliation
commencer à apprendre
upokorzenie
starry sky
commencer à apprendre
gwiaździste niebo
hill
commencer à apprendre
wzgórze
some other time
commencer à apprendre
innym razem
talkative
commencer à apprendre
gadatliwy
once she gets started
commencer à apprendre
gdy tylko zacznie
there is no stopping her
commencer à apprendre
nie sposób jej zatrzymać
a gust of wind
commencer à apprendre
podmuch wiatru
windproof
commencer à apprendre
wiatroodporny
boot
commencer à apprendre
bagażnik
tripod
commencer à apprendre
statyw, trójnóg
illuminate
commencer à apprendre
oświetlać
illumination
commencer à apprendre
oświetlenie
mount
commencer à apprendre
umieścić, zamocować
train the telescope on sth
commencer à apprendre
wycelować w coś teleskop
make adjustments
commencer à apprendre
dokonać korekt
adjust
commencer à apprendre
dostosować, regulować
spot sth
commencer à apprendre
zauważyć, dostrzec coś
thrilled with sth
commencer à apprendre
zachwycony, podekscytowany czymś
tear your gaze away from sth
commencer à apprendre
oderwać wzrok od czegoś
ring
He opened the little box with a ring and asked her to marry him.
commencer à apprendre
pierścionek
Otworzył pudełeczko z pierścionkiem i poprosił ją o rękę.
apparently
commencer à apprendre
najwyraźniej
desert
commencer à apprendre
pustynia
come down to earth
commencer à apprendre
zejść na ziemię (w przenosni)
he isn't in bed yet
commencer à apprendre
nie jest jeszcze w łóżku
he is still up
commencer à apprendre
on wciąż jest na nogach, on jeszcze nie śpi
observe sb
commencer à apprendre
obserwować kogoś
firmly
commencer à apprendre
stanowczo
overprotective mother
commencer à apprendre
nadopiekuńcza matka
watch over sb
commencer à apprendre
czuwać nad kimś
solar lights
commencer à apprendre
światła słoneczne
take a look
commencer à apprendre
Spójrz
she put her eye to the telescope
commencer à apprendre
przyłożyła oko do teleskopu
bush
commencer à apprendre
krzak
on the edge of the garden
commencer à apprendre
na skraju ogrodu
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
commencer à apprendre
rozpadać się/załamywać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
like a house of cards
commencer à apprendre
jak domek z kart
a light at the end of the tunnel
commencer à apprendre
światło na końcu tunelu
fight back tears
commencer à apprendre
walcz ze łzami
insist
commencer à apprendre
nalegać
check up on sb
commencer à apprendre
sprawdzać kogoś
desperate
commencer à apprendre
rozpaczony, zdesperowany, rozpaczliwie (potrzebujący)
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
commencer à apprendre
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
there and then
commencer à apprendre
immediately
trip over sth
commencer à apprendre
potknąć się nad czymś
help sb up off the ground
commencer à apprendre
pomóc komuś podnieść się z ziemi
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
commencer à apprendre
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
durable
commencer à apprendre
trwały, solidny, wytrzymały
scramble an egg
commencer à apprendre
pomieszać (rozbełtać) białko i żółtko jajka i zrobić z tego jajecznicę
you can't unscramble an egg
commencer à apprendre
dosł. nie można poskładać i oddzielić białko i żółtko z rozbełtanego jajka z jajecznicy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.