Steps Plus V Unit 1 czasowniki

 0    14 fiche    lukpol
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zbierać (znaczki, ubrania)
My możemy zbierać stare ubrania.
commencer à apprendre
collect (stamps, clothes)
We can collect old clothes.
potrzebować
Ale my potrzebujemy samochodu.
commencer à apprendre
need
But we need a car.
sprzedawać
Ona sprzedaje ubrania na wyprzedaży garażowej.
commencer à apprendre
sell
She sells clothes at the car boot sale.
kupować
Czy mogę to kupić?
commencer à apprendre
buy
Can I buy it?
brać, wziąć
Czy my możemy wziąć ten płaszcz?
commencer à apprendre
take
Can we take that coat?
serfować (w internecie)
Ja codziennie serfuję w internecie.
commencer à apprendre
surf (the Internet)
I surf the Internet every day.
różny, odmienny
Lucy i Kate są różne (odmienne, nie takie same).
commencer à apprendre
different
Kate and Lucy are different.
nienawidzić
Kate nienawidzi sportu.
commencer à apprendre
hate
Kate hates sport.
spotykać (przyjaciół)
On spotyka się z przyjaciółmi w piątki.
commencer à apprendre
meet (friends)
He meets friends on Fridays.
jeździć na deskorolce
Oni często jeżdżą na deskorolce
commencer à apprendre
go skateboarding.
They often go skateboarding.
wierzyć
My wierzymy tobie.
commencer à apprendre
believe
We believe you.
mieszkać
Ja mieszkam w dużym mieście.
commencer à apprendre
live
I live in a big city.
prać (ubrania)
My zazwyczaj pierzemy ubrania w soboty.
commencer à apprendre
wash (the clothes)
We usually wash the clothes on Saturdays.
łapać
SuperFriends nie łapią włamywacza bankowego.
commencer à apprendre
catch
The SuperFriends don't catch the bank robber.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.