SŁOWNICTWO LOTNICZE

 0    79 fiche    mariuszrus0
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wzosic się
commencer à apprendre
climb
start (samolotu)
commencer à apprendre
take-off
zniżać się
commencer à apprendre
descent
uruchomienie
commencer à apprendre
start-up
podejście
commencer à apprendre
approach
wypchniecie
commencer à apprendre
push-back
poruszać sie ze stałą prędkością
commencer à apprendre
cruise
końcowe podejście
commencer à apprendre
final approach
kołowanie samolotu
commencer à apprendre
taxi
rozbieg
commencer à apprendre
take-off roll
przyziemienie
commencer à apprendre
touch-down
zajmij
commencer à apprendre
line-up
budynek terminalu
commencer à apprendre
terminal building
skrzyżowanie
commencer à apprendre
intersection
satelita
commencer à apprendre
satellite
wieża
commencer à apprendre
tower
składany rękaw służący do wsiadania do samolotu
commencer à apprendre
jetway
droga kołowania
commencer à apprendre
taxiway
zatoka / obszar zatrzymania
commencer à apprendre
holding bay/ area
szybkie wyłączanie
commencer à apprendre
high-speed turn-off
pas
commencer à apprendre
runway
punkt zatrzymania
commencer à apprendre
holding point
schody pasażerskie
commencer à apprendre
passenger steps
próg pasa startowego
commencer à apprendre
threshold pasa startowego
holownik
commencer à apprendre
tug
pług śnieżny
commencer à apprendre
snow plough
autobus wahadłowy
commencer à apprendre
shuttle bus
dekompresja
commencer à apprendre
depressurisation
całkowita awaria elektryczna
commencer à apprendre
total electrical failure
pożar w ładowni
commencer à apprendre
fire in the hold
ładownia
commencer à apprendre
hold
ogień w toaletach
commencer à apprendre
fire in the toilets
wytrzymałość na paliwie 10 minut w początkowej fazie podejścia
commencer à apprendre
fuel endurance 10 minutes at initial approach phase
przestraszyć bombę
commencer à apprendre
a bomb scare
płomień z silnika
commencer à apprendre
engine flameout
zassanie ptaka podczas początkowego wznoszenia
commencer à apprendre
bird ingestion at initial climb
kola sie palą
commencer à apprendre
wheel well fire
pasażer z zawałem serca
commencer à apprendre
passenger with a heart attack
obrażenia pasażerów i personelu pokładowego po silnych turbulencjach
commencer à apprendre
injuries among passengers and cabin crew after severe turbulence
silne oblodzenie
commencer à apprendre
severe icing
pozistalość paliwa bardzo niska
commencer à apprendre
fuel endurance very low
płomień silnika
commencer à apprendre
engine flameout
spożycie ptaków po starcie
commencer à apprendre
bird ingestion after take-off
uruchomienie w powietrzu
commencer à apprendre
airstart
zrobić zejście awaryjne
commencer à apprendre
make an emerdency descent
wylądować tak szybko, jak to możliwe
commencer à apprendre
land as soon as possible
wylądować natychmiast
commencer à apprendre
land immediately
poprosić o pierwszeństwo lądowania
commencer à apprendre
ask for priority landing
powrót na lotnisko
commencer à apprendre
return to the airport
spróbuj ugasić ogień
commencer à apprendre
try to extinguish the fire
spróbuj zrobić rozruch w powietrzu
commencer à apprendre
try to make an airstart
pęknięcie opony
commencer à apprendre
the tyre blow-out
płomienie pochodzące z lewego głównego biegu
commencer à apprendre
flames coming from left main gear
zrzucić paliwo
commencer à apprendre
dump fuel
przekierować do
commencer à apprendre
divert to
wyciek paliwa
commencer à apprendre
fuel leak
wymagać
commencer à apprendre
require
doradzać
commencer à apprendre
advise
ciężko posiniaczony
commencer à apprendre
badly bruised
nurkować, aby uniknąć kolizji ze zbieżnym ruchem
commencer à apprendre
to dive to avoid colliding with converging traffic
unikać
commencer à apprendre
to avoid
określ w przybiżeniu/ szacowany
commencer à apprendre
estimated
Szacowany czas
commencer à apprendre
estimated time
wilgotne
commencer à apprendre
damp
stado ptaków
commencer à apprendre
flock of birds
przelotne opady deszczu
commencer à apprendre
showers
nieużyteczny
commencer à apprendre
unserviceable
zamierzają wylądować
commencer à apprendre
intend to land
podwozie samolotu
commencer à apprendre
undercarriage
uwaga na uskoki wiatru
commencer à apprendre
caution wind shear
płaskie podejście z dużą prędkością
commencer à apprendre
high speed flat approach
nie można wysunąć klap
commencer à apprendre
unable to extend flaps
podejscie z prostej
commencer à apprendre
straight in approach
ustabilizowany
commencer à apprendre
established
zewnętrzny znacznik
commencer à apprendre
outer marker
wpadać w poślizg
commencer à apprendre
aquaplaned
zawrócić
commencer à apprendre
to divert
kończy się paliwo
commencer à apprendre
running short of fuel
krótka prosta do lądowania
commencer à apprendre
short final

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.