słówka ogólne

 0    182 fiche    magdalenagarasz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
jasna cera
commencer à apprendre
fair complexion
spiczasty nos
commencer à apprendre
pointed nose
przodek
commencer à apprendre
an ancestor
rzeźba
commencer à apprendre
carving
zasady zachowania
commencer à apprendre
code of behavior
rzemieślnik
commencer à apprendre
a craftsman
uprawa
commencer à apprendre
crop
kusza
commencer à apprendre
crossbow
charakterystyczny
commencer à apprendre
distinctive
wejście
commencer à apprendre
entrance
surowe
commencer à apprendre
harsh
górzasty
commencer à apprendre
mountainous
pierwotnie
commencer à apprendre
originally
zapewniać
commencer à apprendre
provide
niezwykłe
commencer à apprendre
unusual, remarkable
bogaty w kulturze
commencer à apprendre
rich in culture
znaczenie
commencer à apprendre
significance
kołek
commencer à apprendre
stilt
iść na przód
commencer à apprendre
take things a step further
plemie
commencer à apprendre
tribe
księgowy
commencer à apprendre
an accountant
osiągnięcie
commencer à apprendre
achievement
przywiązany do kogoś
commencer à apprendre
attached to someone
opiekuńczy
commencer à apprendre
protective
kłamliwy
commencer à apprendre
deceitful, false
celowo
commencer à apprendre
deliberately
kwiecisty
commencer à apprendre
floral
zapominalski
commencer à apprendre
forgetful
obojętny
commencer à apprendre
indifferent
poprawiać się
commencer à apprendre
look up
patrzyć na kogoś z podziwem
commencer à apprendre
look up to sb
patrzeć na kogoś z pogardą
commencer à apprendre
look down on sb
niechlujny
commencer à apprendre
scruffy, sloppy
nietaktowny
commencer à apprendre
tactless
prawdomówny
commencer à apprendre
truthful
przymierzać
commencer à apprendre
to try sth on
pozwolić sobie
commencer à apprendre
afford
jaskrawy
commencer à apprendre
bright
zachwycony
commencer à apprendre
delighted
wymagający
commencer à apprendre
demanding
Miasto
commencer à apprendre
hometown
niesamowity
commencer à apprendre
incredible
wsparcie
commencer à apprendre
support
cenić czas
commencer à apprendre
treasure the time
miejsce
commencer à apprendre
venue
trzymaj się
commencer à apprendre
take care
od czasu do czasu
commencer à apprendre
occasionally
czasami
commencer à apprendre
at times
napisać list
commencer à apprendre
drop a line
uparty
commencer à apprendre
stubborn
gromadzić się
commencer à apprendre
assemble
chronić
commencer à apprendre
preserve
wartość
commencer à apprendre
value
powierzchnia ziemi
commencer à apprendre
land surface
ssak
commencer à apprendre
a mammal
zająć
commencer à apprendre
occupy
załączony / załączona
commencer à apprendre
attached
pobudzają wyobraźnię
commencer à apprendre
capture the imagination
łysieć
commencer à apprendre
go bald
Długość ramion
commencer à apprendre
shoulder length
zmarszczki
commencer à apprendre
wrinkles
pogodny
commencer à apprendre
cheerful
kolorowo haftowane
commencer à apprendre
colourfully embroidered
prząść
commencer à apprendre
do spinning
tkać
commencer à apprendre
weaving
wejście
commencer à apprendre
entrance
dość/raczej
commencer à apprendre
fairly
fortuna
commencer à apprendre
fortune
pokolenie
commencer à apprendre
generation
Naczelnik
commencer à apprendre
headman
honor
commencer à apprendre
honour
wprowadzać, przedstawiać
commencer à apprendre
introduce
pozostawać gdzieś dłużej, zasiadywać się, bawić
commencer à apprendre
remain
twardy
commencer à apprendre
tough
szukać
commencer à apprendre
seek
zmieniać nagle
commencer à apprendre
swing
smak
commencer à apprendre
taste
coroczny
commencer à apprendre
yearly
agresywny
commencer à apprendre
aggressive
ambitny
commencer à apprendre
ambitious
zirytowany
commencer à apprendre
annoyed
artogant
commencer à apprendre
artogant
artystyczny
commencer à apprendre
artistic
przywiązany do kogoś
commencer à apprendre
attached to sb/sth
workowaty
commencer à apprendre
baggy
kosmetyczka
commencer à apprendre
beautician
dbać o
commencer à apprendre
care about
czuły
commencer à apprendre
affectionate
węgiel
commencer à apprendre
coal
sierść
commencer à apprendre
coat
konserwatywny
commencer à apprendre
conservative
ostrożny
commencer à apprendre
cautious
kreatywny
commencer à apprendre
creative
oszukiwanie
commencer à apprendre
cheating
niezorganizowany
commencer à apprendre
disorganised
nieciekawy, nudny
commencer à apprendre
dull
przewody elektryczne
commencer à apprendre
electrici wires
elektryk
commencer à apprendre
electrician
modny
commencer à apprendre
fashionable
pasuje w rozmirze
commencer à apprendre
fit
formalne ubrania
commencer à apprendre
formal clothes
hojny
commencer à apprendre
generous
delikatny
commencer à apprendre
gentle
pracowity
commencer à apprendre
hardworking
na wysokim obcasie
commencer à apprendre
high-heeled
niecierpliwy
commencer à apprendre
impatkent
zainteresowany
commencer à apprendre
interested in
zazdrosny
commencer à apprendre
jealous of
opiekować się
commencer à apprendre
look after
patrzeć z góry
commencer à apprendre
look down on
szukać
commencer à apprendre
look for
czekać
commencer à apprendre
look forward
sprawdzać w książce
commencer à apprendre
look up
szanować/podziwiać kogoś
commencer à apprendre
look up to somebody
pasować wizualnie
commencer à apprendre
match
górnik
commencer à apprendre
miner
skromny
commencer à apprendre
modest
humorzasty
commencer à apprendre
moody
muzyk
commencer à apprendre
musician
optymistyczny
commencer à apprendre
optimistic
zorganizowany
commencer à apprendre
organised
pesymistyczny
commencer à apprendre
pessimistic
uprzejmy
commencer à apprendre
polite
pozytywny
commencer à apprendre
positive
usunąć
commencer à apprendre
remove
egoistyczny
commencer à apprendre
selfish
paski na zwierzęciu
commencer à apprendre
stripes
garnitur, pasować, nadawać się dobrze wyglądać na kimś
commencer à apprendre
suit
współczujący
commencer à apprendre
sympathetic
bezsilny
commencer à apprendre
tackless
nietaktowny
commencer à apprendre
tactless
buty sportowe
commencer à apprendre
trainers
kamizelka
commencer à apprendre
waistcoat
odpowiedzialny
commencer à apprendre
responsible
gospodarz czatu
commencer à apprendre
chat show host
konfident
commencer à apprendre
confident
zapewniony
commencer à apprendre
assured
gwarantować
commencer à apprendre
assure
stopień (temperatury)
commencer à apprendre
degree
przedłużony
commencer à apprendre
extended
rezygnować
commencer à apprendre
resign
dawaj!
commencer à apprendre
come on!
gwałtownego usposobienia
commencer à apprendre
hot-tempered
anatomia
commencer à apprendre
anatomy
budowa ciała
commencer à apprendre
body structure
płytki kostne
commencer à apprendre
bone plates
kameleon
commencer à apprendre
chameleon
łosoś
commencer à apprendre
salmon
zapładniać
commencer à apprendre
fertilize
skorupiaki
commencer à apprendre
shellfish
łodyga
commencer à apprendre
a stem
kończyny
commencer à apprendre
limbs
skrzela
commencer à apprendre
gills
łuski
commencer à apprendre
scales
ropucha
commencer à apprendre
toad
ostre kolce
commencer à apprendre
sharp spikes
aktualny
commencer à apprendre
current
prąd morski lub w rzece
commencer à apprendre
current
zagrożony
commencer à apprendre
endangered
ujście rzeki
commencer à apprendre
estuary
ewoluować
commencer à apprendre
evolve
wyjątkowo
commencer à apprendre
ecceptionally
cecha
commencer à apprendre
feature
folklor
commencer à apprendre
folklore
na zawsze
commencer à apprendre
for good
funkcja
commencer à apprendre
function
poważne niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
grave danger
siedlisko, środowisko
commencer à apprendre
habitat
ogon długi zakrzywiony
commencer à apprendre
long curved tail
samiec
commencer à apprendre
mate
tysiąclecie
commencer à apprendre
millennium
osobliwy, pojedyńczy, jedyny
commencer à apprendre
peculiar
konik morski
commencer à apprendre
seahorse
woreczek
commencer à apprendre
pouch
być podobnym
commencer à apprendre
resemble
wodorost
commencer à apprendre
seaweed
płytkie wody
commencer à apprendre
shallow water
zasysać
commencer à apprendre
suck up
zamiatać
commencer à apprendre
sweep
Pęcherz pławny
commencer à apprendre
swim bladder
bez wątpienia
commencer à apprendre
without a doubt
owinąć
commencer à apprendre
wrap

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.