slowka focus

 0    35 fiche    patrycjaulaska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dieta
Dieta Atkinsa to niskowęglowodanowa dieta, której twórcą jest dr Robert Atkins.
commencer à apprendre
diet
The Atkins diet is a low-carbohydrate diet created by dr Robert Atkins.
stoczek
commencer à apprendre
dip
kotlet
commencer à apprendre
chop
odlot samolotu
commencer à apprendre
departure
stadion
commencer à apprendre
stadium
koncentrować
commencer à apprendre
concentrate
jechał
commencer à apprendre
rode
marchew
Marchew jest bogata w betakaroten.
commencer à apprendre
carrot
Carrot contain a lot of beta-carotene.
cebula
Nie potrafię przestać płakać, siekając cebulę.
commencer à apprendre
onion
I can't stop crying while chopping an onion.
narty
commencer à apprendre
ski
naukowy
commencer à apprendre
scientific
gospodarka
Polska gospodarka jest najmocniejsza w regionie.
commencer à apprendre
economy
Poland's economy is the strongest in the region.
dżinsy
Pierwsze jeansy wyprodukowano w 1873 roku w Kalifornii.
commencer à apprendre
jeans
The first blue jeans were made in 1873 in California.
ulubiony
commencer à apprendre
favourite
na podstawie
commencer à apprendre
based
gruby
Synu, na twoim biurku jest gruba warstwa kurzu!
commencer à apprendre
thick
Son, there's a thick layer of dust on your desk!
zawieszony
commencer à apprendre
hung
teoria
commencer à apprendre
theory
rower
commencer à apprendre
bike
przez coś
commencer à apprendre
across
gazeta
commencer à apprendre
newspaper
oddychać
commencer à apprendre
breathe
dziedziniec
commencer à apprendre
yard
fotografia
commencer à apprendre
photograph
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
commencer à apprendre
weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
urósł
commencer à apprendre
grew
waga towaru
commencer à apprendre
weight
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
commencer à apprendre
restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
mleko
Dzieci powinny pić co najmniej jedną szklankę mleka dziennie.
commencer à apprendre
milk
Children should drink at least one glass of milk every day.
twardy
Ludzkie kości są bardzo twarde.
commencer à apprendre
hard
Human bones are very hard.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
commencer à apprendre
career
He had a wonderful career in front of him.
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.
commencer à apprendre
dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
chory
commencer à apprendre
ill
pośród
commencer à apprendre
among
powiesić
commencer à apprendre
hang

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.