Słówka 2.1

 0    64 fiche    justynka0717
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
commencer à apprendre
cloud
The sky is covered in clouds.
pochmurny
commencer à apprendre
cloudy
mgła
Samolot nie mógł wylądować z powodu mgły.
commencer à apprendre
fog
The plane couldn’t land because of the fog.
mglisty
commencer à apprendre
foggy
lód
Moja mama robi najlepsze waniliowe lody na świecie.
commencer à apprendre
ice
My mom makes the best vanilla ice-cream in the world.
lodowaty
Twoje dłonie są lodowate!
commencer à apprendre
icy
Your hands are icy!
deszcz
Naukowcy udowodnili, że nad oceanami pada więcej deszczu niż nad lądem.
commencer à apprendre
rain
Scientists have proved that more rain falls over the oceans than the land.
deszczowy
Nienawidzę deszczowych poranków!
commencer à apprendre
rainy
I hate rainy mornings!
śnieg
Przez całą noc padał śnieg, a teraz wszystko jest białe.
commencer à apprendre
snow
It's been snowing all night and now everything is white.
ośnieżony
commencer à apprendre
snowy
burza
commencer à apprendre
storm
burzowy
commencer à apprendre
stormy
słońce
Świeci słońce.
commencer à apprendre
sun
The sun is shining.
słonecznie
commencer à apprendre
sunny
wiatr
Wiatr jest dziś bardzo silny.
commencer à apprendre
wind
The wind is very strong today.
wietrznie
commencer à apprendre
windy
wrzący, upalny
commencer à apprendre
boiling
chłodny, zimny
commencer à apprendre
chilly
zimny
Jest mi zimno.
commencer à apprendre
cold
I'm cold.
chłodny
Wskakuj! Woda jest przyjemna i chłodna!
commencer à apprendre
cool
Come in! The water is lovely and cool!
stopień
Jest 5 stopni.
commencer à apprendre
degree
It's 5 degrees.
mroźny
commencer à apprendre
freezing
gorący
commencer à apprendre
hot
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
commencer à apprendre
mild
I prefer mild flavours.
ujemny
commencer à apprendre
minus
temperatura
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
commencer à apprendre
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
ciepły
Weź mój ciepły sweter.
commencer à apprendre
warm
Take my warm sweater.
lawina
commencer à apprendre
avalanche
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
commencer à apprendre
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
trzęsienie ziemi
commencer à apprendre
earthquake
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
commencer à apprendre
flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
huragan
Setki ludzi straciły życie w roku 2005, gdy pustoszący huragan uderzył w Nowy Orlean.
commencer à apprendre
hurricane
Hundreds of people lost their lives in 2005 when a devastating hurricane hit New Orleans.
klęska żywiołowa
commencer à apprendre
natural disaster
tsunami
commencer à apprendre
tsunami
obszar
Wielu ludzi mieszka na tym obszarze.
commencer à apprendre
area
Many people live in this area.
plaża
commencer à apprendre
a beach
Wybrzeże
commencer à apprendre
Coast
kolumna
Szerokość kolumn jest regulowana.
commencer à apprendre
column
The column width is adjustable.
pustynia
commencer à apprendre
desert
suchy
Moja skóra zawsze jest sucha w zimie.
commencer à apprendre
dry
My skin is always dry in winter.
pył
commencer à apprendre
dust
ziemia, powierzchnia ziemi
commencer à apprendre
ground
rosnąć
commencer à apprendre
grow
zdarzyć się
commencer à apprendre
happen
piasek
Masz piasek we włosach
commencer à apprendre
sand
You have sand in your hair.
pora roku
Jesień to moja ulubiona pora roku.
commencer à apprendre
a season
Autumn is my favourite season.
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
commencer à apprendre
shallow
She put the meat in a shallow dish
Antarktyka
commencer à apprendre
the Antartic
gruby
Synu, na twoim biurku jest gruba warstwa kurzu!
commencer à apprendre
thick
Son, there's a thick layer of dust on your desk!
prognoza pogody
commencer à apprendre
weather forecast
fala
commencer à apprendre
wave
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
commencer à apprendre
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
jezioro
commencer à apprendre
a lake
teren
commencer à apprendre
land
światło
commencer à apprendre
light
latarnia morska
Weź namiar na tamtą latarnię.
commencer à apprendre
lighthouse
Take a bearing to that lighthouse.
blyskawica
commencer à apprendre
lightning
piorun
commencer à apprendre
lightning bolt
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
commencer à apprendre
a mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
ruszać się
commencer à apprendre
move
rzeka
Statek płynął w dół rzeki.
commencer à apprendre
a river
The ship was sailing down the river.
żeglarz
commencer à apprendre
sailor
ocalić
commencer à apprendre
save
zauważyć
commencer à apprendre
spot

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.