Slajd 10 Organizacja interwencji

 0    6 fiche    magdachudowolska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Sama interwencja przebiegała w następujący sposób: Pacjenci w trakcie 10minutowego indywidualnego spotkania z pielęgniarką otrzymywali materiały dotyczące korzyści zdrowotnych płynących z regularnej aktywności fizycznej.
commencer à apprendre
Sama interwencja przebiegała w następują Anglais
The intervention itself was as follows: During a 10-minute individual meeting with the nurse, the patients received materials on: 1.
2. informacje dotyczące zachowań zdrowotnych wpływające na zmniejszenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu, a także
commencer à apprendre
2. informacje dotyczące zachowań zdrowot Anglais
2. information on health behaviors that reduce the risk of heart attack and stroke, including smoking, excessive consumption of alcohol and caffeine, and an improper diet, and
3. materiały przedstawiające najpopularniejsze formy aktywności ruchowej wśród osób po 50 roku życia-spacer, nardic walking, jogging, jazda na rowerze, pływanie.
commencer à apprendre
3. materiały przedstawiające najpopularn Anglais
3. materials presenting the most popular forms of physical activity among people over 50 - walking, nardic walking, jogging, cycling, swimming.
Dodatkowo wszyscy pacjenci otrzymali krokomierz, a także zostali przeszkoleni w jego obsłudze.
commencer à apprendre
Dodatkowo wszyscy pacjenci otrzymali kro Anglais
In addition, all patients received a pedometer that had the function of monitoring activity, measuring the distance traveled, time and counting calories burned. All patients were trained in its use.
Pacjenci zostali także poinstruowani, ażeby zapisywać liczbę pokonanych kroków dziennie w przygotowanym do tego celu dzienniczku.
commencer à apprendre
Pacjenci zostali także poinstruowani, aż Anglais
Patients were also instructed to record the number of steps taken per day in a diary prepared for this purpose.
Pacjentom z grupy badanej wyznaczono cel pokonania 7000 kroków dziennie, z możliwością przekroczenia tej wartości, podczas gdy w grupie kontrolnej nie zostałWyznaczonyŻadenCel. GrupęKontrolnąPoproszonoWyłącznieOzapisywanieLiczbyKrokówZrobionychWdanymDniu.
commencer à apprendre
Pacjentom z grupy badanej wyznaczono cel Anglais
Patients in the study group were set a goal of walking 7,000 steps per day, with the possibility of exceeding this value, while in the control group there was no goal. The control group was asked to only record the number of steps taken on a given day.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.