si si bella

 0    249 fiche    kasiaborawska8
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ukończyć
commencer à apprendre
acomplish
najwidoczniej
commencer à apprendre
apparently
świadomy czegoś
commencer à apprendre
aware of something
zawracać sobie czymś glowę
commencer à apprendre
bother with something
oprócz
commencer à apprendre
except
poza tym
commencer à apprendre
besides
zobowiązany
commencer à apprendre
obliged
gumowaty
commencer à apprendre
gumble
szczery
commencer à apprendre
sincere
obelga
commencer à apprendre
insult
antycypacja
commencer à apprendre
anticipation
zrezygnować z
commencer à apprendre
to resign from
uważa się, że ma
commencer à apprendre
deemed to have
lokator
commencer à apprendre
tenant
założenia
commencer à apprendre
assumptions
Ograniczenia
commencer à apprendre
constraints
limitations / restrictions
osadzanie się
commencer à apprendre
deposition
wewnątrzkomórkowe
commencer à apprendre
intracellular
odcinek
commencer à apprendre
stretch
section / segment
sznur
commencer à apprendre
string
wykluczać
commencer à apprendre
rule out
exclude / to take out of equation
unieważnić
commencer à apprendre
void
invalidate / nullify / outlaw / overrule / recall / revoke
stwierdzenie
commencer à apprendre
assertion
wskazać
commencer à apprendre
indicate
point out
hipnotyzujący
commencer à apprendre
mesmerising
skłonność do
commencer à apprendre
tendency to
skłonność do przesady
commencer à apprendre
exaggeration
wywyższać się nad kimś
commencer à apprendre
exalt
wyłaniać się
commencer à apprendre
emerge
pozbawiony czegoś
commencer à apprendre
devoid of something
natknąć się na coś
synonim- come across smth
she stumbled across these documents in the office yesterday.
commencer à apprendre
stumble across/into/upon
ona natknęła się na te dokumenty wczoraj w biurze.
wyolbrzymiać
commencer à apprendre
exaggerate
prawdziwy
prawdziwy wysiłek
commencer à apprendre
genuine
genuine effort
owijać w bawełnę
commencer à apprendre
beating around the bush
chrzest
commencer à apprendre
christening/ baptism
niepomny z / do czegoś
commencer à apprendre
oblivious of/to something
schowany w
commencer à apprendre
tucked in
projekt
commencer à apprendre
draft
punkt orientacyjny
commencer à apprendre
landmark
przedsięwzięcie
commencer à apprendre
undertaking
nieuchwytny
commencer à apprendre
elusive
rozpad/ zanik
commencer à apprendre
decay
rozbieżność
commencer à apprendre
discrepancy
porządek
commencer à apprendre
orderliness
sprawny
commencer à apprendre
airworthy
wywnioskować
synonim deduce
commencer à apprendre
infer
pomijając, abstrahując od (przysłówek)
commencer à apprendre
aside, apart from (adverb)
pomijajac, abstrahujac od
commencer à apprendre
omitting, disregarding from
w porownaniu do
commencer à apprendre
in comparison to the
zawdzięczać coś komuś
commencer à apprendre
owe something to someone
wybawca
commencer à apprendre
savior
zdrętwiały
commencer à apprendre
numb
dojść do siebie po chorobie
commencer à apprendre
perk up
zapalenie ucha
commencer à apprendre
otitis
posiniaczony
commencer à apprendre
bruised
rozwalać się, wylegiwać
lounge
commencer à apprendre
sprawl
zbierać, gromadzić
commencer à apprendre
gather
przysłowie
commencer à apprendre
proverb
opluć (kogoś/coś)
commencer à apprendre
spit (someone / something)
porzucić
commencer à apprendre
abandon
pochłaniać
commencer à apprendre
engulf
absorb
gruzy
commencer à apprendre
debris
przyczynić się
commencer à apprendre
contribute
plemie
commencer à apprendre
tribe
jednyny/ wyłączny
commencer à apprendre
sole
para wodna
commencer à apprendre
vapor
odparować
commencer à apprendre
evaporate
wadliwy
commencer à apprendre
flawed
defective
rumień wędrujący
commencer à apprendre
Erythema migrants
litość, współczucie, miłosierdzie
commencer à apprendre
pity, compassion, mercy
zawieszać
The detached cells are then resuspended in fresh growth medium
commencer à apprendre
suspend
odczepione komórki są następnie zawieszane w medium komórkowym
ochraniać
commencer à apprendre
shield
preserve
zapalenie opon mózgowych
commencer à apprendre
meningitis
osiągnąć sukces
commencer à apprendre
succeed
niepewność
commencer à apprendre
uncertainty
porażka
commencer à apprendre
defeat
koniczyna
commencer à apprendre
clover
kończyna
np noga slonia
commencer à apprendre
limb
rasa
commencer à apprendre
breed
kratki
commencer à apprendre
grids
ciągnąć/ wlec
commencer à apprendre
dragged
wywlec
commencer à apprendre
dragged off
chaotyczny/ bajda
commencer à apprendre
rigmarole
zadanie
commencer à apprendre
errand
reszta
commencer à apprendre
rehush
zastraszające
commencer à apprendre
intimidating
wiercić
commencer à apprendre
drill
podbić, zdobywać
commencer à apprendre
conquer
pozbyć się
commencer à apprendre
dispose of
get rid of
wałek
commencer à apprendre
roller
ujmujący, czarujący, sympatyczny
commencer à apprendre
engaging
przygnębiony, ponury
commencer à apprendre
dejected, gloomy
drugi
commencer à apprendre
latter
przyswoić sobie
commencer à apprendre
assimilate/ adopt
pogarda
commencer à apprendre
disdain
contempt /scorn
katastrofy
commencer à apprendre
calamities
potknąć się / błądzić
commencer à apprendre
stumble
zahaczać/ mocno chwytać
commencer à apprendre
grapple
radzić sobie z czymś
commencer à apprendre
cope with sth
materac
commencer à apprendre
mattress
spokojnie
commencer à apprendre
leisurely
calmly
łatwa rzecz do osiągnięcia
commencer à apprendre
breeze
natychmiast
commencer à apprendre
instantly
giętki / plastyczny
commencer à apprendre
malleable
prawdziwy, autentyczny
commencer à apprendre
genuine
przestrzegać
commencer à apprendre
admonish
abide
wpadka, potknięcie
commencer à apprendre
bummer
rozbudowa, rozwój
commencer à apprendre
expansion
przewidzieć / zakładać
commencer à apprendre
envisage
envision / foresee
przeplatać
commencer à apprendre
interlace
wyraz / ekspresja
commencer à apprendre
expression
formulation
obfitość
commencer à apprendre
abundance
jednostka
commencer à apprendre
individual
istotny / trafny
commencer à apprendre
relevant
zaspokojony
commencer à apprendre
appeased
contented
biegły
commencer à apprendre
proficient
zapuszczone/zaniedbany
commencer à apprendre
shabby
pogorszyć
commencer à apprendre
aggravate
exacerbate
rozpieszczony
commencer à apprendre
spoiled
uważny
commencer à apprendre
heedful
troskliwość, uwaga
commencer à apprendre
heed
solicitude
przebranie
commencer à apprendre
disguise
narzucać
commencer à apprendre
impose
rozchodzić się (w różnych kierunkach), rozprzestrzeniać się, rozbiegać się
commencer à apprendre
diverge
swoboda / dowolność
commencer à apprendre
latitude
zakres
commencer à apprendre
scope
dzielny, odważny
commencer à apprendre
valiant
courageous
śmiały
smiały ruch
commencer à apprendre
bold
bold move
zrozumiałe
commencer à apprendre
understandable
zamieszanie
commencer à apprendre
turmoil
guys stop arguing! you are creating a turmoil here!
gwar / zgiełk
krzątać się
commencer à apprendre
bustle
bustle about - The cheerleaders bustled about excitedly before their performance
wywierać np. wpływ na coś
commencer à apprendre
exert
uderzać, trafiać
commencer à apprendre
strike
z grubsza, mniej więcej
commencer à apprendre
Roughly
mielić
commencer à apprendre
grind
trzeć
commencer à apprendre
rub
nieunikniony
commencer à apprendre
inavitable
przodek
commencer à apprendre
ancestor
progenitor
oddalony / zdalny
commencer à apprendre
remote
napakowany
commencer à apprendre
buff
błyszczeć
commencer à apprendre
gleam
sproszkować
commencer à apprendre
levigate
utorować drogę
commencer à apprendre
pave the way
jąkać się
commencer à apprendre
stutter
rozwiać
rozwiać obawy
commencer à apprendre
dispel
dispel all the fears
rozproszyć, rozproszyć
commencer à apprendre
scatter, disperse
prism scatters light.
modyfikować
commencer à apprendre
amend
alter
czerpać
commencer à apprendre
draw
derive / scoop
przechylić
commencer à apprendre
tilt
jadalny
commencer à apprendre
edible
ogrodzony
commencer à apprendre
fenced off
pod / poniżej
commencer à apprendre
underneath, Beneath
półprzezroczysty
commencer à apprendre
translucent
pochlebiać komuś
commencer à apprendre
flatter someone
adulate / blandish
nadmierny
nadmiar
commencer à apprendre
excessive
excess
służalczy, uczynny, pomocny
commencer à apprendre
obsequious
servile
posłuszny
commencer à apprendre
obedient
docile / amanable
uległy
commencer à apprendre
submissive
kłuć
commencer à apprendre
prick
badanie
commencer à apprendre
scrutiny
intensywny, mocny, silny
commencer à apprendre
robust
spelniony
commencer à apprendre
fulfilled
wrażenie
commencer à apprendre
impression
ogromny, olbrzymi, wspaniały
commencer à apprendre
tremendous
słabnąć, zmniejszać, kurczyć
commencer à apprendre
dwindle
dramatycznie
commencer à apprendre
dramatically
jednoczesnie
commencer à apprendre
simultaneously
walić
commencer à apprendre
pound
thump
podniecenie / poruszenie / niepokój
commencer à apprendre
agitation
nadrobić zaległości
commencer à apprendre
catch up on backlog
zalega z opłacaniem
commencer à apprendre
be in arrears with payment
zbędny
commencer à apprendre
redundant
superfluous / unnecessary
słaby
commencer à apprendre
faint
zapalenie pecherza
commencer à apprendre
cystitis
upoważniać
commencer à apprendre
entitle
droczyć się z kimś
commencer à apprendre
tease someone
czuwać
czuwać nad nieboszczykiem
commencer à apprendre
keep vigil
keep vigil over the departed
nieboszczyk
commencer à apprendre
departed
adekwatny
commencer à apprendre
adequate
akceptacja
commencer à apprendre
acceptance
sprzyjać czemuś
pogoda nie sprzyja dobremu humorowi
commencer à apprendre
aid something
the weather doesnt aid good mood
sprzyjać czemuś
commencer à apprendre
favor something / be conductive to smth / be favourable to smth / conduce to smth
szwendać się
commencer à apprendre
loiter
wander / gad around
zaszyć
commencer à apprendre
stitch
zaszyć się (gdzieś)
commencer à apprendre
hole up
lay up
nachylenie / pochylać się
commencer à apprendre
slope
wnikliwy, bystry
commencer à apprendre
subtle
głeboki / gruntowny / wnikliwy
commencer à apprendre
profound
ludzie
commencer à apprendre
folks
cudowny
commencer à apprendre
marvelous
niewyraźnie
commencer à apprendre
seedily / fuzzily
ustalić coś
commencer à apprendre
fix something up
arrange smth with sb
powierzchowny
commencer à apprendre
superficial
shallow
ulepszyć
commencer à apprendre
ameliorate
amend
przechylony
commencer à apprendre
tilted / cockeyed
nadużywać, molestować, obrażać
commencer à apprendre
abuse
he asbused me without any reason
dosłownie
commencer à apprendre
literally
ledwo
commencer à apprendre
barely
jęczeć/ narzekać
commencer à apprendre
moan
pożegnanie
commencer à apprendre
farewell valediction
odpalić
commencer à apprendre
blast off
odprawa
commencer à apprendre
rebuff
odmawianie/ odprawianie
commencer à apprendre
rebuffing
podtrzymywać
commencer à apprendre
sustain
maintain / keep up somethng
podmuch
commencer à apprendre
blast
konfiskata / zawładnięcie
commencer à apprendre
seizure
kazanie
commencer à apprendre
preach
oporny, odporny
commencer à apprendre
refractory
gwałtowny spadek, załamanie
commencer à apprendre
plunge
spadać gwałtownie / rzucać się
commencer à apprendre
plunge
sączyć / cieknąć / kapać
commencer à apprendre
trickle
początkowo / na początku
commencer à apprendre
initially / at first
wystarczać
commencer à apprendre
suffice
cal / posuwać się wolno
commencer à apprendre
inch
wydalenie, wyrzucenie, usunięcie
commencer à apprendre
expulsion
expulsion of fluid
wytrysk
commencer à apprendre
ejaculation
mimowolny
commencer à apprendre
involuntary
skurcz
commencer à apprendre
contraction
przedstawiać/pokazywać/obrazować
commencer à apprendre
depict
He vividly depicted the whole event.
barwnie
commencer à apprendre
vividly
znęcac się / zastraszać
commencer à apprendre
bully
Podłączenie/spotykać się
commencer à apprendre
hookup
objąć / uściskać / przyjmować
commencer à apprendre
embrace
rozegrać coś
commencer à apprendre
to play something out
play this situation out carefully
bardzo mały
commencer à apprendre
minuscule
upierać się / utrzymywać się
commencer à apprendre
persist
stop persisting! / instist
pobudzenie
commencer à apprendre
arousal
excitement
zgodność
commencer à apprendre
concordance
in concordance with my own feelings
zgodny
commencer à apprendre
consistent
rozprawiać (o czymś) / rozprawa
commencer à apprendre
discourse
bezapelacyjnie, zdecydowanie
commencer à apprendre
authoritatively
decisively
natchniony
commencer à apprendre
spirited
jednorodność
commencer à apprendre
homogeneity
jednocześnie
commencer à apprendre
simultaneously
dążyć/ usiłować
try hard to do or achieve smth
commencer à apprendre
endeavor
an endeavour to reduce serious consequences
skład
commencer à apprendre
composition
lekceważyć
commencer à apprendre
neglect
disoblige / make light of smth
szkoda
commencer à apprendre
detriment
uprzedzenie
commencer à apprendre
prejudice
He has a prejudice against people from different countries
rzucić okiem na coś
commencer à apprendre
glance at sth
cud
commencer à apprendre
prodigy
cudowny
commencer à apprendre
marvelous
pasterz
commencer à apprendre
shepherd
uzdolnienie
commencer à apprendre
aptitude
przeważnie
commencer à apprendre
predominantly
nadawać np. nową funkcję
commencer à apprendre
confer
The genetic defect leading to Huntington's disease may not necessarily eliminate transcription, but may confer a new property on the mRNA or alter the function of the protein
rehabilitować się/ kompensować/ odkupić winy
commencer à apprendre
redeem
Casting famous actors wasn't enough to redeem bad screenplay
przeskoczyć/ skok / duży wzrost wartości
commencer à apprendre
leap
Our investment was a leap into the darkness but it was worth it
nagły
commencer à apprendre
abrupt

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.