short test school

 0    158 fiche    guest2191730
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wos
commencer à apprendre
civics, social studies
pp
commencer à apprendre
introduction to business
edb
commencer à apprendre
safety education
biologia
commencer à apprendre
Biology
informatyka
commencer à apprendre
ICT
plastyka
commencer à apprendre
art
szkoła publiczna
commencer à apprendre
public/state school
szkola prywatna
commencer à apprendre
private school
szkoła podstawowa
commencer à apprendre
a primary school
szkoła średnia
commencer à apprendre
secondary school
przedszkole
commencer à apprendre
nursery school/ kindergarten/preschool
szkoła policealna
commencer à apprendre
sixth form college
program
commencer à apprendre
curriculum
kultura morska
commencer à apprendre
maritime culture
ochrona srodowiska
commencer à apprendre
environmental conservation
nauka morska
commencer à apprendre
marine science
nawigowac
commencer à apprendre
navigate
szklarnia
commencer à apprendre
a greenhouse
laboratorium
commencer à apprendre
a lab
nauka praktyczna
commencer à apprendre
hands-on learning
myslenie krytyczne
commencer à apprendre
critical thinking
przejście
commencer à apprendre
gateway
tętniący życiem
commencer à apprendre
vibrant
zająć
commencer à apprendre
occupy
rzucić okiem
commencer à apprendre
get a glimpse of
były
commencer à apprendre
former
rozwijać
commencer à apprendre
expand
spełniać
commencer à apprendre
fulfil
konspekt
commencer à apprendre
syllabus
ostryga
commencer à apprendre
an oyster
pomiar
commencer à apprendre
measure
niski przychód
commencer à apprendre
low-income
dostępny
commencer à apprendre
accessible
spektakularny
commencer à apprendre
resounding
pierwszy rok studiów
commencer à apprendre
freshman
założyciel
commencer à apprendre
founder
rosnąć
commencer à apprendre
thrive
stymulować
commencer à apprendre
stimulate
przeszły
commencer à apprendre
previous
opiekować się
commencer à apprendre
to look after/tend
przygotowywać się
commencer à apprendre
prepare for/train for
niebogaty
commencer à apprendre
not wealthy
zmotywowany
commencer à apprendre
motivated/inspired by
być przeznaczonym do
commencer à apprendre
be commited/dedicated to
sprawdzać, testować
commencer à apprendre
test/sample
okazja
commencer à apprendre
opportunity
zwyczajny
commencer à apprendre
ordinary
rozróżniać
commencer à apprendre
distinguish
pomieścić
commencer à apprendre
to house
zapewniać dostęp
commencer à apprendre
provide access
budynki
commencer à apprendre
facilities
organizować
commencer à apprendre
hold
zapisać się na kurs
commencer à apprendre
enrol to a course
mieć lekcje
commencer à apprendre
to have a lesson
dostać niskie/wysokie oceny
commencer à apprendre
get low / high marks
słuchać
commencer à apprendre
pay attention to
podejsc do testu
commencer à apprendre
take the test
ukończyć
commencer à apprendre
to graduate
stopień (temperatury)
commencer à apprendre
degree
termin
commencer à apprendre
deadline
wykład
commencer à apprendre
lecture
korepetytor
commencer à apprendre
a tutor
szkoła specjalistyczna
commencer à apprendre
specialist school
szkoła zawodowa
commencer à apprendre
vocational school
szkoła z internatem
commencer à apprendre
boarding school
szkoła językowa
commencer à apprendre
language school
szkoła jednopłciowa
commencer à apprendre
single-sex school
uczyć się na pamięć
commencer à apprendre
learn by heart
presja rówieśników
commencer à apprendre
peer pressure
zamierzone, przeznaczone
commencer à apprendre
intended to
próba
commencer à apprendre
rehearsal
zatwierdzone
commencer à apprendre
accredited
tablica ogłoszeń
commencer à apprendre
noticeboard
obowiązkowy
commencer à apprendre
compulsory
nauczanie zdalne
commencer à apprendre
distance learning
kurs intensywny
commencer à apprendre
intensive course
uczęszczać
commencer à apprendre
to attend
uczyć się do
commencer à apprendre
to study for
specjalizować się
commencer à apprendre
to major in
zaangażować się
commencer à apprendre
to engage in
polegać na
commencer à apprendre
rely on
skupić się na
commencer à apprendre
focus on
być nieobecnym z
commencer à apprendre
be absent from
być wyrzuconym
commencer à apprendre
to be expelled from
oszukiwanie, ściąganie
commencer à apprendre
cheating
oblać test
commencer à apprendre
fail the exam
dostarczyć
commencer à apprendre
to hand in
nabyć
commencer à apprendre
to acquire
zgłosić się na ochotnika
commencer à apprendre
volunteer
dołączyć
commencer à apprendre
to join
ćwiczyć
commencer à apprendre
to practise
specjalizować się w
commencer à apprendre
to specialize in
napotkać się na coś
commencer à apprendre
to run across
wjechać w coś
commencer à apprendre
run into something
skończyć się
commencer à apprendre
run out of
uciekać
commencer à apprendre
run away
licencjat
commencer à apprendre
undergraduated degree
stypendium
commencer à apprendre
a scholarship/grant
nie wystarczać
commencer à apprendre
fall short
oczekiwania
commencer à apprendre
expectations
przekraczać
commencer à apprendre
exceed
balansowanie
commencer à apprendre
balancing
dojrzały
commencer à apprendre
matured
polecić
commencer à apprendre
recommend
odwracać, wstecz
commencer à apprendre
reverse
szok kulturowy
commencer à apprendre
culture shock
być w siódmym niebie
commencer à apprendre
be on cloud nine
ważny
commencer à apprendre
valid
dyscyplina
commencer à apprendre
discipline
awansować
commencer à apprendre
to get promoted
przeprowadzić
commencer à apprendre
conduct
równe traktowanie
commencer à apprendre
equal footing
klika
commencer à apprendre
clique
obciążenie
commencer à apprendre
burden
narzucać
commencer à apprendre
to impose
dreskod
commencer à apprendre
dress code
przylegać
commencer à apprendre
adhere
zdusić
commencer à apprendre
stifle
naruszenie
commencer à apprendre
violation/infringement
zostać
commencer à apprendre
to stay on
harmonogram, plan
commencer à apprendre
schedule
wyjątkowy student
commencer à apprendre
exceptional student
zdać test
commencer à apprendre
sit a test
dyrektor
commencer à apprendre
headmaster
profesor
commencer à apprendre
a professor
semestr
commencer à apprendre
term
akademia
commencer à apprendre
Academic performance
szkoła ogólnokształcąca
commencer à apprendre
comprehensive school
socjologia
commencer à apprendre
socjology
doradca akademicki
commencer à apprendre
academic advisor
egzaminator
commencer à apprendre
examiner
sypialnia
commencer à apprendre
dormitory
Aula
commencer à apprendre
assembly hall
wycieczka szkolna
commencer à apprendre
school trip
opuścić lekcje
commencer à apprendre
skip lessons
wagarować
commencer à apprendre
to play truant
mieć na uwadze
commencer à apprendre
to bear in mind
6 lekcji matematyki
commencer à apprendre
6 periods of maths
rozumieć czyjeś myśli
commencer à apprendre
read somebody like a book
czytać uważnie
commencer à apprendre
have one’s nose in a book
nauczyć się czegoś przez przykre doświadczenie
commencer à apprendre
learn the hard way
uczyć się na błędach
commencer à apprendre
learn one’s lesson
nigdy nie jest się za starym
commencer à apprendre
you are never too old to learn
uczyć się wykonywać jakąś pracę
commencer à apprendre
learn the ropes
utrzymać stosunki
commencer à apprendre
maintain links
odbudować
commencer à apprendre
rebuild
odświeżyć
commencer à apprendre
refresh
przywrócić, odnowić
commencer à apprendre
restore
remontować
commencer à apprendre
renovate
ranga
commencer à apprendre
rank
atut
commencer à apprendre
asset
dobry jakościowo
commencer à apprendre
quality
wyróżnienie
commencer à apprendre
distinction
zostawać w tyle
commencer à apprendre
fall behind
zdenerwować się
commencer à apprendre
lose temper
utrzymać, zachować
commencer à apprendre
to preserve
wysaść mi z głowy
commencer à apprendre
slip my mind
męczyć oczy
commencer à apprendre
strain eyes

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.