Shopping - Zakupy

 0    31 fiche    grzegorzp9
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Chciałbym kupić coś do jedzenia
270
commencer à apprendre
I'd like to buy some food
ajd lajk tu baj sam fud
Gdzie jest sklep spożywczy?
271
commencer à apprendre
Where is a grocery store?
łer ys e groseri stor
Chciałbym kupić świeże owoce
272
commencer à apprendre
I would like to buy fresh fruit
272
Jak dojechać na targowisko? 273
commencer à apprendre
How do I get to the market?
hał duaj get tu de market
To bardzo drogo
275
commencer à apprendre
This is really expensive
dysyz rili ekspensyw
Czy może pan obniżyć cenę? 276
commencer à apprendre
Can you lower the price?
kenju lołer de prajs
To jest moja ostateczna cena 278
commencer à apprendre
This is my final offer
dysyz maj fajnal ofer
Dobrze się z panem/panią robi interesy 279
commencer à apprendre
It is good doing business with you
ytys gud dułiń biznes ływ ju
Szukam sklepu dla podróżników 280
commencer à apprendre
I am looking for a shop for travellers
ajm lukin for e szop for trawelers
Chcę kupić namiot dla dwóch osób 281
commencer à apprendre
I want to buy a tent for two person
Chcę kupić koszulę tropikalną z długimi rękawami 282
commencer à apprendre
I want to buy a tropical long-sleeved shirt
aj łont tu baj e tropikol long-sliwd szert
Czy ma pan spodnie w moim rozmiarze? 283
commencer à apprendre
Do you have trousers in my size?
Potrzebuje kartę SIM do telefonu 284
commencer à apprendre
I need a SIM card for my phone
aj nid e sim kard for maj fołn
Czy to jest karta SIM z internetem? 285
commencer à apprendre
Is this a SIM card with internet connection?
Gdzie mogę kupić mapę tego kraju? 286
commencer à apprendre
Where can I buy a map of this country?
Potrzebuje środka przeciw komarom 287
commencer à apprendre
I need a mosquito repellent
aj nid e moskito repelent
Czy ma pan/pani preparat na swędzenie? 288
commencer à apprendre
Do you have something against itching?
dujuhew samfing egeinst icznin
Poproszę tabletki od bólu głowy 289
commencer à apprendre
I need some painkillers for a headache
Potrzebuje silnego leku przeciw biegunce
290
commencer à apprendre
I need a strong medicine for diarrhea
aj nid e strong medysyn for DAJARIJA
Potrzebuje czegoś na ból gardła 291
commencer à apprendre
I need something for a sore throat
aj nid samfing for e sor trout
Gdzie jest kantor wymiany walut? 293
commencer à apprendre
Where is a money exchange? 293
Jaki jest dzisiaj kurs dolara? 294
commencer à apprendre
What is the exchange rate of dollar today? 294
Ile płacicie za jedno euro? 295
commencer à apprendre
How much do you pay for one euro?
295
Chciałbym kilogram pomarańczy 296
commencer à apprendre
I would like a kilogram of oranges
Muszę kupić kostium kąpielowy 297
commencer à apprendre
I need to buy a swimsuit 297
Gdzie mogę kupić maszynkę do golenia?
298
commencer à apprendre
Where can I buy a razor?
Potrzebuje kupić baterie 299
commencer à apprendre
I need to buy batteries 299
Gdzie mogę wymienić pieniądze? 292
commencer à apprendre
Where can I exchange money?
292
Mogę zapłacić dziesięć dolarów 277
commencer à apprendre
I can pay ten dollars 277
Ile to kosztuje? 274
commencer à apprendre
How much is it?
274
Nie wiedziałem, że wszystko jest tu tak drogie
commencer à apprendre
I didn't know everything is so expensive here.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.