Sentencje łacińskie

 0    30 fiche    besosmordo
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne
commencer à apprendre
Ius est ars boni et aequi
Twarde prawo, ale prawo
commencer à apprendre
Dura lex, sed lex
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
commencer à apprendre
Leges ab omnibus intellegi debent
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
commencer à apprendre
Lex posterior derogat legi priori
Nieznajomość prawa szkodzi
commencer à apprendre
Ignorantia iuris nocet
Każdemu należy oddać to, co mu się należy
commencer à apprendre
Suum cuique tribuendi
Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe
commencer à apprendre
Non omne quod licet honestum est
Prawo nie działa wstecz
commencer à apprendre
Lex retro non agit
Nie ma przestępstwa, jeśli nie było przepisu prawa
commencer à apprendre
Nullum erimen sine lege
Nie może być kary, jeśli nie było przepisu prawa
commencer à apprendre
Nulla poena sine lege
Bezdusznie wymierzona sprawiedliwość jest niesprawiedliwością
commencer à apprendre
Summus ius summa iniuria
Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego
commencer à apprendre
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari
Wątpliwość należy rozstrzygać na rzecz pozwanego
commencer à apprendre
In dubio pro reo
Ten ma dowieść swej racji, kto twierdzi, a nie ten kto przeczy
commencer à apprendre
Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
Nikogo nie karze się za jego myśli
commencer à apprendre
Cogitationis poenam nemo patitur
Karze się nie dlatego, że popełniono przewinienie, ale dlatego, aby go nie popełniano
commencer à apprendre
Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
commencer à apprendre
Nemo iudex in causa sua
Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie
commencer à apprendre
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur
Wysłuchać należy także drugiej strony
commencer à apprendre
Audiatur et altera pars
Nieobecny niech nie będzie karany
commencer à apprendre
Ne quis absens puniatur
Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa
commencer à apprendre
Optima est legum interpres consuetudo
Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich
commencer à apprendre
Iura non in singulas personas, sed generaliter costituuntur
Umów należy dotrzymywać
commencer à apprendre
Pacta sunt servanda
Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić
commencer à apprendre
Is damnum, dat qui iubet dare
Chcącemu nie dzieje się krzywda
commencer à apprendre
Nulla iniuria est, quae in volentem fiat
Siłę wolno odeprzeć siłą
commencer à apprendre
Vim vi repellere licet
Kto zostanie wezwany przed sąd, niech idzie
commencer à apprendre
Si in ius vocat ito
Niech sędzia nie wychodzi ponad żądania stron
commencer à apprendre
Ne eat iudex ultra petita partium
Nie można procesować się dwa razy o to samo
commencer à apprendre
Bis de eadem re ne sit actio
Nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego
commencer à apprendre
Neminem captivabimus nisi iure victutm

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.