Samolot - Plane

 0    10 fiche    hubxio.insta
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Dzień dobry! W czym mogę pomóc?
commencer à apprendre
Good morning! How can I help you?
Dzień dobry! Poproszę czipsy, oraz gazetę. To będzie długa podróż.
commencer à apprendre
Good morning! I would like some chips and a newspaper. It will be a long journey.
Zaraz przesdstawię Państwu porady bezpieceństwa.
commencer à apprendre
I am about to provide you with safety advice.
Proszę zapiąć pasy.
commencer à apprendre
Please fasten your seatbelts.
Proszę wyłączyć urządzenia elektyrczne.
commencer à apprendre
Please switch off electrical appliances.
Za chwię lądujemy!
commencer à apprendre
We're landing in a minute!
Na wszelki wypadek proszę zapiąć pasy, i wołać o pomoc.
commencer à apprendre
Just in case, please fasten your seat belts and call for help.
Bardzo proszę stosować się do zasad.
commencer à apprendre
Please follow the rules.
Miłego Lotu.
commencer à apprendre
Enjoy your flight.
Czy mogę prosić o sok jabłowy?
commencer à apprendre
Can i have apple juice please?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.