różne sposoby na pracę / nizadowolenie z pracy

 0    41 fiche    solanum
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
być początkowo zainteresowanym
commencer à apprendre
be initially concerned
redukcja zatrudnienia podczas recesji
commencer à apprendre
job cuts in the recession
wiadomość zbiegła się z narodzinami córki
commencer à apprendre
news coincided with the birth of his daughter
Pielęgniarka środowiskowa
commencer à apprendre
Health visitor
odłożyć BlackBerry
commencer à apprendre
put away his BlackBerry
starać się zmieścić wszystko w cztery dni
commencer à apprendre
try to fit everything into four days
większa elastyczność
commencer à apprendre
greater flexibility
pogodzić życie rodzinne
commencer à apprendre
accommodate family life
unikanie dużych cięć w zatrudnieniu
commencer à apprendre
avoid large-scale job cuts
Liderzy biznesu przypomnieli zaniepokojenie
commencer à apprendre
Business Leaders have reminded concerned about
utrzymanie dobrych ludzi
commencer à apprendre
retaining good people
w głębi recesji
commencer à apprendre
in the depths of recession
pośród oznak ożywienia gospodarczego
commencer à apprendre
amid signs of economic recovery
kontynuowanie ograniczania kosztów
commencer à apprendre
cost constraints continuing
zachęty finansowe
commencer à apprendre
financial incentives
zbadanie nowych metod
commencer à apprendre
examine new approaches
rejestrowanie się pracowników do
commencer à apprendre
sign up employees for
przejść na cztero dniowy tydzień
commencer à apprendre
move to four-day weeks
zostać wznowiony na rok
commencer à apprendre
be relaunched for year
spaść do rekordowo niskiego poziomu
commencer à apprendre
dropped to a record low
Szczególnie gwałtowny spadek wśród młodych ludzi
commencer à apprendre
particularly sharp fall among young people
presja recesji
commencer à apprendre
pressures of recession
zbierać swoje żniwo
commencer à apprendre
take their toll
zostać ujawnione po
commencer à apprendre
be disclosed after
młodzież
commencer à apprendre
youngsters
nadający się
commencer à apprendre
eligible
natychmiast
commencer à apprendre
straight away
być wyższe wśród starszych grup wiekowych
commencer à apprendre
be higher among older age groups
być płasko na plecach
commencer à apprendre
be flat on its back
być kaleką
commencer à apprendre
be crippled
oni dorastali...
commencer à apprendre
they had grown up...
w czasach obfitości
commencer à apprendre
in an era of plenty
możliwości uczenia się nowych umiejętności
commencer à apprendre
opportunities to learn new skills
pierwsze kroki po drabinie kariery
commencer à apprendre
first steps up the career ladder
gnębi ich
commencer à apprendre
be grinding them down
gnębić kogoś/łamać w kimś opór
commencer à apprendre
grind somebody down
stagnacja na rynku pracy
commencer à apprendre
stagnant labor market
iść dalej i iść w górę
commencer à apprendre
move on and move up
zdany na własne siły
commencer à apprendre
stranded in
zwolnić kogoś w ramach redukcji etatu
commencer à apprendre
make somebody redundant
podczas gdy co piąty myśli
commencer à apprendre
while a fifth thought

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.