Robert 2021 max

 0    248 fiche    r0bercik
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
cierpieć
commencer à apprendre
to suffer
ciekawy
commencer à apprendre
curious
tonąć
commencer à apprendre
sink - sank - sunk
modły
commencer à apprendre
prayers
gonić
commencer à apprendre
chase
próba
commencer à apprendre
attempt
gęsta mgla
commencer à apprendre
thick fog
zmagać się
commencer à apprendre
struggle
odmówić zrobienia czegoś
commencer à apprendre
refuse to do something
udawać
commencer à apprendre
pretend
wierny
commencer à apprendre
faithful
napełnić
commencer à apprendre
fill
prawidłowo
commencer à apprendre
properly
zamiast
commencer à apprendre
instead of
przytulić
commencer à apprendre
hug
zamiast
commencer à apprendre
instead of
zatłoczony, zapchany
commencer à apprendre
crowded, clogged up
załamać się
commencer à apprendre
to collapse
bronić
commencer à apprendre
to defend
powiesić
commencer à apprendre
hang - hung - hung
kopać
commencer à apprendre
dig - dug - dug
mieszkaniec
commencer à apprendre
an inhabitant
ilość
commencer à apprendre
quantity
nastawienie
commencer à apprendre
attitude
pośród
commencer à apprendre
among
gałęzie
commencer à apprendre
Branches
nauczony
commencer à apprendre
taught
kiedyś byłem
commencer à apprendre
I used to be
garnek
commencer à apprendre
pot
dalej
commencer à apprendre
further
odwaga
commencer à apprendre
courage
przeszkadzać
commencer à apprendre
to interrupt
zdrówko
commencer à apprendre
cheers
nie mogę Ci podziękować wystarczająco
commencer à apprendre
I can't thank you enough
wisze ci przysługę
commencer à apprendre
I owe you a favor
naprawdę to doceniam
commencer à apprendre
I really appreciate that
kwestia
commencer à apprendre
issue
rozgrzewać się
commencer à apprendre
warm up
obijać si
commencer à apprendre
hang around
tajemnica
commencer à apprendre
mystery
cenny
commencer à apprendre
precious
wiązanie
commencer à apprendre
tie
strzałka
commencer à apprendre
fibula
poświęcać się
commencer à apprendre
sacrifice
cierpliwy
commencer à apprendre
patient
głównie
commencer à apprendre
primarily
zebrac sie
commencer à apprendre
gather
nagle
commencer à apprendre
suddenly
napięte
commencer à apprendre
tense
pocierać,
commencer à apprendre
rub,
prowadzony
commencer à apprendre
guided
czy
commencer à apprendre
whether
wyjątek
commencer à apprendre
exception
coś wspólnego
commencer à apprendre
something in common
równość
commencer à apprendre
equality
miejsce spotkania
commencer à apprendre
meeting venue
angażować
commencer à apprendre
to involve
wyznać
commencer à apprendre
confess
poprzez
commencer à apprendre
through
przewidywalne
przewidywalne
commencer à apprendre
predictable
większość
commencer à apprendre
a majority
dodatkowy
commencer à apprendre
additional
korzyść
commencer à apprendre
advantage
źródło
commencer à apprendre
source
rzadk
commencer à apprendre
a rare
byś świadomym
commencer à apprendre
to be aware
żądać
commencer à apprendre
demand
wpada w ucho
commencer à apprendre
catchy
wróżki
commencer à apprendre
fairies
kształt
commencer à apprendre
shape
pozostał
commencer à apprendre
remained
najmniejszy zamiar
commencer à apprendre
the slightest intention
podsłuchać
commencer à apprendre
overhear
wynalazek
commencer à apprendre
an invention
nieprzydatny
commencer à apprendre
useless
doprowadziło
commencer à apprendre
lead
krewni
commencer à apprendre
relatives
leczenie
commencer à apprendre
treatment
brzuch
commencer à apprendre
stomach
przeszkadzać komuś
commencer à apprendre
to disturb someone
bielizna
commencer à apprendre
underwear
zrobić głośniej/ciszej
commencer à apprendre
make it louder / quieter
wsparanie wzajemnie
commencer à apprendre
mutual support
tymczasem
commencer à apprendre
meanwhile
niewinna twarz
commencer à apprendre
innocent face
wyglądasz oszałamiająco
commencer à apprendre
you look stunning
wykorzystać coś
commencer à apprendre
to tap something
według kogoś
commencer à apprendre
according to someone
grupa odbiorców
commencer à apprendre
audience
rozpowszechniać coś
commencer à apprendre
spread something
odświeżyć coś
commencer à apprendre
to brush something up
Brush up Your CV
podkreślić coś
commencer à apprendre
highlight something
zamiast czegoś
commencer à apprendre
instead of something
uniknąć czegoś
commencer à apprendre
avoid something
pewny czegoś
commencer à apprendre
confident
radzić sobie z czymś
commencer à apprendre
to deal with something
wysiłek
commencer à apprendre
effort
dążyć do czegoś
commencer à apprendre
strive - strove - striven
rozpraszać się czymś
commencer à apprendre
distracted by something
godny zaufania
commencer à apprendre
reliable
powodować / spowodować / przyczynić się do czegoś
commencer à apprendre
to cause, to bring about
aby, żeby
commencer à apprendre
in order to
ukończyć szkołę
commencer à apprendre
to graduate
uzyskać
commencer à apprendre
obtain
wspólnie
commencer à apprendre
jointly
chwyt marketingowy
commencer à apprendre
sales pitch
zawierać coś
commencer à apprendre
contain something
przezwyciężyć przeszkody
commencer à apprendre
overcome obstacles
chętny do nauki
commencer à apprendre
eager to learn
dowolny
commencer à apprendre
either
przecinek
commencer à apprendre
comma
ważne, aktualne
commencer à apprendre
valid
wielokrotnego użytku
commencer à apprendre
reusable
chociaż
commencer à apprendre
although
posprzątac
commencer à apprendre
tidy up
kupić coś z wyposażeniem
commencer à apprendre
buy something in advance
wykazać coś
commencer à apprendre
to indicate something
aby, żeby
commencer à apprendre
in order to
odbierać kogoś,
commencer à apprendre
collect someone
kontynuować karierę
commencer à apprendre
pursue a career
okazać się bezcenny
commencer à apprendre
prove to be invaluable
oskarżony o kradzież
commencer à apprendre
accused of theft
popełnić przestępstwo
commencer à apprendre
to commit a crime
drobny, niegroźny
commencer à apprendre
minor
świadek zdarzenia
commencer à apprendre
witness
własność, mienie
commencer à apprendre
property
grzech
commencer à apprendre
sin
pożądany rezultat
commencer à apprendre
desired outcome
prowadzić biznes
commencer à apprendre
conduct business
co wypada i co nie wypada
commencer à apprendre
dos and don'ts
brak czegoś
commencer à apprendre
lack of something
blady
commencer à apprendre
pale
grubość
commencer à apprendre
thickness
monotonny
commencer à apprendre
dull
zbliżony do brzozowego
commencer à apprendre
akin to birch
stopniowy
commencer à apprendre
gradual
długość
commencer à apprendre
length
obecnie
commencer à apprendre
currently
warkocz
commencer à apprendre
plait
dosłownie
commencer à apprendre
literally
w biegu
commencer à apprendre
on the run
bez wahania
commencer à apprendre
without hesitation
szczekać i mialczec
commencer à apprendre
bark and grind
zmierzyć się z problemem
commencer à apprendre
face the problem
jeż
commencer à apprendre
a hedgehog
ranny
commencer à apprendre
injured
pomimo tego
commencer à apprendre
despite this
stuknięty
commencer à apprendre
kooky
więź przyjaźni
commencer à apprendre
bond of friendship
pech
commencer à apprendre
misfortune
tak czy inaczej
commencer à apprendre
either way
pominięty
commencer à apprendre
omitted
opalony
commencer à apprendre
tanned
z powodu czegoś
commencer à apprendre
due to sth
dostosować się
commencer à apprendre
adjust
wyprzedzić kogoś
commencer à apprendre
overtake someone
przyspieszyć
commencer à apprendre
speed up
albo benzyna albo ropa
commencer à apprendre
either petrol or diesel
godziny szczytu
commencer à apprendre
peak
najwidoczniej
commencer à apprendre
apparently
w kierunku
commencer à apprendre
towards
niegrzeczny
commencer à apprendre
naughty
zmuzony
commencer à apprendre
jaded
zaniepokojony
commencer à apprendre
anxious
obojętny
commencer à apprendre
indifferent
rozzłoszczony
commencer à apprendre
cross
zazdrosny
commencer à apprendre
envious
zarozumiały
commencer à apprendre
conceited
podejrzliwy
commencer à apprendre
suspicious
radosny
commencer à apprendre
cheerful
bardzo zmeczony
commencer à apprendre
fatigued
spokojny
commencer à apprendre
serene
wredny
commencer à apprendre
bitchy
zawstydzony
commencer à apprendre
embarrassed
wściekły
commencer à apprendre
livid
w przeciwnym razie
commencer à apprendre
otherwise
tajemniczy
commencer à apprendre
mysterious
obrażony
commencer à apprendre
resentful
zdezorientowany
commencer à apprendre
confused
wnerwiony
commencer à apprendre
pissed off
śpiący
commencer à apprendre
drowsy
wstawiony
commencer à apprendre
tipsy
nieszczęśliwy
commencer à apprendre
miserable
przygnębiony
commencer à apprendre
gloomy
wścibski
commencer à apprendre
nosy
wrogo nastawiony
commencer à apprendre
hostile
plotka
commencer à apprendre
rumour
surowy
commencer à apprendre
stern
rozradowany
commencer à apprendre
overjoyed
dociekliwy
commencer à apprendre
inquisitive
śmiały
commencer à apprendre
courageous
cierpiący na zawroty głowy
commencer à apprendre
dizzy
uparty
commencer à apprendre
obstinate
nieśmiały
commencer à apprendre
timid
obrażony
commencer à apprendre
offended
beztroski
commencer à apprendre
careless
poniżony
commencer à apprendre
humiliated
wycieczka
commencer à apprendre
excursion
machać do niej
commencer à apprendre
wave at her
wiadro i łopatka
commencer à apprendre
pail and shovel
ani gorąco ani zimno
commencer à apprendre
neither hot nor cold
twardy orzech do zgryzienia
commencer à apprendre
tough nut to crack
wesoły, pocieszny
commencer à apprendre
hilarious
oprócz tego
commencer à apprendre
as well as this
w tej kwestii
commencer à apprendre
in this matter
w ratach
commencer à apprendre
in installments
osa
commencer à apprendre
a wasp
spragniony
Jest spragniona.
commencer à apprendre
craving for
She's thirsty.
jestem w nastroju na coś
commencer à apprendre
I'm in the mood for something
zabiłbym za coś
commencer à apprendre
I'd kill for something
umieram z łodu
commencer à apprendre
I'm dying of a boat
ilość
commencer à apprendre
quantity
zestaw
commencer à apprendre
array
teczka
Muszę wyjść, zostawiłem swoją teczkę w samochodzie.
commencer à apprendre
file
I have to go out, I've left my briefcase in the car.
zszywka
commencer à apprendre
staple
taśma klejąca
Uwierz mi, taśmą klejącą można naprawić wszystko.
commencer à apprendre
sellotape
Trust me, adhesive tape can fix everything.
dziurkacz
Zrób w tym bilecie dziury dziurkaczem.
commencer à apprendre
hole punch
Punch holes in this ticket with a punch.
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
commencer à apprendre
an envelope
I need an envelope and a stamp.
półka i szuflada
commencer à apprendre
shelf and drawer
aby
in order to
commencer à apprendre
żeby
do rzeczy
commencer à apprendre
keep to the point
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
commencer à apprendre
effort
I've put a lot of effort into this.
kolano i łokieć
commencer à apprendre
knee and elbow
pępek i pośladek
commencer à apprendre
navel and buttock
nadgarstek i dłoń
commencer à apprendre
wrist and palm
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
commencer à apprendre
sight
I have very good sight.
czaszka i kręgosłup
commencer à apprendre
skull and spine
obgryzać paznokcie
commencer à apprendre
bite your nails
kiwać głową
commencer à apprendre
nod Your head
mieć coś na koncu języka
commencer à apprendre
it's on the tip of my tongue
złośliwy uśmieszek
commencer à apprendre
smirk
rajstopy i pońzochy
commencer à apprendre
tights and stockings
koronkowe stringi
commencer à apprendre
lace thong
wysokie obcasy
commencer à apprendre
high heels
kalosze
wellies"
commencer à apprendre
"wellingtons
Leave your muddy wellingtons outside, please.
chudy i gruby
commencer à apprendre
thin and thick
co więcej, ponadto
commencer à apprendre
furthermore
dręczyć tatę o nowy rower
commencer à apprendre
nag dad for a new bike
oszczedny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
commencer à apprendre
frugal
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
to się opłaca
commencer à apprendre
This pays off
przekładać coś
commencer à apprendre
postpone something
romans
Myślę, że mój mąż ma romans - ostatnio jest bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o smsy, które dostaje.
commencer à apprendre
affair
I think my husband is having an affair - he's being very secretive about the text messages he gets on his phone.
prawdę mówiąc
commencer à apprendre
as a matter of fact
bez względu na coś
commencer à apprendre
irrespective of
pilnie
Studenci pilnie pracowali nad swoim projektem, dopóki go nie skończyli.
commencer à apprendre
diligently
The students worked very diligently on their project until it was completed.
zakup
Firma niedługo rozpocznie dokonywać nowych zakupów.
commencer à apprendre
purchase
The company would probably start making acquisitions soon.
zapiąć / odpiąć
commencer à apprendre
buckle / unbuckle
rządzić
Królowa rządzi sprawiedliwie.
commencer à apprendre
rule the roost
The queen rules fairly.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.