Reconnaissance Team in Vietnam

 0    62 fiche    getos1979
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
powstanie przeciw władzy
commencer à apprendre
insurgency
nazwa została nadana przez Amerykanów
commencer à apprendre
the name was bestowed by Americans
zabrać, chwycić
commencer à apprendre
snatch
wprowadzać w błąd
commencer à apprendre
mislead
intensywny
commencer à apprendre
intense
pożądany cel
commencer à apprendre
desirable target
przed 1965 rokiem
commencer à apprendre
prior to 1965
zdolny do czegoś
commencer à apprendre
capable of
monitoring satelitarny
commencer à apprendre
satellite surveillance
podstawowa zasada wojny
commencer à apprendre
basic precept of war
obowiązki pościgowe
commencer à apprendre
pursuit duties
wysyłka
commencer à apprendre
dispatch
zespół złożony z rdzennych mieszkańców regionu
commencer à apprendre
the team made up of men indigenous to the region
szeroka gama doświadczeń
commencer à apprendre
wide variety of experience
zatrzymani więźniowie w celu przesłuchania
commencer à apprendre
apprehended prisoners for interrogation
usiłował uniknąć kontaktu z wrogiem
commencer à apprendre
attempted to avoid contact with enemy
wykryć
commencer à apprendre
detect
zadeklarowali się
commencer à apprendre
declared themselves
powierzać
commencer à apprendre
entrust
nieuchwytny
commencer à apprendre
elusive
bez konieczności szyfrowania wiadomości
commencer à apprendre
without the need for encrypting messages
pytający byli informowani
commencer à apprendre
those making enquires were informed
zostali poinformowani
commencer à apprendre
they were briefed
odprawa
commencer à apprendre
debriefing
podsumowanie misji
commencer à apprendre
mission briefback
rzadko, rzadko
commencer à apprendre
seldom, rarely
niezależnie od tego, co zrobiliśmy
commencer à apprendre
regardless of what we have done
znaczna armia
commencer à apprendre
considerable army
próba
commencer à apprendre
attempt
przeszkoda
commencer à apprendre
obstacle
odpowiedni / odpowiednia
commencer à apprendre
suitable
granat z jednominutowym zapalnikiem
commencer à apprendre
grenade with one-minute delay fuse
bezpiecznik
commencer à apprendre
fuse
wpisane w ich misję
commencer à apprendre
inherent in their mission
rzadki, niezwykły, niecodzienny
commencer à apprendre
uncommon
zniechęcać
commencer à apprendre
discourage
wygląd
commencer à apprendre
appearance
roślinność
commencer à apprendre
vegetation
powodując wysypki
commencer à apprendre
causing rashes
nalegać
commencer à apprendre
insist
podsłuch
commencer à apprendre
wiretapping
rozpoznanie przyjaciela lub wroga
commencer à apprendre
friend or foe recognition
charakterystyczna podeszwa
commencer à apprendre
distinctive sole
syrette z morfina
commencer à apprendre
morphine syrettes
plecak
commencer à apprendre
rucksack
obok / koło
commencer à apprendre
beside
kajdanki
commencer à apprendre
handcuffs
mniej energochłonny
commencer à apprendre
less battery-hungry
uzyskać
commencer à apprendre
obtain
niezawodna broń
commencer à apprendre
reliable weapon
listowie
commencer à apprendre
foliage
nękanie, walka podjazdowa
commencer à apprendre
harassment
powodowało uczucie pieczenia w wilgotnych miejscach, takich jak pachy i pachwiny
commencer à apprendre
caused burning sensation in moist areas such as the underarms and groin
sucha dziura
commencer à apprendre
dry hole
pozbawiony wroga
commencer à apprendre
devoid of enemy
osiągnięte dzięki
commencer à apprendre
accomplished owing
jest apolityczny
commencer à apprendre
he is apolitical
wahać się
commencer à apprendre
hesitate
sabotażyści
commencer à apprendre
saboteurs
bariera z drutu kolczastego
commencer à apprendre
barbed-wire barrier
uprawniony, spełniający warunki
commencer à apprendre
eligible
wysokość
commencer à apprendre
altitude

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.