Read and Discover: Incredible Energy: Unit 2 HEAT ENERGY

 0    18 fiche    teresa99a
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
molekuła, cząsteczka
Cząsteczki węgla idealnie nadają się do formowania skomplikowanych molekuł.
commencer à apprendre
a molecule
Carbon atoms are ideally suited to form complex molecules.
ciepło, upał, gorąc
commencer à apprendre
heat
stały (w formie ciała stałego)
Woda zamienia się z płynu w ciało stałe gdy zamarza.
commencer à apprendre
solid
Water changes from a liquid to a solid when it freezes.
roztapiać, topić, topić się, rozpuszczać
Śnieg zaczyna się roztapiać, nadchodzi wiosna.
commencer à apprendre
to melt
Snow starts to melt, spring is coming.
ciecz, płyn (potocznie)
Na jego nocnym stoliku było pełno małych buteleczek wypełnionych kolorowymi cieczami.
commencer à apprendre
liquid
His bedside table was full of little bottles filled with colourful liquids.
wrzeć, zagotować się; gotować, ugotować (w wodzie)
Woda w czajniku się gotuje.
commencer à apprendre
to boil
The water in the kettle is boiling.
para wodna, para
Kiedy woda wrze, zamienia się w parę.
commencer à apprendre
steam
When water boils, it turns to steam.
nieruchomy
Czy możesz stanąć nieruchomo?
commencer à apprendre
still
Can you stand still?
przewodnictwo
commencer à apprendre
conduction
przewodnik (materiał przewodzący prąd); też dyrygent, koduktor
Miedź to świetny przewodnik
commencer à apprendre
a conductor
Copper is a great conductor.
izolator
commencer à apprendre
an insulator
kuchenka
Ona smażyła jajka z bekonem na kuchence.
commencer à apprendre
a cooker (BrEn), a stove (AmEn)
She was frying eggs and bacon on the cooker.
garnek, rondel
Wszystkie rondle i garnki trzymane są w tej szafce.
commencer à apprendre
a pan
All the pans and pots are kept in this cupboard.
patelnia
Podgrzej olej na dużej patelni.
commencer à apprendre
a frying pan
Heat the oil in a large frying pan.
podnieść coś
commencer à apprendre
to pick something up
zamieszać, mieszać, wymieszać
Zamieszaj zupę od czasu do czasu.
commencer à apprendre
to stir
Stir the soup from time to time.
kurtka; marynarka (od garnituru); żakiet
Mała dziewczynka nie mogła zapiąć kurtki, więc jej tato jej pomógł.
commencer à apprendre
a jacket
The little girl couldn't do up her jacket, so her father helped her.
trzymać
Trzymałem mocno portfel w ręce.
commencer à apprendre
to hold
I held the wallet tight in my hand.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.