Read and Discover: Incredible Energy: Unit 1 ENERGY EVERYWHERE

 0    21 fiche    teresa99a
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse

przerabiać, modyfikować, konwertować, przetwarzać (na coś innego)
commencer à apprendre
to convert


Energia termiczna (zwana też potocznie energią cieplną) – część energii wewnętrznej układu, która jest związana z chaotycznym ruchem cząsteczek układu. Miarą energii termicznej jest temperatura.
commencer à apprendre
heat energy

energia kinetyczna; energia ciała związana z ruchem jego masy. Jednostką jest dżul.
commencer à apprendre
kinetic energy


puszczć latawce
commencer à apprendre
to fly kites

to sail

pływać/żegolować łódką
commencer à apprendre
to sail a boat

energia potencjalna (energia, jaką ma ciało lub układ ciał w zależności od położenia ciała (układu ciał) w przestrzeni)
commencer à apprendre
potential energy

zmagazynowana energia
commencer à apprendre
stored energy

rozciągać się, przeciągać się; rozciągnąć, wyciągnąć
Czułem się niekomfortowo, bo nie mogłem wyciągnąć nóg.
commencer à apprendre
to stretch
I felt uncomfortable because I couldn't stretch my legs.

guma, gumka; gumowy
commencer à apprendre
rubber

opaska, przepaska (na przykład na włosy); taśma, wstęga, wstążka
commencer à apprendre
a band

gumka recepturka
Weź parę gumek recepturek z mojej szuflady.
commencer à apprendre
a rubber band
Take some rubber bands from my drawer.

sprężyna, sprężynka
commencer à apprendre
a spring

Rzuca nas w górę!
commencer à apprendre
It throws us up into the air!

z góy do dołu
commencer à apprendre
from high to low


to lift

a waterfall

dół (dolna część czegoś); dno (zbiornika, naczynia, rzeki)
Woda była tak czysta, że widzieliśmy morskie dno.
commencer à apprendre
a bottom
The water was so clear that we could see the sea bottom.


Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.