Quizlet 11-12

 0    31 fiche    astak
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pod względem czegoś, jeżeli chodzi o, w zakresie, jako, z punktu widzenia, w kwestii
commencer à apprendre
in terms of sth
semestr, okres; kadencja; termin; sesja; określenie; wyraz, składnik; termin rozwiązania; warunek
commencer à apprendre
term
warunki (np kontraktu)
commencer à apprendre
terms
być z kimś w dobrych stosunkach
commencer à apprendre
to be on good terms with sb
na równych warunkach
commencer à apprendre
on equal/ the same terms
na dogodnych warunkach
commencer à apprendre
on easy terms
długotrwały, długoterminowy; krótkoterminowy
commencer à apprendre
long-term, short-term
prawa ręka, bliski współpracownik (doradca)
commencer à apprendre
an aide
bezbronny, bezradny; narażony; wrażliwy, podatny, skłony; trudny; ulegający
commencer à apprendre
vulnerable
być podatnym/ narażonym na coś
commencer à apprendre
to be vulnerable to sth
powtarzać
commencer à apprendre
to reiterate (sth to sb)
szczery, nieupozowany (foto)
commencer à apprendre
candid
telewizor/ telewiza (informal)
commencer à apprendre
a telly
stawiać trudne warunki; twardo zawzięcie negocjować; twardo upierać się przy swoim; targować się
commencer à apprendre
to drive a hard bargain
okazja (cenowa)
commencer à apprendre
bargain
kupić po okazyjnej cenie
commencer à apprendre
get a bargain
spór prawny o opiekę (nad dzieckiem)
commencer à apprendre
a custody dispute
opieka, dozór, kuratela, piecza; areszt
commencer à apprendre
custody
sprawować opiekę
commencer à apprendre
to have custody of sth/sb
spór, zatarg, kłótnia, sprzeczka; kontrowersja o coś/ w sprawie
commencer à apprendre
a dispute over/ about sth
fałszować, ustawiać, zmanipulować; taklować (żagle)
commencer à apprendre
to rig
mąż, mężuś
commencer à apprendre
hubby
trzeźwy, poważny; stosowny, spokojny; rzeczowy, stateczny
commencer à apprendre
sober
w rzeczywistości
commencer à apprendre
in sober truth
trzeźwieć, ustatkować się, wydorośleć
commencer à apprendre
to sober up
rozgryźć coś, dojść do czegoś; rozszyfrować; rozwiązać; zrozumieć
commencer à apprendre
to figure something out
płaska figura/ bryła
commencer à apprendre
a plain / solid figure
4 cyfrowa suma
commencer à apprendre
a four-figure sum
cyfra; kwota, liczba; postać, figura, sylwetka; figura geometryczna; rycina, rysunek
commencer à apprendre
a figure
manewr dla odwrócenia uwagi; fałszywy trop, zmyłka; temat zastępczy, zasłona dymna
commencer à apprendre
a red herring
śledź
commencer à apprendre
a herring

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.