QUESTIONS Pytania ćwiczenia na głos i nie TYLKO!

 0    36 fiche    Reni100
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czy lubisz ubrania?
commencer à apprendre
Do you like clothes?
Czy pracujesz w biurze?
commencer à apprendre
Do you work in an office?
Czy oni pracują wiczorem?
commencer à apprendre
Do they work in the evening?
Czy jeździsz samochodem?
commencer à apprendre
Do you drive a car?
Czy studiujesz medycynę?
commencer à apprendre
Do you study medicine?
Czy uczysz się 5 dni w tygodniu?
commencer à apprendre
Do you study 5 days a week?
Czy mieszkasz z bratem?
commencer à apprendre
Do you live with your brother?
Wstaję wcześnie
commencer à apprendre
I get up early
On bierze prysznic
commencer à apprendre
He has a shower
My idziemy do pracy
commencer à apprendre
we go to work
Czy pijesz kawę po południu
commencer à apprendre
Do you have a coffee in the afternoon?
Jadę do pracy samochodem
commencer à apprendre
I go to work by car
Ona jedzie do pracy pociągiem
commencer à apprendre
she goes to work by train
Ona je obiad o 3
commencer à apprendre
She has lunch at 3 o’clock p.m.
O której kończysz pracę
commencer à apprendre
What time do you finish work?
What time idziesz do domu?
commencer à apprendre
What time do you go home?
What time idziesz na zakupy?
commencer à apprendre
What time do you go shopping?
What time idziesz na siłkę?
commencer à apprendre
What time do you go to the gym?
O której godzinie do you have dinner?
commencer à apprendre
What time do you have dinner?
O której godzinie się kapiesz?
commencer à apprendre
What time do you have a bath?
O której się kąpiesz?
commencer à apprendre
What time do you have a bath?
O której idziesz do łóżka?
commencer à apprendre
What time do you go to bed?
Ona robi kolację o 20. She makes dinner at 8 o’clock pm
commencer à apprendre
She makes supper at 20. She makes dinner at 8 o'clock pm
Czy oni biorą kąpiel razem?
commencer à apprendre
Do they take a bath together?
Czy możemy zjeść kolację razem? Can we have dinnr together.
commencer à apprendre
Can we have dinner together? Can we have dinnr together.
Nigdy nie jem płatków na śniadanie
commencer à apprendre
I never have cereal for breakfast.
Zazwyczaj pijemy kawę razem
commencer à apprendre
We usually have coffee together.
Nigdy nie wychodzę w piątki (do miasta)
commencer à apprendre
I never go out on Fridays
Oni nie uprawiają sportu
commencer à apprendre
they don’t do sport
Często zatrzymuję się w hotelu
commencer à apprendre
I often stay at a hotel
On nigdy nie pływa
commencer à apprendre
he never swims
Często spotykam znajomych
commencer à apprendre
I often meet my friends
Odpyczwać/ relaksować się
odpoczywam w górach
commencer à apprendre
to relax
I relax in the mountains
Podróżować
on czasami podróżuje
commencer à apprendre
to travel
she sometimes travels
Jeść
commencer à apprendre
Eat
Czytać
commencer à apprendre
Read

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.