Przyimki - stałe wyrażenia 1

 0    24 fiche    Monika Cz.
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pozbywać się
Nie mogę się pozbyć tego bólu glowy.
commencer à apprendre
afkomen van
Ik kom maar niet van die hoofdpijn af.
żegnać się z
Nauczyciel żegna sie ze swoimi studentami.
commencer à apprendre
afscheiden nemen van
De docent neemt afscheid van zijn studenten.
umawiać się na coś
Chciałabym coś z tobą uzgodnić.
commencer à apprendre
afspreken met
Ik wil graag iets met je afapreken.
odpowiadać na
On nie chce odpowiedzieć na moje pytanie.
commencer à apprendre
antwoorden op
Hij wil maar niet antwoorden op mijn vraag.
mieć ma myśli
Co masz na myśli w tym pytaniu?
commencer à apprendre
bedoelen met
Wat bedoel je met die vraag?
zaczynać z
Zaczynsmy teraz lekcję.
commencer à apprendre
beginnen met
We beginnen nu met de les.
dzwonić w sprawie
Dzwonię w sprawie pracy.
commencer à apprendre
bellen over
Ik bel over de ban.
składać się z
Ta odzina składa się z 5 ludzi.
commencer à apprendre
bestaan uit
Dit gezin bestaat uit vijf mensen.
przeznaczać na
Ile czasu przeznaczasz na swoje hobby?
commencer à apprendre
besteden aan
Hoeveel tijd besteed jij aan je hobby’s?
rodzić
Urodziła córkę
commencer à apprendre
bevallen van
Zij is bevallen van een dochter.
być przygotowanym na
Jestem przygotowany, żeby ci pomóc.
commencer à apprendre
bereid zijn om
Ik ben bereid om je te helpen.
myśleć o
On często myśli o wakacjach.
commencer à apprendre
denken aan
Hij denkt vaak aan de vakantie.
kontynuować coś
Będziesz jeszcze kontynuował kurs?
commencer à apprendre
doorgaan met
Ga je nog door met je cursus?
zadawać pytanie komuś
Kto chce zadać mi pytanie.
commencer à apprendre
een vraag stellen aan
Wie wil een vraag aan mij stellen?
chodzić o
Słuchaj dobrze lekarza, jeśli chodzi o twoje zdrowie.
commencer à apprendre
gaan om
Luister goed naar de arts, als het om je gezondheid gaat.
chodzić o, być o
Film był o włoskiej rodzinie.
commencer à apprendre
gaan over
De film gaat over een Italiaanse familie.
interesować się czymś
Interesuje się innymi kulturami.
commencer à apprendre
geinteresseerd zijn in
Ik ben geinteresseerd in andere culturen.
rozkoszować się czymś
Ty również spędziłaś miło czas oglądając film?
commencer à apprendre
genieten van
Heb jij ook zo genoten van de film?
przypominać sobie coś
Przypomniesz mi o jej urodzinach?
commencer à apprendre
zich herinneren aan
Wil je me herinneren aan haar verjaardag?
mówić o
Dzisiaj nauczyciel mówił o Niderlandzkich pisarzach
commencer à apprendre
het hebben over
Vandaag heeft de docent het over Nederlandse schrijvers.
nie zauważać czegoś
Nie zauważam ekonomicznego kryzysu.
commencer à apprendre
niets merken van
Ik merk niets van de economische crisis.
wybrać z
Mogę wybrać z bardzo wielu sukienek.
commencer à apprendre
kiezen uit
Ik kan uit heel veel jurken kiezen.
być gotowym z czymś
Ona jest gotowa o osiemnastej z pracą.
commencer à apprendre
klaar zijn met
Zij is om 18:00 uur klar met haar werk.
narzekać na coś
ludzie narzekają zawsze o pracy.
commencer à apprendre
klagen over
Mensen klagen altijd over het werk.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.