Problemy społeczne

 0    47 fiche    krzysztofbarzyk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dostęp do wody
commencer à apprendre
access to water
organizacja dobroczynna
commencer à apprendre
charity
impreza charytatywna
commencer à apprendre
charity event
działalność dobroczynna
commencer à apprendre
charity work
wojna domowa
commencer à apprendre
civil war
zbierać pieniądze
commencer à apprendre
to collect money
dom kultury
commencer à apprendre
community centre
bezdomność
commencer à apprendre
homelessness
mieć na życie (dwa dolary) dzienie
commencer à apprendre
live on (two dollars) a day
meczet
commencer à apprendre
mosque
organizacja pozarządowa
commencer à apprendre
non-governmental organization (NGO)
bez pracy
commencer à apprendre
out of work
biedny
commencer à apprendre
poor
ubóstwo
commencer à apprendre
poverty
schronisko
commencer à apprendre
shelter
problem społeczny
commencer à apprendre
social issue
społeczeństwo
commencer à apprendre
society
świątynia
commencer à apprendre
temple
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
niesprawiedliwe traktowanie
commencer à apprendre
unfair treatment
pojawić się
commencer à apprendre
occur
wzrost
commencer à apprendre
an increase
cierpiące
commencer à apprendre
sufferers
ograniczyć
commencer à apprendre
restrict
potępić
commencer à apprendre
condemn
głód
commencer à apprendre
famine
tymczasowe
commencer à apprendre
Temporary
stałe
commencer à apprendre
permanent, constant
niepełnosprawny
commencer à apprendre
disable people
uzaleznienie od alkoholu
commencer à apprendre
alcohol abuse
uzależnienie od narkotyków
commencer à apprendre
drug addiction
nieskuteczny
commencer à apprendre
ineffective
utrzymywanie
commencer à apprendre
maintenance
drogo
commencer à apprendre
hard-charging
rozpad rodziny
commencer à apprendre
family breakdown
niska jakość życia
commencer à apprendre
low quality of life
choroby
commencer à apprendre
disease
nagła sytuacja
commencer à apprendre
emergency
katastrofa
commencer à apprendre
disaster
renta
commencer à apprendre
pension
dodatki
commencer à apprendre
benefits
stypendium naukowe
commencer à apprendre
scholarship
dochody
commencer à apprendre
incomes
zasiłek
commencer à apprendre
welfare
kara
commencer à apprendre
1. penalty 2. punishment
dotowane
commencer à apprendre
subsidised
napięcie
commencer à apprendre
tension

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.