Prezentări - Presentations

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
În această discuție voi prezenta rezultatele unui studiu...
commencer à apprendre
In this talk I'll present the results of a study...
Spunând asta...
commencer à apprendre
Having said that...
În această prezentare aș vrea să mă concentrez asupra...
commencer à apprendre
In this presentation I'd like to focus on...
Mai întâi voi face o scurtă trecere în revistă a situației actuale.
commencer à apprendre
First I'll give a brief overview of the current situation.
Voi acorda ceva timp pentru întrebări și comentarii.
commencer à apprendre
I'll leave some time for questions and comments.
Vă rog să nu ezitați să mă întrerupeți dacă aveți întrebări sau comentarii.
commencer à apprendre
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.
Aș vrea să mă întorc la diapozitivul anterior.
commencer à apprendre
I'd like to go back to the previous slide.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Business English (versiunea română)"
(Un total de 942 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.