present simple/present continou -porównanie zdań

 0    19 fiche    anetaewa1976
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
1. Odrabiam lekcje codziennie/Odrabiam lekcje teraz
commencer à apprendre
1. I do my homework every day / I am doing my homework now
2. Ona odrabia lekcje codziennie/Ona odrabia lekcje teraz
commencer à apprendre
2. She does homework everyday / She is doing homework
3. Ja często czytam książki/Ja czytam ksiązke teraz
commencer à apprendre
3. I often read books / I am reading a book now
4. On czasami czyta ksiązki/On czyta książkę teraz
commencer à apprendre
4. He sometimes reads books / He is reading a book now
5My gramy w koszykówkę w soboty/My gramy w koszykówkę teraz
commencer à apprendre
5 We play basketball on Saturdays / We are playing basketball now
6. Oni czasami czatują w sieci/Oni czatują teraz
commencer à apprendre
6. They sometimes chat online / They are chatting now
PYTANIA
commencer à apprendre
QUESTIONS
7. Czy ona odrabia lekcje codziennie?/Czy ona odrabia lekcje teraz?
commencer à apprendre
7. Does she do homework every day? / Is she doing homework now?
8. Czy ja odrabiam lekcje codziennie?/Czy ja odrabiam lekcje teraz?
commencer à apprendre
8. Do I do my homework every day? / Am I doing my homework now?
9. Czy ja często czytam książki?/Czy ja czytam książkę teraz?
commencer à apprendre
9. Do I often read books? / Am I reading a book now?
10. Czy ona czasmi czyta ksiązki?/Czy ona czyta ksiązkę w tej chwili?
commencer à apprendre
10. Does she sometimes read books? / Is she reading a book at the moment?
11. Czy my gramy w koszykówkę w soboty?/Czy my gramy w koszykówkę teraz?
commencer à apprendre
11. Do we play basketball on Saturdays? /Are we playing basketball now?
12. Czy ona gra w koszykókę w piątki?/Czy ona gra w koszykókę teraz?
commencer à apprendre
12. Does she play basketball on Fridays? / Is she playing basketball now?
13. Czy oni zawsze czatują w sieci? Czy oni czatują w sieci w tej chwili?
commencer à apprendre
13. Do they always chat online? Are they chatting online at the moment?
PRZECZENIA
commencer à apprendre
negative
14. Ja nie odrabiam pracy domowej codziennie/Ja nie odrabia teraz lekcji
commencer à apprendre
14. I don't do my homework every day /I'm noy doing my homework now
15. Ona nie odrabia lekcji codziennie/Ona nie odrabia teraz lekcji
commencer à apprendre
15. She doesn't do homework every day / She isn't doing her homework now
16. Oni nie czatują codziennie w sieci/Oni nie czatują teraz
commencer à apprendre
16. They don't chat online every day/They aren't chatting now
17. My nie gramy w koszykówkę w soboty/My nie gramy w koszykwkę teraz
commencer à apprendre
17. We don't play basketball on Saturdayss / We don't play basketball now

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.