Praca i Kariera - Work and Career

4.5  1    155 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
szacować
commencer à apprendre
to estimate
artykuły biurowe
commencer à apprendre
office supplies
automatyczna sekretarka
commencer à apprendre
answering machine
awans
commencer à apprendre
promotion
awansować
w pracy
commencer à apprendre
to get promoted
bez perspektyw
o pracy
commencer à apprendre
dead-end job
biuro pośrednictwa pracy
commencer à apprendre
employment agency
brak doświadczenia zawodowego
commencer à apprendre
lack of work experience
brak doświadczenia zawodowego
commencer à apprendre
lack of professional experience
być częścią zespołu
commencer à apprendre
to be a part of the team
być na bezrobociu
commencer à apprendre
to be unemployed
być pracoholikiem
commencer à apprendre
to be a workaholic
być pracoholikiem
uzależnionym od pracy
commencer à apprendre
to be addicted to work
dobrze płatna / lukratywna
commencer à apprendre
lucrative
dostać podwyżkę
commencer à apprendre
to get a rise
dostawca
commencer à apprendre
supplier
doświadczenie zawodowe
commencer à apprendre
professional experience
dotrzymywać terminów
commencer à apprendre
to meet deadlines
drobne prace
commencer à apprendre
odd jobs
dyspozycyjność
commencer à apprendre
availability
dział
commencer à apprendre
department
dział kadr
commencer à apprendre
human resources
dział księgowości
commencer à apprendre
accounts
dział marketingu
commencer à apprendre
marketing
dział obsługi klienta
commencer à apprendre
customer service
dział sprzedaży
commencer à apprendre
sales
elastyczny czas pracy
commencer à apprendre
flexible working hours
emeryt
commencer à apprendre
retired
emeryt
commencer à apprendre
pensioner
emerytura
przejście na emeryturę
commencer à apprendre
retirement
emerytura
świadczenie pieniężne
commencer à apprendre
pension
godziny nadliczbowe
commencer à apprendre
extra hours
godziny nadliczbowe
commencer à apprendre
extra working hours
godziny pracy
commencer à apprendre
work timetable
gospodyni domowa
commencer à apprendre
housewife
gratyfikacja
bonus
commencer à apprendre
bonus
harować
commencer à apprendre
to work excessively
honorarium
commencer à apprendre
professional fee
kadra
commencer à apprendre
personnel
kadra kierownicza
commencer à apprendre
company managers
kariera zawodowa
commencer à apprendre
professional career
kierownictwo
commencer à apprendre
management
kodeks pracy
commencer à apprendre
employment law
konieczność
commencer à apprendre
necessity
kosz
na papiery
commencer à apprendre
wastepaper basket
kserokopiarka
commencer à apprendre
photocopier
kwalifikacje zawodowe
commencer à apprendre
professional qualifications
licencja
commencer à apprendre
licence
liderowanie / bycie liderem
commencer à apprendre
leadership
list motywacyjny
commencer à apprendre
cover letter
mieć dobrą pensję
commencer à apprendre
good salary
mieć dobrą pensję
commencer à apprendre
good wages
narzędzie
commencer à apprendre
tool
nić
commencer à apprendre
thread
nie mieć pracy
commencer à apprendre
not to have work
nieprzerwany
commencer à apprendre
non-stop
niewymagająca praca
commencer à apprendre
undemanding job
nocna zmiana
commencer à apprendre
night shift
nowicjusz
commencer à apprendre
newcomer
nowicjusz
commencer à apprendre
novice
odnieść sukces
commencer à apprendre
to succeed
odprawa
commencer à apprendre
worker's compensation
ogłoszenie o pracę
commencer à apprendre
job advertisement
okazja
commencer à apprendre
occasion
okres próbny
commencer à apprendre
trial period
pensja
miesięczna, roczna
commencer à apprendre
salary
pensja
dniówka lub tygodniowa, zazwyczaj dla pracownika fizycznego
commencer à apprendre
wages
personel
commencer à apprendre
staff
płaca zasadnicza
[BrE]
commencer à apprendre
basic salary
podanie o pracę
commencer à apprendre
job application
podatek
commencer à apprendre
tax
podróż w interesach
commencer à apprendre
business travel
podwyżka
commencer à apprendre
pay rise
podwyżka
[BrE]
commencer à apprendre
pay rise
podwyżka
[AmE]
commencer à apprendre
pay raise
podwyżka
commencer à apprendre
salary increase
posiadać wysokie kwalifikacje
commencer à apprendre
to be highly qualified
powietrzny / lotniczy
commencer à apprendre
aerial
praca
zatrudnienie
commencer à apprendre
employment
praca bez perspektyw
commencer à apprendre
dead-end job
praca dorywcza
commencer à apprendre
occasional work
praca dorywcza
sezonowa
commencer à apprendre
seasonal work
praca fizyczna
commencer à apprendre
physical work
praca na godziny
commencer à apprendre
job on an hourly basis
praca na pełny etat
commencer à apprendre
full-time job
praca na pół etatu
commencer à apprendre
part-time job
praca na własny rachunek
commencer à apprendre
self-employment job
praca na własny rachunek
commencer à apprendre
self employment
praca na zmiany
commencer à apprendre
shift work
praca stała
commencer à apprendre
permanent work
praca stała
commencer à apprendre
permanent employment
praca w niepełnym wymiarze godzin
commencer à apprendre
part-time job
praca w pełnym wymiarze godzin
na pełen etat
commencer à apprendre
full-time job
praca zasadnicza
[AmE]
commencer à apprendre
base salary
praca zespołowa
commencer à apprendre
team work
pracować na zlecenie
commencer à apprendre
to do freelance work
pracownik
commencer à apprendre
employee, worker
praktyki
commencer à apprendre
internship
praktyki studenckie
commencer à apprendre
student internship
premia
commencer à apprendre
bonus
przedsiębiorca pogrzebowy
commencer à apprendre
undertaker
przepracowanie
commencer à apprendre
overwork
rekrutować pracowników
commencer à apprendre
to recruit employees
rozwinąć się
commencer à apprendre
to develop
ryzyko
commencer à apprendre
risk
rzucić pracę
commencer à apprendre
to quit one's job
rzucić pracę
commencer à apprendre
to leave one's job
sala konferencyjna
commencer à apprendre
conference room
sala konferencyjna
mniej formalnie
commencer à apprendre
meeting room
satysfakcjonująca
commencer à apprendre
fulfilling
siedziba
commencer à apprendre
headquarters
spadek
commencer à apprendre
inheritance
stanowisko / funkcja
commencer à apprendre
position, charge
stanowisko pracy
commencer à apprendre
position
staż pracy
commencer à apprendre
professional experience
stypendium
socjalne
commencer à apprendre
grant
ściągać / spisywać
od kogoś
commencer à apprendre
to crib off (from somebody)
ścieżka kariery
commencer à apprendre
career path
świadectwo pracy
commencer à apprendre
work certificate
terminarz
commencer à apprendre
schedule
terminarz
commencer à apprendre
timetable
tymczasowa praca
commencer à apprendre
temporary work
ubezpieczenie społeczne
commencer à apprendre
social security
ubiegać się o pracę
commencer à apprendre
to apply for a job
uzgadniać
commencer à apprendre
agree
warunki pracy
commencer à apprendre
work conditions
wcześniejsza emerytura
commencer à apprendre
early retirement
właściciel
commencer à apprendre
owner
wolontariusz
commencer à apprendre
volunteer
wprowadzać do akt / archiwizować
commencer à apprendre
to file
wspinać się po szczeblach kariery
commencer à apprendre
to climb the career ladder
współpracownik
commencer à apprendre
contributor
współpracownik
commencer à apprendre
team worker
wybór
commencer à apprendre
choice
wybór zawodu
commencer à apprendre
choice of career
wyjazd w delegację
commencer à apprendre
business trip
wykonywać obowiązki
commencer à apprendre
to carry out duties
wymagająca praca
commencer à apprendre
demanding job
wymagania
commencer à apprendre
expectations, requirements
wysiłek
commencer à apprendre
effort
zadanie
commencer à apprendre
task
zajęcie
commencer à apprendre
occupation
zajmować się skargami klientów
commencer à apprendre
to deal with complaints from customers
załączony / załączona
commencer à apprendre
attached
załączyć cv
commencer à apprendre
to attach a CV
zarabiać na życie
commencer à apprendre
to make a living
zarabiać na życie
commencer à apprendre
to earn a living
zdalna praca
commencer à apprendre
telecommuting, remote work
zespół
w pracy, w sporcie
commencer à apprendre
team
zmiana
w pracy np. pierwsza
commencer à apprendre
shift
zmienić zawód
commencer à apprendre
to change a profession
znajomość języków
commencer à apprendre
command of foreign languages
związek zawodowy
[BrE]
commencer à apprendre
trade union
związek zawodowy
[AmE]
commencer à apprendre
labor union
zwolnienie się z pracy
commencer à apprendre
resignation

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.