powtórka 3.04

 0    44 fiche    uhunder
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Lubię opiekować się dziećmi
commencer à apprendre
I like taking care of children
Jak wygląda Twój przyjaciel? Jaki on jest?
commencer à apprendre
What does your friend look like? How is he like?
Jak często bierzesz urlop?
commencer à apprendre
How often do you take days off?
Ona opala się z łatwością
commencer à apprendre
She gets tanned very easily
Przestań narzekać! Weź się do roboty!
commencer à apprendre
Stop complaining! Get down to work!
Jedziemy nad morze w lipcu. Tak się cieszę z tego powodu.
commencer à apprendre
We're going to the sea in July. I'm so happy about it!
Zastanawiam się nad kupnem nowego samochodu!
commencer à apprendre
I'm thinking about buying a new car!
Lubię wyjeżdzać
commencer à apprendre
I love going away.
stok narciarski
commencer à apprendre
a ski slope
Zrobiłam to dzięki Tobie.
commencer à apprendre
I did it thanks to you.
poparzenie słoneczne
commencer à apprendre
sunburn
Łatwo się poparzam słońcem
commencer à apprendre
I get sunburned easily.
Sprzeczamy się
commencer à apprendre
We bicker
On mnie przeprasza
commencer à apprendre
He apologizes to me
To zdjęcie nalezy do mnie
commencer à apprendre
This picture belongs to me
podkreślić coś
commencer à apprendre
underline sth
Chcę podkreślić wszystko czego nie pamiętam
commencer à apprendre
I want to underline everything I don't remember
Ona mówiła niewyraźnie
commencer à apprendre
She was speaking not clearly
Sprawdzać w słowniku
commencer à apprendre
look word up in a dictionary
plakietka
commencer à apprendre
badge
Potrzymaj!
commencer à apprendre
Hold it!
Poczekaj!
commencer à apprendre
Hold on!
Podążaj za swoimi marzeniami
commencer à apprendre
Hold on to your dreams
nagle
commencer à apprendre
suddenly
odkryć, odkrywać
commencer à apprendre
discover, explore
odkrycie
commencer à apprendre
a discovery
cicho trzymali się za ręcę
commencer à apprendre
quietly holdings hands
Bądź cicho!
commencer à apprendre
Be quiet!
zestresowany
commencer à apprendre
tense
ogłosić
commencer à apprendre
announce
Wyniki zostały ogłoszone
commencer à apprendre
The results were announced
zwariować
commencer à apprendre
go crazy/go mad
krzyczeć, krzyk
commencer à apprendre
shout, scream
wygłosić mowę
commencer à apprendre
make a speech
Wszyscy krzyczeli!
commencer à apprendre
Everybody was shouting!
żałować
commencer à apprendre
to regret
Pożałujesz tego!
commencer à apprendre
You will regret it!
On żaluje tego!
commencer à apprendre
He regrets this!
Jestem bardzo emocjonalna.
commencer à apprendre
I'm very emotional.
powierzchnia
commencer à apprendre
surface
zależeć od kogoś/czegoś
commencer à apprendre
depend on somebody/something
Od czego to zależy?
commencer à apprendre
What does it depend on?
Chciałabym zapytać Cię o coś.
commencer à apprendre
I would like to ask you something.
być zakochanym
commencer à apprendre
fall in love with

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.