polityka vol.2

 0    99 fiche    malwinaroztocka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
konflikt zbrojny
commencer à apprendre
armed conflict
zamach
commencer à apprendre
assassination
dokonać zamachu na kogoś
commencer à apprendre
assassinate sb
wojna domowa
commencer à apprendre
civil war
obrona
commencer à apprendre
defense
ofiara
commencer à apprendre
casulaty
cywil
commencer à apprendre
civilian
wybuch (wojny)
commencer à apprendre
outbreak (of war)
traktat pokojowy
commencer à apprendre
(peace) treaty
napad z bronią w ręku
commencer à apprendre
armed robbery
podpalenie
commencer à apprendre
arson
napaść
commencer à apprendre
assault
próba zabójstwa/włamania
commencer à apprendre
attempted murder/burglary
szantażować, szantaż
commencer à apprendre
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
commencer à apprendre
breach of peace
prześladowanie
commencer à apprendre
bullying
prześladować; prześladowca/prześladowczyni
commencer à apprendre
bully
włamanie
commencer à apprendre
burglary
popełnić przestępstwo
commencer à apprendre
commit a crime
prześladowanie w Internecie
commencer à apprendre
cyberbullying
zażądać okupu
commencer à apprendre
demand ransom
sfałszować
commencer à apprendre
falsify
wyważyć okno/drzwi
commencer à apprendre
force a window/a door
fałszerstwo, falsyfikat
commencer à apprendre
forgery
podrobić
commencer à apprendre
forge
oszustwo; oszust, oszustka
commencer à apprendre
fraud
porwanie (np. samolotu)
commencer à apprendre
hijacking
porwać (np. samolot)
commencer à apprendre
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
commencer à apprendre
hold sb hostage
kradzież tożsamości
commencer à apprendre
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
commencer à apprendre
manslaughter
występek
commencer à apprendre
misdeed
rozbój, napaść uliczna
commencer à apprendre
mugging
przestępca/przestępczyni
commencer à apprendre
offender
podpalić coś
commencer à apprendre
set fire to sth
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
commencer à apprendre
siphon (off) money
młodociany przestępca
commencer à apprendre
teenage delinquent
terrorysta, terrorystyczny
commencer à apprendre
terrorist
terroryzm
commencer à apprendre
terrorism
zdewastować
commencer à apprendre
vandalise
wandal
commencer à apprendre
vandal
wandalizm
commencer à apprendre
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
commencer à apprendre
accuse sb of sth
alibi
commencer à apprendre
alibi
odwoływać się od (wyroku skazującego)
commencer à apprendre
appeal against (the conviction)
aresztować
commencer à apprendre
arrest
oskarżyć kogoś o coś
commencer à apprendre
charge sb with sth
prace społeczne
commencer à apprendre
community service
teoria spiskowa
commencer à apprendre
conspiracy theory
skazany
commencer à apprendre
convict
skazać kogoś za coś
commencer à apprendre
convict sb of sth
proces karny
commencer à apprendre
criminal trial
wycofać zarzuty
commencer à apprendre
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
commencer à apprendre
eligible for parole
dowody
commencer à apprendre
evidence
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
commencer à apprendre
find sb guilty/innocent of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
commencer à apprendre
hold sb in custody
okazanie
commencer à apprendre
identity parade
uwięzić
commencer à apprendre
imprison
uwięzienie
commencer à apprendre
imprisonment
wpływać na świadków
commencer à apprendre
interfere with witnesses
ława przysięgłych
commencer à apprendre
jury
rozpocząć dochodzenie
commencer à apprendre
launch an inquiry
przyznać/nie przyznać się do winy
commencer à apprendre
plead guilty/not guilty/innocent
pełnomocnictwo
commencer à apprendre
power of attorney
kara pozbawienia wolności
commencer à apprendre
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
commencer à apprendre
release sb on bail
przeszukać (dom/mieszkanie/osobę)
commencer à apprendre
search (a house/a flat/a person)
nakaz rewizji
commencer à apprendre
search warrant
kamera monitoringu
commencer à apprendre
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
commencer à apprendre
sentence to... (penalty) for...(crime)
odsiedzieć karę
commencer à apprendre
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
commencer à apprendre
stand trial
podejrzany
commencer à apprendre
suspect
podejrzewać kogoś o coś
commencer à apprendre
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
commencer à apprendre
try
organizacja charytatywna
commencer à apprendre
charity organisation
Unia Europejska
commencer à apprendre
the European Union (EU)
fundacja
commencer à apprendre
foundation
NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
commencer à apprendre
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
organizacja pozarządowa
commencer à apprendre
non-governmental organisation (NGO)
organizacja non-profit
commencer à apprendre
non-profit organisation
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
commencer à apprendre
UN (the United Nations)
UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
commencer à apprendre
UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci)
commencer à apprendre
UNICEF (United Nations Children's Fund)
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
commencer à apprendre
WHO (World Health Organisation)
zerwać (rozmowy, negocjacje)
commencer à apprendre
break off (talks, negotiations)
spowodować
commencer à apprendre
bring about
wyjść z kryzysu
commencer à apprendre
come out of (recession, crisis)
poddać się, ustąpić
commencer à apprendre
give in
inwestować w
commencer à apprendre
invest in
spłacić (długi)
commencer à apprendre
pay off (debts)
założyć (firmę)
commencer à apprendre
set up (a firm)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
commencer à apprendre
step down
wejść w życie
commencer à apprendre
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
commencer à apprendre
come to a head
wyjść na jaw
commencer à apprendre
come to light
zbankrutować
commencer à apprendre
go bust
zabrać głos
commencer à apprendre
take the floor

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.