Polacy u boku Napoleona

 0    19 fiche    alacieryt
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
commencer à apprendre
Stanisław Staszic
trzy silne ośrodki polityczne na emigracji
commencer à apprendre
wenecki, Agencja, Deputacja
ośrodek wenecki
commencer à apprendre
odnowienie jako monarchia konstytucyjna, Stanisław Sołtys Weygtynowski
Agencja
commencer à apprendre
sprzeciwiała się powstaniu zbrojnemu w kraju. Liczono przede wszystkim na dyplomatyczną i militarną pomoc Francji w walce o niepodległość. Franciszek Brass, Jan Henryk Dąbrowski
Deputacja
commencer à apprendre
Jej członkowie liczyli, że uda im się doprowadzić w kraju do powstania na skutek którego powstało by niepodległe państwo polskie o ustroju republikańskim. Franciszek Dmochowski
Konwencja wojskowa pomiędzy Dąbrowskim a rządem Lombardii
commencer à apprendre
01.1797, utworzenie legionów polskich w Lombardii, żołnierze mogli wrócić do Polski jeśli by była taka konieczność
przywódca I elegii legionów
commencer à apprendre
Karol Kniaziewicz
bitwy legionów
commencer à apprendre
Magliano, Civita Castella, Neapol, Trebbia, Mantua, Magnano
powstanie Legii Naddunajskiej gen Karol Kniaziewicz
commencer à apprendre
1800, w Republice Batawskiej (Holandia), bitwa pod Hohenlinden
kiedy Legiony przestały byc potrzebne Napoleonowi
commencer à apprendre
w 1801 po pokoju w Luneville, w 1802 zostały zesłane na Santo Domingo (Haiti)
doradca cara Mikołaja I
commencer à apprendre
Adam Jerzy Czartoryski
nazwa zaboru austriackiego
commencer à apprendre
Księstwo Galicji i Lodomerii
1807
commencer à apprendre
stworzenie przez Napoleona Komisji Rządzącej - Stanisław Małachowski a wojsko Józefowi Poniatowskiemu, utworzenie Księstwa Warszawskiego z II i III rozbioru pruskiego (poza obwodem białostockim), unia z Saksonią - Franciszek August Wettin
Konstytucja oktrojowana nadana przez N. w 1807
commencer à apprendre
równość wobec prawa, praw obywatelskie dla mieszczan i bogatych chłopów, monarchia konstytucyjna,
dekret grudniowy 1807, kodeks cywilny 1808
commencer à apprendre
pozwalał chłopom na opuszczenie wsi ale musiał zostawić cały majątek
Podział K.W
commencer à apprendre
na departamenty
Bitwa z Austrią w K.W
commencer à apprendre
pod Raszynem 1809
Pożyczka Napoleona
commencer à apprendre
Sumy Bajońskie
1808-18012 wysłanie armii polskiej do Hiszpanii
commencer à apprendre
bitwa w wąwozie Somosierra

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.