pochodne węglowodorów

 0    33 fiche    aptheril
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
pochodne węglowodorów
commencer à apprendre
związki, w których co najamniej jeden z atomów wodoru jest zastąpiony atomem innego pierwiastka lub grupą atomów
alkohole
commencer à apprendre
pochodne węglowodorów. W ich cząsteczkach co najmniej jeden atom wodoru jest zastąpiony grupą wodorotlenową (hydroksylową) -OH PRZYŁĄCZONA JEST TYLKO PRZY WIĄZANIACH POJEDYŃCZYCH
CH3-CH2OH
Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych
commencer à apprendre
R-OH
alkanole
commencer à apprendre
alkohole pochodzące od alkanów
wzór ogólny alkanoli
commencer à apprendre
CnH2n+1OH
właściwości metanolu
commencer à apprendre
-bezbarwna ciecz-charakterystyczny zapach- silna trucizna - rozpuszczalny w wodzie- higroskopijny
wzór metanolu
commencer à apprendre
CH3OH
właściwości etanolu
commencer à apprendre
bezbarwna ciecz - charakterystyczny zapach-rozpuszczalny w wodzie - higroskopijny
wzór etanolu
commencer à apprendre
CH3CH2OH
do czego metabolizowany jest metanol?
commencer à apprendre
do metanalu
do czego metabolizowany jest metanal?
commencer à apprendre
do kwasu mrówkowego
do czego metabolizowany jest etanol?
commencer à apprendre
do etanalu
do czego metabolizowany jest etanal?
commencer à apprendre
do kwasu octowego
odczyn roztworu alkoholi
commencer à apprendre
obojętny
dlaczego alkohole i woda są cieczami bo...
commencer à apprendre
mają wiązania wodorowe
alkohole są cieczami do...
commencer à apprendre
11 atomu węgla
alkohole są ciałami stałymi od...
commencer à apprendre
12 atomu węgla
wraz ze wzrostem łańcucha rozpuszczalność alkoholi w wodzie...
commencer à apprendre
maleje
alkohole bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie do...
commencer à apprendre
3 atomu węgla
Właściwości chemiczne alkoholi
commencer à apprendre
- spalają się niebieskim płomieniem (całkowicie, półcałkowicie, niecałkowicie) - reagują z metalami aktywnymi - reagują z cząsteczkami HX (HCl, HF, HBr,...) - powodują denaturacje białek
glikol etylowy
commencer à apprendre
-etan-1,2-diol - najprostszy diol - bezbarwna ciecz - lepkie - słodki smak - bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie - higroskopijne - toksyczny - palne
zastosowanie glikolu
commencer à apprendre
płyny niezamarzające do chłodnic -instalacje chłodnicze - żywice poliestrowe - włókna syntetyczne - rozpuszczalniki - materiały wybuchowe
glicerol
commencer à apprendre
-propan-1,2,3-triol - najprostszy triol - bezbarwna ciecz - słodki smak - lepkie - bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie - higroskopijne - palne
wzór sumaryczny glikolu etylowego
commencer à apprendre
C2H6O2
wzór sumaryczny glicerolu
commencer à apprendre
C3H8O3
zastosowanie glicerolu
commencer à apprendre
kosmetyka - synteza różnych związków chemicznych - garbarstwo - materiały wybuchowe - farmacja - przemysł spożywczy - barwniki - płyny chłodnicze i hamulcowe
gliceryna
commencer à apprendre
glicerol
Wykrywanie alkoholi wielowodorowych (odczynnik)
commencer à apprendre
świażo strącony wodorotlenek miedzi (II)
Wykrywanie alkoholi wielowodorowych (obserwacje)
commencer à apprendre
w probówce z alkoholem wielowodorowym osad roztwarza się i powstaje roztwór o barwie szafirowej
spirytus drzewny
commencer à apprendre
metanol
gaz syntezowy
commencer à apprendre
mieszanina CO i H2
jak otrzymuje się gaz syntezowy?
commencer à apprendre
reakcja węgla (koksu) z parą wodną w wysokiej temperaturze
jak otrzymuje się etanol?
commencer à apprendre
fermentacja alkoholowa - z etenu

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.