personality, emotions

 0    41 fiche    guest2144710
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przyznać się do błędu
commencer à apprendre
admit one's mistake
nie wyglądać na rozbawionego
commencer à apprendre
appear unamused
pochwalać
commencer à apprendre
approve
nabrać doświadczenia życiowego
commencer à apprendre
become worldly-wise
oddanie
commencer à apprendre
commitment
przekonany
commencer à apprendre
convinced
objąć / przytulić
commencer à apprendre
embrace/hug
Wyraź swoje poglądy poprzez coś
commencer à apprendre
Express your views through sth
dobroduszny
commencer à apprendre
kind hearted
lojalny
commencer à apprendre
loyal
lojalność
commencer à apprendre
loyalty
naiwny
commencer à apprendre
naive
doskonały
commencer à apprendre
perfect
doskonalic (czasownik)
commencer à apprendre
perfect (verb)
perfekcja / doskonałość
commencer à apprendre
perfection
perfekcjonista
commencer à apprendre
perfectionist
zdziwiony czymś
commencer à apprendre
puzzled by sth
odrzucać
commencer à apprendre
reject
wzór do naśladowania
commencer à apprendre
role model
samoocena
commencer à apprendre
self-esteem
obraz siebie
commencer à apprendre
self image
ponury
commencer à apprendre
sombre
udzielic czemuś poparcia
commencer à apprendre
stand for sth
kamienna twarz
commencer à apprendre
stony faced
obrotny cwany
commencer à apprendre
Streetwise
silne przekonanie
commencer à apprendre
strong belief
głupi
commencer à apprendre
stupid
głupota
commencer à apprendre
stupidity
współczujący
commencer à apprendre
sympathetic
współczuć
commencer à apprendre
sympathize
zwolennik
commencer à apprendre
sympathizer
współczucie
commencer à apprendre
sympathy
być dumnym z czegoś
commencer à apprendre
take pride in something
wziąć za coś odpowiedzialność
commencer à apprendre
take responsibility for something
brać coś za pewnik
commencer à apprendre
take something for granted
podchodzić do czegoś z dystanem
commencer à apprendre
take something with a pinch of salt
Zaufanie
commencer à apprendre
Trust
godny zaufania
commencer à apprendre
trustworthy
Dwulicowy
commencer à apprendre
Two Faced
Mądry
commencer à apprendre
Wise
mądry zyciowo
commencer à apprendre
Wordly Wise

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.