Patomorfa zapalenia

 0    222 fiche    dranbigos222
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Infectio
commencer à apprendre
zakażenie
Infectio ascendens
commencer à apprendre
z. wstępujące
Infectio descendens
commencer à apprendre
z. zstępujące
Infectio haematogenes
commencer à apprendre
z. krwiopochodne
Inflammatio
commencer à apprendre
zapalenie
Inflammatio focalis
commencer à apprendre
z. ogniskowe
Inflammatio diffusa
commencer à apprendre
z. rozległe
Inflammatio superficialis
commencer à apprendre
z. toczące się na powierzchni
Inflammatio profunda
commencer à apprendre
z. głębokie
Alteratio
commencer à apprendre
uszkodzenie
Exsudatio
commencer à apprendre
wysiękanie
Transsudatum
commencer à apprendre
przesięk
Proliferatio
commencer à apprendre
rozplem
Bacteriaemia
commencer à apprendre
obecność bakterii we krwi
Sepsis
commencer à apprendre
septicaemia, posocznica
Sepsis cryptogenes
commencer à apprendre
p. o nieznanym punkcie wyjścia
Toxaemia
commencer à apprendre
obecność toksyn bakteryjnych we krwi
Sapraemia
commencer à apprendre
obecność we krwi toksyn bakterii saprofitycznych
Rubor
commencer à apprendre
zaczerwienienie
Calor
commencer à apprendre
podwyższona temperatura
Tumor
commencer à apprendre
guz (obrzmienie)
Dolor
commencer à apprendre
ból
Functio laesa
commencer à apprendre
upośledzenie czynności
Inflammatio non specifica/specifica
commencer à apprendre
zapalenie nieswoiste/swoiste
Inflammatio acuta
commencer à apprendre
zapalenie ostre
Inflammatio subacuta
commencer à apprendre
zapalenie podostre
Inflammatio chronica
commencer à apprendre
zapalenie przewlekłe
Inflammatio chronica exacerbata
commencer à apprendre
zapalenie przewlekłe zaostrzone
Inflammatio exsudativa
commencer à apprendre
zapalenie wysiękowe
Inflammatio alterativa
commencer à apprendre
zapalenie uszkadzające
Inflammatio productiva (proliferativa)
commencer à apprendre
zapalenie wytwórcze
Inflammatio gangraenosa (ichorosa)
commencer à apprendre
zapalenie zgorzelinowe(posokowate)
Gangraena
commencer à apprendre
zgorzel
Ichor
commencer à apprendre
posoka
Inflammatio haemorrhagica
commencer à apprendre
zapalenie krwotoczne
Inflammatio serosa
commencer à apprendre
zapalenie surowicze
Inflammatio catarrhalis
commencer à apprendre
zapalenie nieżytowe
Catarrhus
commencer à apprendre
nieżyt
Inflammatio fibrinosa
commencer à apprendre
zapalenie włóknikowe
Inflammatio pseudomembranosa (diphteroides)
commencer à apprendre
zapalenie rzekomobłoniaste (błonicowate)
Inflammatio escharotica
commencer à apprendre
zapalenie zestrupiające
Inflammatio purulenta
commencer à apprendre
zapalenie ropne
Pus
commencer à apprendre
ropa
Suppuratio
commencer à apprendre
ropienie
Abscessus
commencer à apprendre
ropień
Abscessus immaturus
commencer à apprendre
ropień niedojrzały (wczesny)
Abscessus maturus
commencer à apprendre
ropień dojrzały
Abscessus metastaticus
commencer à apprendre
ropień przerzutowy
Empyema
commencer à apprendre
ropniak
Empyema pleurae (pyothorax)
commencer à apprendre
ropniak opłucnej
Empyema appendicis vermiformis
commencer à apprendre
ropniak wyrostka robaczkowego
Pyoarthrosis (empyema articulationis)
commencer à apprendre
ropniak stawu
Pyometra (empyema cavi uteri)
commencer à apprendre
ropniak jamy macicy
Pyosalpinx
commencer à apprendre
ropniak jajowodu
Pyonephrosis
commencer à apprendre
roponercze
Empyema vesicae felleae
commencer à apprendre
ropniak pęcherzyka żółciowego
Pyocephalus internus
commencer à apprendre
obecność ropy w układzie komorowym mózgu
Pyorrhoea
commencer à apprendre
ropotok
Phlegmone
commencer à apprendre
ropowica
Pyaemia
commencer à apprendre
ropnica
Furunculus
commencer à apprendre
czyrak
Carbunculus
commencer à apprendre
czyrak mnogi
Hordeolum
commencer à apprendre
jęczmień
Panaritium
commencer à apprendre
zastrzał
Paronychia
commencer à apprendre
zanokcica
Fistula
commencer à apprendre
przetoka
Lymphangitis
commencer à apprendre
zapalenie naczyń chłonnych
Lymphadenitis (lymphonodulitis)
commencer à apprendre
zapalenie węzłów chłonnych
Encephalitis
commencer à apprendre
zapalenie mózgu
Encephalomyelitis
commencer à apprendre
zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
Leptomeningitis
commencer à apprendre
zapalenie opon miękkich
Endocarditis
commencer à apprendre
zapalenie wsierdzia
Myocarditis
commencer à apprendre
zap. mięśnia sercowego
Myocarditis diphterica
commencer à apprendre
zapalenie błonicze mięśnia sercowego
Pericarditis
commencer à apprendre
zapalenie osierdzia
Pericarditis constrictiva
commencer à apprendre
zaciskające zap. osierdzia
Cor villosum (cor hirsutum)
commencer à apprendre
serce kosmate
Pancarditis
commencer à apprendre
zapalenie osierdzia, mięśnia sercowego i wsierdzia
Pleuritis
commencer à apprendre
zapalenie opłucnej
Bronchitis
commencer à apprendre
zapalenie oskrzeli
Pneumonia
commencer à apprendre
zapalenie płuc
Pneumonia lobaris (p. fibrinosa p. crouposa pleuropneumonia)
commencer à apprendre
, zap. płuc płatowe(włóknikowe, krupowe) zapalenie płuc i opłucnej
Bronchopneumonia (pneumonia lobularis p. multifocalis)
commencer à apprendre
zap. płuc odoskrzelowe(płacikowe, wieloogniskowe)
Pneumonia interstitialis
commencer à apprendre
zap. śródmiąższowe płuc
Pneumonia hypostatica
commencer à apprendre
zapalenie opadowe płuc
Pneumonia aspiratoria
commencer à apprendre
zapalenie zachłystowe płuc
Fibrosis pulmonis post pneumoniam (carnificatio pulmonis)
commencer à apprendre
zwłóknienie pozapalne(zmięsowacenie) płuca
Peritonitis
commencer à apprendre
zapalenie otrzewnej
Hepatitis
commencer à apprendre
zapalenie wątroby
Pancreatitis
commencer à apprendre
zapalenie trzustki
Cholecystitis
commencer à apprendre
zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholecystitis calculosa
commencer à apprendre
kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholangitis
commencer à apprendre
zapalenie dróg żółciowych
Gastritis
commencer à apprendre
zapalenie żołądka
Enteritis
commencer à apprendre
zapalenie jelita cienkiego
Dysenteria
commencer à apprendre
czerwonka
Appendicitis
commencer à apprendre
zapalenie wyrostka robaczkowego
Colitis
commencer à apprendre
zapalenie jelita grubego
Proctitis
commencer à apprendre
zapalenie odbytnicy
Stomatitis
commencer à apprendre
zapalenie jamy ustnej
Gingivitis
commencer à apprendre
zapalenie dziąseł
Tonsillitis
commencer à apprendre
zapalenie migdałków
Pharyngitis
commencer à apprendre
zapalenie gardła
Angina
commencer à apprendre
zap. gardła i migdałków
Rhinitis
commencer à apprendre
zap. błony śluzowej nosa
Sinusitis
commencer à apprendre
zap. zatok przynosowych
Laryngitis
commencer à apprendre
zapalenie krtani
Tracheitis
commencer à apprendre
zapalenie tchawicy
Cystitis (urocystitis)
commencer à apprendre
zap. pęcherza moczowego
Glomerulonephritis
commencer à apprendre
kłębuszkowe zap. nerek
Pyelonephritis
commencer à apprendre
odmiedniczkowe zap. nerek
Dermatitis
commencer à apprendre
zapalenie skóry
Inflammatio ulcerosa
commencer à apprendre
zapalenie wrzodziejące
Ulcus trophicum cruris
commencer à apprendre
owrzodzenie troficzne podudzi
Inflammatio interstitialis
commencer à apprendre
zapalenie śródmiąższowe
Inflammatio parenchymatosa
commencer à apprendre
zapalenie miąższowe
Granulatio
commencer à apprendre
ziarnina, ziarninowanie, tkanka ziarninowa
Granulatio non specifica
commencer à apprendre
ziarnina nieswoista
Adhaesione (synechiae)
commencer à apprendre
zrosty
Adhaesiones funiculares
commencer à apprendre
zrosty powrózkowate
Adhaesiones planiformes
commencer à apprendre
zrosty płaszczyznowe
Obliteratio cavi pleurae
commencer à apprendre
zarośnięcie jamy opłucnej
Obliteratio cavi pericardii
commencer à apprendre
zarośnięcie jamy osierdzia
Fibrosis
commencer à apprendre
włóknienie
Cirrhosis
commencer à apprendre
marskość
Granuloma
commencer à apprendre
ziarniniak
Tuberculosis
commencer à apprendre
gruźlica
Tuberculum
commencer à apprendre
gruzełek
Focus tuberculosus primarius
commencer à apprendre
gruźlicze ognisko pierwotne
Complexus tuberculosus primarius
commencer à apprendre
gruźliczy zespół pierwotny
Caverna tuberculosa
commencer à apprendre
jama gruźlicza
Tuberculosis miliaris
commencer à apprendre
gruźlica prosowata
Tuberculosis cavernosa
commencer à apprendre
gruźlica jamista
Tuberculosis fibrosa
commencer à apprendre
gruźlica włóknista
Tuberculosis acinosa
commencer à apprendre
gruźlica zrazikowa
Tuberculosis nodosa
commencer à apprendre
gruźlica guzkowa
Tuberculosis caseosa
commencer à apprendre
gruźlica serowata
Pneumonia gelatinosa
commencer à apprendre
gruźlicze galaretowate zapalenie płuc
Pneumonia caseosa
commencer à apprendre
gruźlicze serowate zapalenie płuc
Leptomeningitis tuberculosa
commencer à apprendre
gruźlicze zapalenie opon mózgowo rdzeniowych
Polyserositis tuberculosa
commencer à apprendre
gruźlicze zapalenie wielosurowicze
Abscesus frigidus (hypostaticus)
commencer à apprendre
ropień zimny (opadowy)
Gibbus tuberculosus
commencer à apprendre
garb gruźliczy
Lupus tuberculosus (tuberculosis luposa)
commencer à apprendre
gruźlica skóry toczniowa
Lues (syphilis)
commencer à apprendre
kiła
Lues congenita
commencer à apprendre
kiła wrodzona
Pneumonia alba
commencer à apprendre
kiłowe białe zapalenie płuc
Osteochondritis luetica
commencer à apprendre
kiłowe zapalenie kości i chrząstki
Pemphigus plantaris et palmaris lueticus
commencer à apprendre
pęcherzyca dłoni i stóp kiłowa
Lues acquisita
commencer à apprendre
kiła nabyta
Lues primaria
commencer à apprendre
kiła pierwszorzędowa
Affectio primaria
commencer à apprendre
objaw pierwotny
Sclerosis primaria
commencer à apprendre
stwardnienie pierwotne
Ulcus durum
commencer à apprendre
wrzód twardy
Lues secundaria
commencer à apprendre
kiła drugorzędowa
Exanthema maculo papulosa luetica
commencer à apprendre
osutka plamisto, grudkowa kiłowa
Condyloma latum
commencer à apprendre
kłykcina płaska
Alopecia luetica
commencer à apprendre
wyłysienie kiłowe
Lues tertiaria
commencer à apprendre
kiła trzeciorzędowa
Gumma
commencer à apprendre
kilak
Lues gummosa
commencer à apprendre
kiła kilakowa
Lues cardiovascularis
commencer à apprendre
kiła sercowo, naczyniowa
Mesoaortitis luetica
commencer à apprendre
kiłowe zapalenie błony środkowej aorty
Lues nervosa
commencer à apprendre
kiła układu nerwowego
Tabes dorsalis
commencer à apprendre
wiąd rdzenia
Paralysis progressiva
commencer à apprendre
porażenie postępujące
Typhus abdominalis
commencer à apprendre
dur brzuszny
Stadium intumescentiae medullaris
commencer à apprendre
okres obrzmienia rdzeniastego
Stadium escharoticum
commencer à apprendre
okres zestrupienia
Stadium ulcerationis
commencer à apprendre
okres owrzodzeń
Stadium depurationis
commencer à apprendre
okres oczyszczenia
Actinomycosis
commencer à apprendre
promienica
Sarcoidosis
commencer à apprendre
sarcoidoza
Rhinoscleroma
commencer à apprendre
twardziel
Lepra
commencer à apprendre
trąd
Lepra tuberculoides
commencer à apprendre
postać trądu o charakterze zapalenia ziarniniakowego o wolniejszym przebiegu
Lepra lepromatosa
commencer à apprendre
postać trądu bez tworzenia ziarniniaków o szybszym przebiegu
Anthrax
commencer à apprendre
wąglik
Pestis
commencer à apprendre
dżuma
Brucellosis
commencer à apprendre
brucelloza
Tularaemia
commencer à apprendre
tularemia
Cholera
commencer à apprendre
cholera
Pertussis
commencer à apprendre
krztusiec
Influenza
commencer à apprendre
grypa
Morbilli
commencer à apprendre
odra
Molluscum contagiosum
commencer à apprendre
mięczak zakaźny
Poliomyelitis anterior acuta (paralysis infantum)
commencer à apprendre
ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (porażenie dziecięce choroba Heinego Medina)
Variola vera
commencer à apprendre
ospa prawdziwa
Typhus exanthematicus
commencer à apprendre
dur plamisty
Melasma suprarenale
commencer à apprendre
pierwotna przewlekła niewydolność kory nadnerczy
Myasthenia gravis
commencer à apprendre
męczliwość mięśni
Anaemia perniciosa
commencer à apprendre
niedokrwistość złośliwa
Morbus rheumaticus
commencer à apprendre
choroba reumatyczna
Chorea minor
commencer à apprendre
pląsawica
Polyserositis rheumatica
commencer à apprendre
reumatyczne zapalenie wielosurowicze
Pancarditis rheumatica
commencer à apprendre
reumatyczne zapalenie całego serca
Myocarditis rheumatica
commencer à apprendre
reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
Periarteritis (polyarteritis) nodosa
commencer à apprendre
guzkowe zapalenie tętnic
Lupus erythematosus disseminatus
commencer à apprendre
toczeń (liszaj) rumieniowaty układowy (trzewny)
Glomerulonephritis luposa
commencer à apprendre
toczniowe kłębuszkowe zapalenie nerek
Arthritis rheumatoidea (morbus rheumatoideus)
commencer à apprendre
reumatoidalne zapalenie stawów (choroba reumatoidalna)
Nodulus rheumatoideus
commencer à apprendre
guzek reumatoidalny
Scleroderma
commencer à apprendre
twardzina
Dermatomyositis
commencer à apprendre
zapalenie skórno, mięśniowe
Polymyositis
commencer à apprendre
zapalenie wielomięśniowe
Mycosis
commencer à apprendre
grzybica
Mycoma
commencer à apprendre
grzybniak
Aspergillosis
commencer à apprendre
grzybica kropidlakowa
Aspergilloma
commencer à apprendre
grzybniak kropidlakowy
Candidiasis
commencer à apprendre
bielnica
Aphta
commencer à apprendre
pleśniawka
Blastomycosis
commencer à apprendre
drożdżyca
Cryptococcosis (torulosis)
commencer à apprendre
kryptokokoza (toruloza)
Oxyuriasis
commencer à apprendre
owsica
Taeniasis
commencer à apprendre
tasiemczyca
Trichinellosis
commencer à apprendre
włośnica
Cysticercosis
commencer à apprendre
wągrzyca
Amoebiasis
commencer à apprendre
czerwonka pełzakowa
Pneumocystosis
commencer à apprendre
zakażenie Pneumocystis carinii
Pneumonia pneumocystica
commencer à apprendre
pneumocystozowe zapalenie płuc
Pneumonia plasmocellularis
commencer à apprendre
zapalenie plasmatycznokomórkowe płuc w pneumocystozie
Toxoplasmosis
commencer à apprendre
toksoplazmoza

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.