Paremie 2. PK, PA

 0    16 fiche    anastazjajulia
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Hominum causa omne ius constitutum sit
commencer à apprendre
Wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na ludzi.
Lex retro non agit.
commencer à apprendre
Prawo nie działa wstecz.
Leges ab omnibus intellegi debent.
commencer à apprendre
Przepisy powinny być zrozumiałe dla wszystkich.
Cessante ratione legis cessat ex lex ipsa.
commencer à apprendre
Gdy ustaje przyczyną, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa.
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
commencer à apprendre
Sprawiedliwość jest określoną stała wolą rozdzielania każdemu tego, co mu się należy.
In dubio pro libertate.
commencer à apprendre
W razie wątpliwości na rzecz wolności.
Intentio inservire debet legibus, non leges intention.
commencer à apprendre
Wola osób powinna poddać się ustawom, a nie ustawy woli osób.
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.
commencer à apprendre
Prawa ustanawia się nie dla poszczególnych osób, lecz w sposób ogólny.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
commencer à apprendre
Prawa publicznego nie można zmienić na podstawie umowy prywatnej.
Iustitia est fundamentum regnorum.
commencer à apprendre
Sprawiedliwość jest fundamentem rządów.
Lex non obligat nisi promulgata.
commencer à apprendre
Prawo nie jest wiążące, chyba że zostanie ogłoszone.
Liberae sunt cogitationes nostrae.
commencer à apprendre
Nasze myśli są wolne.
Non exemplis, sed legibus iudicandum est
commencer à apprendre
Należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia.
Non sunt iudicandae leges
commencer à apprendre
Ustawy nie podlegają osądzeniu.
Omnes homines aequales sunt
commencer à apprendre
Wszyscy ludzie są równi
Salus populi suprema lex esto
commencer à apprendre
Bezpieczeństwo ludzi jest najwyższym prawem

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.