Państwo i Społeczeństwo

 0    88 fiche    monikapankros
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
urzędnik państwowy / urzędniczka państwowa
commencer à apprendre
civil servant / official of the State
okręg wyborczy
commencer à apprendre
a constituency
elektorat
commencer à apprendre
electorate
prezydent miasta
commencer à apprendre
the mayor
ubiegać się o urząd
commencer à apprendre
run for office
rzecznik prasowy partii, specjalista od PR-u
commencer à apprendre
spin doctor
ubiegać się o urząd/ pozycję w wyborach
commencer à apprendre
stand for an election
choroba zakaźna
commencer à apprendre
communicable disease
znacząco
commencer à apprendre
considerably
wzrost gospodarczy
commencer à apprendre
economic growth
stabilność finansowa
commencer à apprendre
financial stability
powstanie
commencer à apprendre
formation
główna siedziba
commencer à apprendre
headquarters
organizacja
commencer à apprendre
organisation
wywodzić się z czegoś
commencer à apprendre
originated from something
program szczepień
commencer à apprendre
vaccination program
siły zbrojne
commencer à apprendre
armed forces
wejść w życie
commencer à apprendre
come into Force
ogłosić zawieszenie broni
commencer à apprendre
declare a ceasefire
protestować przeciwko niesprawiedliwości
commencer à apprendre
demonstrate against injustice
rozproszyć tłum
commencer à apprendre
disperse the crowd
nałożyć sankcje
commencer à apprendre
impose sanctions
minister spraw zagranicznych
commencer à apprendre
Minister of Foreign Affairs
negocjacje
commencer à apprendre
Negotiations
negocjacje pokojowe
commencer à apprendre
peace talks
utrzymywać pokój
commencer à apprendre
preserve peace
znaleźć się w martwym punkcie
commencer à apprendre
reach deadlock
uciekać się do czegoś
commencer à apprendre
resort to something
podpisać traktat
commencer à apprendre
sign a treaty
broń masowego rażenia
commencer à apprendre
weapons of mass destruction
wycofać wojska
commencer à apprendre
withdraw the troops
być osadzonym za napad
commencer à apprendre
be tried for assault
list z pogróżkami
commencer à apprendre
blackmailing letter
przekupstwo łapówkarstwo
commencer à apprendre
bribery
żądać okupu
commencer à apprendre
demand a ransom
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu
commencer à apprendre
drink-driving
handel narkotykami
commencer à apprendre
drug-pushing
wyjawić coś
commencer à apprendre
expose something
zbierać dowody
commencer à apprendre
gather evidence
dostać dożywocie
commencer à apprendre
get a life sentence
handlarz ludźmi
commencer à apprendre
human trafficker
handel ludźmi
commencer à apprendre
human trafficking
trzymać w areszcie
commencer à apprendre
keep in custody
wszczynać śledztwo
commencer à apprendre
launch an investigation
umyślne spowodowanie śmierci
commencer à apprendre
manslaughter
pranie pieniędzy
commencer à apprendre
money laundering
nie przyznawać się do winy
commencer à apprendre
plead not guilty
zabójstwo na tle politycznym
commencer à apprendre
political assassination
prześladować kogoś
commencer à apprendre
stalk somebody
spisać zeznania
commencer à apprendre
take a statement
brać zapalników
commencer à apprendre
take hostages
unikanie płacenia podatków
commencer à apprendre
tax evasion
zeznawać w sądzie
commencer à apprendre
testify in court
być na zasiłku
commencer à apprendre
be on the dole
być maltretowanym
commencer à apprendre
get battered
ujść na sucho
commencer à apprendre
go unpunished
żyć poniżej granicy ubóstwa
commencer à apprendre
live below the breadline
nierówność płac
commencer à apprendre
pay inequality
obóz dla uchodźców
commencer à apprendre
refugee camp
spać na ulicy
commencer à apprendre
sleep rough
waluta
commencer à apprendre
currency
spadek koniunktury
commencer à apprendre
downturn in the economy
spadek wartości
commencer à apprendre
drop in value
kurs wymiany
commencer à apprendre
exchange rate
rynki finansowe
commencer à apprendre
financial markets
pogrążyć się w recesji
commencer à apprendre
go into recession
inflacja
commencer à apprendre
inflation
stopa procentowa
commencer à apprendre
interest rate
grać w na giełdzie
commencer à apprendre
invest in the stock market
perspektywy na coś
commencer à apprendre
outlook for something
krach giełdowy
commencer à apprendre
stock market crash
stać się drugą naturą
commencer à apprendre
become second nature
załatwić sprawę
commencer à apprendre
do the job
wrócić do gry
commencer à apprendre
get back on track
mieć w czymś zaległości
commencer à apprendre
get behind with something
słusznie pochwalić
commencer à apprendre
give price where it's due
świętować
commencer à apprendre
celebrate
pamiętać
commencer à apprendre
commemorate
rząd
commencer à apprendre
government
obywatelski
commencer à apprendre
Grassroots
radzić sobie z konfliktem
commencer à apprendre
handle a conflict
zamiar
commencer à apprendre
intention
cel
commencer à apprendre
objective
uczestniczyć
commencer à apprendre
participate
rozwiązać konflikt
commencer à apprendre
resolve a conflict
szukać czegoś
commencer à apprendre
search for something
zadowolić się czymś
commencer à apprendre
settle for something
wykazywać zainteresowanie czymś
commencer à apprendre
show concern

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.