paliwa kopalne ⛽🛢️

 0    19 fiche    Kuki16
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Od czego pochodzi większość energii niezbędnej na codzień?
Oprócz ogólnego określenia wymień cztery przykłady.
commencer à apprendre
Większość energii niezbędnej na codzień pochodzi ze spalania paliw kopalnych: gazu ziemnego, ropy naftowej, torfu i węgli kopalnych
Co to gaz ziemny?
Podaj też jego główny składnik.
commencer à apprendre
Gaz ziemny to mieszanina węglowodorów, której głównym składnikiem jest metan (gaz palny).
Gdzie występują złoża gazu ziemnego?
commencer à apprendre
Złoża gazu ziemnego występują najczęściej wspólnie ze złożami ropy naftowej, a także w kopalniach węgla kamiennego.
Gaz ziemny to jaki rodzaj gazu?
commencer à apprendre
Jest to gaz kopalny.
Podaj cechę mieszaniny metanu z powietrzem.
W jakim stężeniu...?
commencer à apprendre
Mieszanina metanu z powietrzem, gdy metan stanowi w niej 5 – 15%, jest wybuchowa.
Wymień cztery cechy gazu ziemnego.
commencer à apprendre
1) ulatniający się gaz ziemny stanowi zagrożenie życia 2) bezbarwny 3) bezwonny... 4) poddaje się go jednak procesowi nawaniania, który polega na wprowadzeniu do gazu niewielkiej ilości substancji o charakterystycznym zapachu
Co to ropa naftowa?
commencer à apprendre
Ropa naftowa, zwana też olejem skalnym, to mieszanina jednorodna wielu tysięcy różnych związków chemicznych (głównie węglowodorów).
Podaj podstawowy skład chemiczny ropy naftowej.
Od pierwiastka, który występuje w największej ilości, do pierwiastka, który występuje w najmniejszej.
commencer à apprendre
węgiel, wodór, siarka, tlen, azot
Wymień trzy właściwości fizyczne ropy naftowej.
commencer à apprendre
1) oleista ciecz 2) różne barwy 3) nierozpuszczalna w wodzie
Wymień trzy właściwości chemiczne ropy naftowej.
commencer à apprendre
1) charakterystyczny zapach 2) łatwopalny 3) spala się żółtym, kopcącym płomieniem
Dlaczego płonącej ropy naftowej nie wolno gasić wodą?
commencer à apprendre
Płonącej ropy naftowej nie wolno gasić wodą, ponieważ ropa naftowa wypływa na powierzchnię wody i pali się dalej (ma gęstość mniejszą od gęstości wody).
Wymień kopalne paliwa stałe.
Od największej ilości węgla pierwiastkowego do najmniejszej.
commencer à apprendre
antracyt, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf
Co to alotropia?
commencer à apprendre
Alotropia to zjawisko występowania pierwiastka chemicznego w kilku odmianach (tzw odmianach alotropowych).
Co to odmiany alotropowe?
commencer à apprendre
Odmiany alotropowe różnią się budową oraz właściwościami fizycznymi. Odmiany alotropowe niektórych pierwiastków wykazują różną aktywność chemiczną.
Wymień siedem właściwości fizycznych grafitu.
commencer à apprendre
1) substancja stała 2) miękki 3) tłusty w dotyku 4) ciemnoszare płytki 5) nierozpuszczalny w wodzie 6) dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło 7) można go przekształcić diament
Wymień trzy właściwości chemiczne grafitu.
commencer à apprendre
1) bezwonny 2) mała aktywność chemiczna w temperaturze 0°C; w podwyższonej temperaturze reaguje m.in. z bromem 3) ulega reakcjom spalania
Wymień trzy cechy struktury wewnętrznej grafitu.
commencer à apprendre
1) każdy atom węgla jest połączony mocnymi wiązaniami kowalencyjnymi z trzema innymi atomami węgla 2) w każdym z pierścieni znajduje się sześć elektronów pochodzących od atomów węgli tworzących pierścień
3) odległości między płaszczyznami są ok. 2,5 razy większe niż długości wiązań między atomami węgla w pierścieniach, dlatego płaszczyzny mogą poruszać się względem siebie
Wymień cztery zastosowania grafitu.
commencer à apprendre
1) wkłady do ołówków 2) elektrody do otrzymywania m.in. chloru, magnezu i sodu 3) pręty w reaktorach atomowych 4) szczotki do silników elektrycznych
1) -> (płaszczyzny grafitu poruszają się względem siebie i dlatego grafit w wyniku ścierania się pozostawia ślady)
Wymień dziewięć właściwości fizycznych diamentu.
commencer à apprendre
1) substancja stała 2) najtwardsza ze znanych substancji naturalnych 3) kruchy 4) bezbarwne kryształy 5) nierozpuszczalny w wodzie 6) nie przewodzi prądu elektrycznego 7) dobrze przewodzi ciepło 8) ma wysoki współczynnik załamania światła
9) można go przekształcić grafit

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.