Other Adjectives

 0    61 fiche    guest2287545
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
trudny
commencer à apprendre
difficult
podobny / podobna
commencer à apprendre
similar
przyjemny
commencer à apprendre
enjoyable
stresująca
commencer à apprendre
stressful
różny
commencer à apprendre
different
krajowy
commencer à apprendre
domestic
zagraniczny
commencer à apprendre
foreign
dogodny, wygodny
commencer à apprendre
convenient
wygodny
commencer à apprendre
comfortable
wyjątkowy
commencer à apprendre
unique
wymyślny, fantazyjny
commencer à apprendre
fancy
pojedynczy
commencer à apprendre
singular
mnogi
commencer à apprendre
plural
konkurencyjny, oparty na rywalizacji
commencer à apprendre
competitive
niesamowity / nieprawdopodobny
commencer à apprendre
incredible
możliwy
commencer à apprendre
possible
niemożliwy / niemożliwe
commencer à apprendre
impossible
dziwny
commencer à apprendre
weird
dziwny
commencer à apprendre
strange
bezpośredni
commencer à apprendre
direct
pośredni
commencer à apprendre
indirect
zróżnicowany, różnorodny
commencer à apprendre
diverse
różne
commencer à apprendre
various
zaawansowany
1) To jest kurs angielskiego dla zaawansowanych. 2) Jestem zaawansowanym uczniem języka hiszpańskiego.
commencer à apprendre
advanced
1) This is an advanced course of English. 2) I’ m an advanced Spanish learner.
rozczarowany
commencer à apprendre
disappointed
oczywisty
commencer à apprendre
obvious
szczególny, konkretny
commencer à apprendre
particular
obrzydliwy
commencer à apprendre
disgusting
okropny
commencer à apprendre
awful
niepokojący
commencer à apprendre
disturbing
dostępny
commencer à apprendre
available
nieprawdopodobny
commencer à apprendre
unbelievable
szkodliwy
commencer à apprendre
harmful
brutalny
commencer à apprendre
savage
domyślny, standardowy
commencer à apprendre
default
blady
commencer à apprendre
pale
przyjemny
commencer à apprendre
pleasant
piaszczysty
commencer à apprendre
sandy
pusty
commencer à apprendre
empty
void
I need five empty boxes to pack my books.
zabroniony, zakazany
commencer à apprendre
forbidden
cały / całkowity / pełny/skończony, gotowy
commencer à apprendre
complete
właściwy, odpowiedni
commencer à apprendre
proper
zmęczony
commencer à apprendre
tired
aktualny, obecny
obecnie
commencer à apprendre
current
currently
ważny (np. o paszporcie)
obowiązywać do
commencer à apprendre
valid
be valid until
zależny od kogoś lub csegoś / polegający na kimś lub na czymś
commencer à apprendre
reliant
zależny, niesamodzielny
commencer à apprendre
dependent
uzależniony
uzależnienie
commencer à apprendre
addicted
addiction
rozsądny / rozsądna
commencer à apprendre
reasonable
istotny, niezbędny, podstawowy
commencer à apprendre
essential
straszny
commencer à apprendre
scary
użyteczny
commencer à apprendre
useful
niezwykły, niespotykany
commencer à apprendre
unusual
tajemniczy
commencer à apprendre
mysterious
robiący wrażenie, imponujący
commencer à apprendre
impressive
czasowy / okresowy / tymczasowy
commencer à apprendre
temporary
powiązany / mający związek / spokrewniony
commencer à apprendre
related
wieczny
1) Ktokolwiek wierzy w Boga będzie miał życie wieczne. 2) Rzym został nazwany wiecznym miastem.
commencer à apprendre
eternal
Whoever believes in God will have eternal life. 2) Rome has been called the Eternal City.
dokładny
dokładnie takie same
1) Podałem dokładną odpowiedź. 2) Czy możesz podać mi dokładną godzinę?
commencer à apprendre
exact
exact same
1) I gave the exact answer. 2) Can you tell me the exact time?
głośny
commencer à apprendre
loud
szybki
commencer à apprendre
quick
fast

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.